FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO I MANIPULACIJA FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

5 bodova za ovlaštene revizore

Seminar „Forenzično računovodstvo i manipulacija financijskim izvještajima“ bavi se razumijevanjem i interpretiranjem financijskih izvještaja te otkriva područja u kojima su financijski izvještaji podložni manipulacijama.

Financijski izvještaji imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka te ih je stoga potrebno znati interpretirati i analizirati. Bitno je znati koje informacije pružaju pojedini izvještaji te gdje postoji prostor za manipulacije.

Financijski izvještaji determiniraju odnose prema kreditorima, dobavljačima, klijentima te dioničarima kompanije te stoga o njima umnogome ovisi cijena dionica poduzeća, mogućnost dobivanje kredita, ulaganje investitora i naposljetku visina porezne obveze. Upravo stoga je ključno vidjeti u kojim segmentima financijskih izvještaja postoji prostor za manipulacije te gdje se u praksi najčešće evidentiraju određene manipulacije.

Tijekom seminara polaznici će biti upoznati i sa širom slikom poslovnih prijevara, dobit će uvid u najučestalije vrste prijevara (globalno i u Hrvatskoj) te će se upoznati s osnovnim zadacima financijsko-računovodstvenog forenzičara – od osnovnih koncepata načina provođenja istraga, uključujući intervjuiranje i analize podataka, do osnova načina pisanja forenzičkog izvještaja.

Seminar će također prezentirati najkorištenije računovodstvene standarde s primjerima iz prakse te oblike i tehnike primjene kreativnog računovodstva. Bez obzira na velik broj standarda (što MSFI-a (MRS-eva) što HSFI-a) ipak postoje oni najkorišteniji koje ćemo obraditi u ovoj radionici. Također, napraviti ćemo kratku usporedbu između HSFI-a i MSFI-a za te iste standarde. Cilj seminara je uputiti korisnike u zahtjeve najznačajnijih standarda, te ukazati na najčešće nedoumice i greške s kojima smo se susretali u praksi. Također jedna od tema će biti i kako postupiti ukoliko se otkrije da se u prijašnjim godinama napravila greška.

NAPREDNA ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Seminar „Napredna analiza financijskih izvještaja – kako čitati bilancu, RDG i financijske pokazatelje između redaka?“ bavi se razumijevanjem i interpretiranjem financijskih izvještaja. Financijski izvještaji imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka te ih je stoga potrebno znati interpretirati i analizirati. Bitno je znati koje informacije pružaju pojedini izvještaji te gdje postoji prostor za računovodstvene i porezne manipulacije.

Financijski izvještaji determiniraju odnose prema kreditorima, dobavljačima, klijentima te dioničarima kompanije te stoga o njima umnogome ovisi cijena dionica poduzeća, mogućnost dobivanje kredita, ulaganje investitora i naposljetku visina porezne obveze. Upravo stoga je ključno vidjeti u kojim segmentima financijskih izvještaja možemo izvući ključne informacije vezane uz poslovanje.

U prvom dijelu modula cilj je proći kroz ključne financijske pokazatelje i tumačenje istih. Pri tome je potrebno sagledavati financijske izvještaje u cjelini i prikazati povezanost računovodstvenih kategorija. Fokus će biti na tome kako financijske pokazatelje iskoristiti za donošenje konkretnih odluka.

Tijekom seminara će se nastojati prezentirati tehnike dubinske analize (due dilligencea) koje nam otkrivaju stvarno poslovanje tvrtke te eventualne skrivene činjenice bitne za poslovanje i procjenu vrijednosti poduzeća te donošenje ključnih odluka.

ChatGPT – KAKO PRIMIJENITI UMJETNU INTELIGENCIJU U VAŠEM RADU I POSLOVANJU?

Seminar „ChatGPT – kako primijeniti umjetnu inteligenciju u vašem radu i poslovanju“ namijenjen je svima koji se žele upoznati i naučiti kako koristiti umjetnu inteligenciju, a osobito Chat GPT u svom svakodnevnom radu. ChatGPT namijenjen je svima koji žele ubrzati svoje poslovanje, a osobito analizu i prikupljanje tržišnih podataka te koristiti istih u pripremi  tekstova za njihovu objavu prilagođenih individualnim zahtjevima svake od platformi (LinkedIn, Facebook) na kojoj se isti žele objaviti.   Ovaj seminar će vama kao polazniku omogućiti da naučite kako da koristite ChatGPT u svom svakodnevnom radu. Na seminaru ćete prvo imati priliku spoznati kako koristiti Chat GPT u svakodnevnom poslovanju. Tijekom predavanja imati ćete priliku naučiti kako na pravilan način postavljati upite GPT-u i iste nadopunjavati kako biste dobili željene rezultate. Poseban naglasak će pritom biti stavljen na analitičke alate koji pomažu u vođenju poslovanja, te alate za analizu tržišta i pisanje objava prilagođenih individualnim potrebama društvenih mreža.

KAKO USPJEŠNO UPRAVLJATI POSLOVNIM FINANCIJAMA TVRTKE? – ZA NEFINANCIJSKE MANAGERE

Cilj seminar „Kako uspješno upravljati poslovnom financijama tvrtke za nefinancijaše“ je razviti vještine financijskog upravljanja polaznika. Stoga će se unutar njega obraditi se sva bitna područja potrebna za razumijevanje i upravljanje financijama tvrtke: od uloge financijske funkcije, preko razumijevanja i tumačenja financijskih izvještaja i iz njih izvedenih financijskih pokazatelja, određivanja optimalne financijske strukture i troška kapitala tvrtke, do načina kako se ocjenjuju investicijski projekati unutar tvrtke.

Seminar je namijenjen managerima i stručnjacima koje nemaju jaku financijsku izobrazbu, a koji žele naučiti kako financijski manageri analiziraju poslovanje poduzeća, a što se osobito odnosi na razumijevanje znakova ranog upozorenja koji upućuju na potencijalne probleme u poduzeću. Stoga se dio seminara bavi i analizom financijskih pokazatelja: indikatora profitabilnosti, likvidnosti, aktivnosti, solventnosti te kvalitete upravljanja koji se dobivaju iz financijskih izvješća tvrtke (GFI, bruto bilanca, te izvoda s računa).

U zadnjem djelu seminara polaznici će naučiti kako se ocjenjuju investicijski projekti i kako manageri trebaju pristupiti ocjeni investicijskih projekata, a sve s ciljem kako bi odabrali projekta koji najbolje odgovaraju potrebama poduzeća. Ovaj dio seminara je zamišljen kao kombinacija predavanja i grupnog rada polaznika u kojem će polaznici, na temelju analize slučaja imati priliku samostalno analizirati projekte i donijeti projektne odluke prema potrebama i unutar budžeta poduzeća.

NAPREDNI ALATI U EXCELU ZA IZRADU IZVJEŠTAJA

Ova edukacija ima za cilj upoznati polaznike sa dva važna dodatka za MS Excel:

• Power Query – alat za dohvat i prilagodbu podataka

• Power Pivot – alat za rad s velikim količinama podataka te izgradnju interaktivnih izvještaja u Excelu

Power Query je besplatni Microsoftov dodatak za Excel koji služi za ekstrakciju podataka iz različitih izvora (baza podataka, Interneta, drugih Excel datoteka, facebooka) njihovo kombiniranje i transformacije potrebne kako bi se podaci pretvorili u oblik pogodan za analizu i izvještavanje. Power Query je dio „Microsoft Power skupa alata“ (Power BI, Power Map, Power Pivot) ali se može koristiti neovisno o njima, dok svoju pravu snagu pokazuje u okviru spomenutih alata. Power Query rješava probleme spajanja niza tablica, sporosti lookup formula i rješava uobičajene probleme da podaci koje korisnik treba nisu u formatu pogodnom za danji rad.

PowerPivot je besplatan dodatak Excel-u. Namijenjen je upravljanju sa znatno većim količinama podataka nego klasični Excel (i po 10 milijuna redaka je uobičajena primjena). Radi se o alatu koji je namijenjen izvještavanju i koji za sučelje za izgradnju izvještaja koristi dobro poznati Excel i proširuje ga s određenim funkcionalnostima pravog BI/izvještajnog alata. Sadrži poseban jezik – DAX koji je namijenjen izvještavanju i stvaranju dodatnih informacija potrebnih za izvještavanje poput grupiranja korisnika temeljem uk. prometa i tome slično.

MENADŽERSKO RAČUNOVODSTVO U KONTROLINGU

Kontroleri moraju vrlo dobro poznavati računovodstvo kako bi kontrolerski izvještaji bili korektni. Kontroleri trebaju poznavati i ostale utjecaje na poslovanje i upravljanje poduzeća što je usko vezano uz menadžersku profesiju. Također moraju biti i stručnjaci u ekonomskim analizama, kako bi računovodstvene veličine znali pretvoriti u kvalitetnu analizu s jasnim uzrocima i posljedicama. Drugim riječima, kontroling je uspješna poveznica računovodstva i menadžmenta.

Na edukaciji Računovodstvo u kontrolingu, cilj je upoznati kontrolere s računovodstvenom funkcijom i njezinim zadacima. Polaznici će naučiti kako evidentirati poslovne događaje te sastaviti financijske, ali i mnoštvo drugih poslovnih izvještaja, neophodnih za kvalitetno menadžersko izvještavanje.

PROCJENA PRAVA GRADNJE

Seminar će se fokusirati na metode procjene prava gradnje. U uvodnom dijelu ćemo napraviti kratki pregled prihodne metode, a nakon toga ćemo krenuti na prezentiranje dva pristupa procjeni vrijednosti prava građenja. Analizirati ćemo matematičko financijski pristup u promatranom i preostalom vremenu, kao i metodu procjene vrijednosti nekretnine opterećene pravom građenja i procjenu vrijednosti samog prava građenja. Posebnu pažnju ćemo posvetiti procjeni vrijednosti prava građenja u uvjetima promjene tržišnih cijena i isto tako u slučaju kada je ispregovarana korekcija kamate (prinosa) na pravo građenja u promatranom razdoblju. Također ćemo promatrati opcije kada se pravo građenja plaća na početku, kao i scenarij kada se dio plaća na početku, a dio tijekom korištenja nekretnine. Nakon seminara polaznici će razumjeti osnove pravnom mehanizma prodaje prava građenja, matematičke i financijske metode koje se primjenjuju za procjenu prava građenja, kao i moguće probleme koji mogu zakomplicirati pravni odnos i financijski izračun. Osim teoretskog pregleda metode i izlaganja formula za sve pristupe procjene, posebna pažnja će se posvećena primjerima procjena.

UPRAVLJANJE KAMATNIM RIZIKOM

U zadnjih nekoliko godina globalno tržište se neprekidno mijenja. Glavne dvije promjene koje su utjecale na ekonomije globalno su bile pandemija Covida 19 te agresija Rusije na Ukrajinu. U tom smislu promjene tržišnih cijena i kamatnih stopa su konstantne i veće u intenzitetu nego ikada prije. Na sve to se desio izniman rast stope inflacije koja značajno utječe na stanja na financijskim tržištima.

Upravo zbog toga, pravilno, proaktivno i vremenski pravodobno upravljanje kamatnim rizicima postaje značajna kompetitivna prednost ali ponekad i preduvjet opstanka kako i financijskih institucija tako i tvrtki općenito.

Polazeći od iznimnog značaja adekvatnog upravljanja kamatnim rizicima, Hrvatski institut za financije organizira seminar na kojem su izložene aktualne tehnike identificiranja i strategije upravljanja kamatnim rizicima.

Polaznici će na seminaru biti upoznati sa osnovnim teoretskim i praktičnim principima upravljanja kamatnim rizicima, s posebnim naglaskom na aktualne teme i probleme u ovom području.

Mobing-nikad nije kasno – kako ga spriječiti, a kako liječiti

Mobing je pojam koji se odnosi na neugodnu, neprijateljsku  i  neetičnu komunikaciju između bilo koje dvije osobe ili više osoba u radnom kontekstu, a koja je trajnijeg karaktera i ima za cilj (svjesno ili nesvjesno)  nanijeti  psihičku štetu ili duševnu bol tzv. mobingiranoj osobi zbog čega se ona nerijetko odlučuje na otkaz ili pak pobolijeva, a u drastičnom slučaju može učiniti suicid. Zakonodavstvo ga prepoznaje kao narušavanje dostojanstva radnika, koje je kažnjivo, te može rezultirati i sudskom tužbom protiv tzv. mobera i izazvati niz komplikacija i šteta za poslodavca. U takvoj situaciji svi gube, stoga je mobing najkorisnije spriječiti. Termin „mobing“ dolazi iz engleske riječi „to mob“ što znači „napasti, „nasrnuti“. Cilj radionice je prepoznati uzroke, vrste i načine mobinga, potencijalnu štetu, metode spriječavanja ili riješavanja ako je za spriječavanje kasno.

KONTROLING U PROIZVODNJI I PRODAJI

Globalizacija tržišta i snažna konkurencija u ponudi proizvoda i usluga generira sve izraženiji trend fokusiranja na potrebe kupaca i prilagođavanja ponude njihovim potrebama. Kontroling u prodaji jedan je od najrazvijenijih segmenata kontrolinga, te je danas izrazito korišten. Stoga raspolažemo prilično jakim modelima analize i segmentiranja kupaca, asortimana kao i tržišnih niša. Zadatak kontrolinga u prodaji je pomoći svakom poduzeću pronaći svoj optimalan model za upravljanje vrijednostima u prodaji, te da uz minimalne troškove postigne što bolje rezultate.

Tijekom seminara polaznici bi trebali moći razumjeti metodologiju, korake u implementaciji i alate za unapređenje prodajno-poslovnog odnosa sa svojim klijentima. Edukacija sadrži razradu značajnog broja praktičnih primjera kako bi se postigli ciljevi edukacije te kako bi se pokazalo što je prodajnom osoblju važno razumjeti i prihvatiti  iz područja kontrolinga kao neophodno znanje bez kojeg poduzeće gubi stvorenu vrijednost. Kontroling treba razumjeti prodaju i biti u stanju otkriti gdje su najvažnije točke dvojbe između količine i kvalitete prodajnih rezultata.

PRIHODOVNA METODA PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

Seminar polaznicima nudi praktičan uvid u prihodovnu metodu procijene vrijednosti nekretnina usklađenu sa Zakonom, Uredbom i Pravilnikom o procijeni vrijednosti nekretnina. Prihodovna metoda procjene biti će analizirana u kontekstu elementarnih ekonomskih alata, a u praktičnom smislu u Excelu će se analizirati čitav niz primjera vezanih uz probleme procjene s kojima se susreću procjenitelji i donosioci odluka baziranih na procijeni nekretnina.

Osim standardne opće i pojednostavljene metode procjene, analizirati će se problem periodičke promjene prihoda u vremenu, kao i problematika vezana uz naplatu prihoda na početku i na kraju razdoblja zakupa/najma. U nastavku prezentirati će se primjeri i Excel alati pomoću kojih se mogu procijeniti stope prinosa (kamatne stope na nekretnine) pomoću poredbene metode, te cijene neizgrađenog zemljišta pomoću deduktivnog pristupa (kada poredbena metoda nije moguća). Dodatna pažnja će se posvetiti procjeni tržišne vrijednosti zakupa s pravom građenja i zemljišta opterećenih pravom građenja u financijsko matematičkom postupku predviđenom Zakonom. Poželjno je da sudionici sa sobom ponesu računala sa instaliranim excel programom jer će većina primjera biti rađena u Excelu. Također, polaznici će unaprijed dobiti na raspolaganje sve Excel tablice na kojima će se raditi na predavanju.

EXCEL U KONTROLINGU I POWER BI

Uloga kontrolera u organizaciji je čuvanje interesa i ciljeva u poduzeću. Uz jaka tehnička znanja važno je da kontroleri informacije koje dobiju obrade kvalitetno i brzo. Iako danas postoje vrlo kvalitetna informatička rješenja za obradu podataka i dalje se veliki broj zadataka u praksi rješava Excelom. Cilj radionice je na konkretnim primjerima i modelima proći kroz korisne funkcije koje proces obrade podataka ubrzavaju te ovladati korisnim alatom Power BI.

NAPREDNE FUNKCIJE U EXCELU ZA POSLOVNE KORISNIKE

Microsoft Excel je najprisutniji program za proračunske tablice na računalima. To je omiljeni program za tablice koji ima izuzetno široku upotrebu u poduzećima, ali i kod svakoga tko treba prikupiti i analizirati podatke na jednostavan i brz način. Naoko je jednostavan, no krije značajne mogućnosti te se isplati uložiti trud da se nauče te opcije, budući da uvelike pojednostavljuju svakodnevan rad. Može biti korišten čak i za programiranje pomoću svog jezika Visual Basic za aplikacije, što omogućuje još širu upotrebu.  Polaznici bi trebali imati osnovna znanja o Excelu (reference, sum, i sl.).

Polaznici su po završetku radionice upoznati s naprednim konceptima MS Excela. Moći će spojiti više tabela, izrađivati izvještaje upotrebom pivota te saznati što ih zanima analizirajući podatke. Drugim riječima, cilj je pomoći polaznicima da brže i lakše obave zadatke koje danas rade „ručno“.

TRŽIŠTE NEKRETNINA U 2023. GODINI – NASTAVAK RASTA?

Seminar će se fokusirati na analizu stanja na tržištu nekretnina u svijetlu posljedica COVID-19 pandemije, odnosno u post-covid razdoblju. Analizirati će se trenutno stanje na stambenom tržištu, turističkom segmentu tržišta nekretnina (hostel/second home), uredskom poslovanju (office) i tržištu nekretnina u sektoru trgovine na malo (retail).

Porast cijena nekretnina koji je započeo u 2015. godini rezultirao je agregatnim porastom cijena stambenog prostora i preko 40% u nekim sredinama. Paralelno s tim u segmentu poslovnih nekretnina došlo je do oživljavanja investicijske aktivnosti te je započet novi investicijski ciklus.

Seminar će pokušati ponuditi odgovore na posljedice COVID-19 pandemije u kratkom i srednjem roku na sve segmente stambenog tržišta, ali isto tako i na poslovni segment tržišta nekretnina. Povrh toga, analizirati ćemo osjetljivost projekcija na različite scenarije koji su pred nama nakon razdoblja pandemije, ali i nakon potresa koji su promijenili razmišljanja dijela investitora i kupaca.

Posebnu pozornost ćemo posvetiti stambenom tržištu, sektoru turizma, sektoru uredskog poslovanja i trgovini na malo. Povrh toga dodatan osvrt ćemo ponuditi na kretanje investicijske klime i investicijsku aktivnost u post-covid razdoblju.

Inflacija je jedan bitan novi element koji ima posljedice na cjelokupnu ekonomiju, financijska tržišta, ali i na tržište nekretnina. Na seminaru će se nastojati dati odgovori kakve posljedice ima inflacija na tržište nekretnina u smislu reakcija investitora, građevinara, ali i kupaca. Također, element povećanja kamatnih stopa koje su posljednjih godina bile na rekordno niskim razinama imat će utjecaj na dinamiku sektora nekretnina te je interesantno razmotriti koliko dugo možemo očekivati period izrazito niskih kamatnih stopa. Uvođenje eura i ulazak u schengensko područje daje zasigurno novu dinamiku potražnje inozemnih kupaca nekretnina.

Ključno pitanje je i da li trenutne cijene predstavljaju balon ili je to samo nova realnost kao posljedica inflacije, niskih kamatnih stopa te znatno veće količine novca u financijskom sustavu. Mogući odgovor leži i u segmentaciji tržišta nekretnina na nove nekretnine (u svijetlu potražnje nakon potresa) te na stariju gradnju. Sve odgovore vezane uz tržište nekretnina, kretanje cijena nekretnina, procjenu vrijednosti nekretnina, utjecaja pandemije i potresa na cijene nekretnina, uvođenja eura, primanja Hrvatske u schengensko područje, inflacije, rasta kamatnih stopa i utjecaja na tržište nekretnina možete dobiti na ovom jedinstvenom specijalističkom seminaru/konferenciji.

VREDNOVANJE INVESTICIJSKIH PROJEKATA I COST-BENEFIT (CBA) ANALIZA

Cilj ovog seminara je prikazati temeljne koncepte vezane za analizu i vrednovanje novčanih tokova, specifičnosti projektnog financiranja te složenije teme, uključujući najčešće pogreške i problematične elemente analize. Tijekom predavanja nastojat će se prikazati konkretne probleme iz prakse („stvarne priče iz života“), ali i pregled problematičnih detalja teorije.

FINANCIJSKO I POSLOVNO PLANIRANJE, MANAGERSKO RAČUNOVODSTVO, BUDŽETIRANJE I IZRADA KPI-A

U modernom poslovnom okruženju nužnost poslovnog planiranja postaje sve značajnija aktivnost kako bi se na što efikasniji način planiralo korištenje raspoloživih resursa. Cilj seminara/radionice je kroz više praktičnih primjera upoznati polaznike s definiranjem strateških ciljeva, izradom poslovnog plana te financijskom analizom poslovnog plana kao i izvještavanjem o ostvarenju planskih veličina.

Uvodni dio seminara se odnosi na budžetiranje (planiranje). Međutim, budžetiranje mora biti povezano sa strategijom poduzeća i izvještajima (informacijama) koje su menadžerima potrebne za upravljanje poduzećem. S tim u svezi, da bi se moglo dobro budžetirati CFO mora kao preduvjet dobro razumjeti specifičnosti biznisa za koji je odgovoran (rizike, prednosti, specifičnosti). Nadalje, potrebno je razumjeti pozicije budžeta i kretanje prihoda i rashoda, kao i smisao target costinga.

Drugi dio seminara odnosi se na profitne centre i zamke u koje upadaju manageri vezano uz profitne centre, te na moderne tehnike povezane uz profitne centra (ABC costing, rolling budžetiranje etc.). Kako bismo bili učinkoviti, potrebno je uspostavit sustav ključnih mjera uspješnosti (KPI) koje će nam kontinuirano ukazivati gdje smo kako bismo pravovremeno mogli reagirati ispravljanjem potrebnih aktivnosti te tako uspjeli dostići zacrtane ciljeve.

Treći dio edukacije odnosi se na kontrolu ostvarenja i razumijevanje odstupanja od budžeta. U ovom dijelu je fokus na varijancama i kako se izračunavaju i kakve preporuke možemo izvući na temelju njih.

MODELI I TEHNIKE PROCJENE VRIJEDNOSTI PODUZEĆA

Seminar „Modeli i tehnike procjene vrijednosti poduzeća“ se bavi primjerom procjene vrijednosti poduzeća primjenom metode diskontiranih novčanih tokova te primjena iste metode kod procjene vrijednosti pojedinačne imovine s naglaskom na nematerijalnu imovinu.

Cilj seminara je uputiti polaznike o primjeni metodologija kod procjene poduzeća, kako bi bili u mogućnosti procijeniti očekivanu vrijednost poduzeća koje bi htjeli prodati i/ili kupiti. Dodatno, u mnogim situacijama poduzeća imaju određenu nematerijalnu imovinu (npr. brand) koja kao takva nema utvrđenu vrijednosti u imovini Društva. Prilikom kupoprodaje, bitno je procijeniti vrijednosti takve nematerijalne imovine a u okviru ovog seminara biti će prikazani i pristupi temeljem kojih je isto moguće provesti.

Seminar je zamišljen kao interaktivna radionica u kojoj će polaznici, među ostalim, postavljati pitanja predavačima, imati priliku vidjeti korištenja modela za procjenu vrijednosti i saznati mnoge druge informacije.

ŠTO SVE TREBATE ZNATI O NOVELI ZAKONA O RADU?

Seminar „Sve što trebate znati o noveli Zakona o radu“ pripremljen je prvenstveno s ciljem da se polaznici upoznaju s novinama radnog prava potrebnim za zakonito zasnivanje i održavanje radnih odnosa.

Stoga će poseban naglasak biti na institutima radnog prava koji se ovom novelom znatno mijenjaju ili uvode kao novi, a sve kao posljedica obvezujućih akata Europske Unije, procesa informatizacije i modernizacije te drugih čimbenika čije postojanje zahtjeva novu i drugačiju pravu regulativu. Posebno zanimljiv dio novele su određena radno-pravna pitanja koja su uslijed nesuglasica i različitih dvosmislenih tumačenja prethodno bila povod za teške i dugogodišnje radne sporove, a sada su ta ista pitanja našla odgovor u sudskoj praksi te svoje mjesto u novom Zakonu o radu. Zaključno, polaznici će nakon seminara biti upoznati s novelom Zakona o radu, imati saznanja o minimalnim zajamčenim radnim pravima te aktima poslodavca koji takva prava moraju sadržavati i jamčiti, i možda najvažnije dobiti odgovor na pitanje: „zašto, što i kako mijenjati“ s ciljem prevencije potencijalnih sudskih sporova.

ZAVRŠNI RAČUN I POREZNE NOVOSTI U 2023.

Seminar „Završni račun i porezne novosti u 2023.“ se bavi praktičnim pitanjima sastavljanja završnog računa. Tijekom seminara će se razmotriti preporučeni hodogram kreiranja završnog računa te skrenuti pažnja na najčešće greške i propuste iz prakse. U drugom dijelu izvještaja bi se bavi porezni radnjama oko završnog računa te poreznim promjenama koje su stupile na snagu u 2023. godini.

Cilj seminara je uputiti polaznike u specifična znanja potrebna kako bi se ispravno sastavio završni račun te obrazac prijave Poreza na dobit, ali i skrenula pažnja na zakonske mogućnosti umanjenja porezne osnovice te korištenja svih propisanih olakšica. Također, polaznici će biti informirani o svim poreznim novostima i promjenama.

Seminar je zamišljen kao radionica s naglaskom na primjere iz prakse. Isto tako polaznicima je ostavljena mogućnost interaktivnog sudjelovanja u predmetnoj tematici te mogućnost postavljati pitanja predavačima.

KAKO KOMUNICIRATI S KLIJENTIMA I SURADNICIMA?

Fokus seminara je na odnosu zaposlenika prema poslu, to jest odnosima koje zaposlenik gradi tijekom radnog vremena sa kolegama, nadređenima i klijentima. Kroz prezentaciju osobnih iskustava predavača, te niz kratkih upitnika tijekom seminara, bitna komponenta su i podijeljena iskustva polaznika.

UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA – kako analizirati troškove, utvrđivati profitabilnost i izračunavati cijenu koštanja proizvoda

Seminar „Analiza i upravljanje troškovima – kako analizirati troškove, utvrđivati profitabilnost i izračunavati cijenu koštanja proizvoda“ bavi se razumijevanjem i interpretiranjem troškova poduzeća dobivenih iz financijskih izvještaja i bruto bilance. Financijski izvještaji i bruto bilanca imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka te su managerima i analitičarima neophodna znanja kako čitati, interpretirati i analizirati troškove koji se u njima nalaze.

Ovaj seminar će vama kao polazniku omogućiti da naučite kako da analizirate podatke i utvrdite sve najznačajnije troškove koji se nalaze u financijskih izvješćima i bruto bilanci. Na seminaru ćete prvo imati priliku spoznati kako razlučivati troškove na fiksne, relativno fiksne i varijabilne te kako odvojiti troškove proizvoda od troškova proizvodnje, odjela i uprave i administracije (G&A) troškova. Nakon toga naučiti ćete pronalaziti i analizirati troškove u duljem vremenskom razdoblju i iste upotrijebiti u i izradi projekcija troškova za buduća vremenska razdoblja. Na kraju naučiti ćete kako temeljem analize troškova proizvoda izračunati cijenu koštanja proizvoda.

Tijekom predavanja spoznati ćete razliku između tradicionalnih sustava praćenja troškova i modernih sustava upravljanja troškovima i korištenju istih u izračunu cijene koštanja. Dodatna pažnja pritom će biti posvećena „ABC-Activity sistemima upravljanja troškovima te ćete na praktičnom primjeru imati prilike i sami izračunati cijene koštanja i kreirati ABC troškovni sustav za izračun cijene koštanja proizvodnog poduzeća.

ESG – Kako odgovoriti na nadolazeće zahtjeve

Poduzeća se danas susreću s rastućim očekivanjima društva, zaposlenika, kupaca, potrošača i investitora koji sve više ističu važnost pitanja okolišne i društvene održivosti, a zbog kojih su poduzeća primorana upoznati bolje svoju okolinu u kojoj posluju, znati jasno objasniti okolišni i društveni utjecaj proizvoda i usluga kao i što taj utjecaj znači u smislu rizika za samo poslovanje poduzeća. Kako se regulatorni zahtjevi za izvješćivanjem povećavaju, vodstvo poduzeća svih veličina i u svim industrijama primorano je početi se baviti ovim pitanjima na strateškom i operativnom nivou.

Cilj ovog seminara je predstaviti polaznicima novu regulativu i kontekst u kojem se ubrzano razvija i spušta s EU razine na nacionalnu provedbu. Pokušat ćemo odgovoriti na pitanja što to znači za poduzeća i kako se najbolje pripremiti za nadolazeće zahtjeve. Adresirat ćemo rizike ali i prilike koje ESG nudi, kao i procese koje je potrebno uspostaviti.

AKTUALNOSTI IZ PODRUČJA TRANSFERNIH CIJENA

Seminar „Aktualnosti iz područja transfernih cijena“ se bavi poreznim promjenama i aktualnostima iz područja transfernih cijena kao i praktičnim pitanjima i primjerima koji se vežu uz predmetnu poreznu problematiku.

Cilj seminara je uputiti polaznike u specifična porezna znanja i praktična postupanja ali isto tako i aktualnosti po pitanju transfernih cijena s ciljem uređivanja i definiranja odnosa s povezanim osoba u skladu sa priznatim propisima i praksom. Seminar je zamišljen kao radionica s naglaskom na primjere iz prakse. Isto tako polaznicima je ostavljena mogućnost interaktivnog sudjelovanja u predmetnoj tematici te mogućnost postavljati pitanja predavačima.

TABLEAU – VODEĆI ALAT ZA ANALIZU I VIZUALIZACIJU PODATAKA

Cilj ove radionice je upoznati polaznike sa Tableau platformom, po Gartneru dugogodišnjim liderom među sustavima za analizu i vizualizaciju podataka. Tableau platforma je mnogo više od izvještajnog sustava za poduzeće. To je inovativan koncept za istraživanje zakonitosti u podacima, segmentiranje podataka i prikaz podataka u najširem smislu riječi („see the data“).