Seminar

UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA – kako analizirati troškove, utvrđivati profitabilnost i izračunavati cijenu koštanja proizvoda

Predavači: Marko Tisovec

27.01.2023.

Datum

09:30 - 16:00

Sat

190 € (1.431,56 kn) *

Kotizacija

* bez PDV-a

-15% do 24.01.

Popust

Uživo, Online

Pratite

Seminar „Analiza i upravljanje troškovima – kako analizirati troškove, utvrđivati profitabilnost i izračunavati cijenu koštanja proizvoda“ bavi se razumijevanjem i interpretiranjem troškova poduzeća dobivenih iz financijskih izvještaja i bruto bilance. Financijski izvještaji i bruto bilanca imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka te su managerima i analitičarima neophodna znanja kako čitati, interpretirati i analizirati troškove koji se u njima nalaze.

Ovaj seminar će vama kao polazniku omogućiti da naučite kako da analizirate podatke i utvrdite sve najznačajnije troškove koji se nalaze u financijskih izvješćima i bruto bilanci. Na seminaru ćete prvo imati priliku spoznati kako razlučivati troškove na fiksne, relativno fiksne i varijabilne te kako odvojiti troškove proizvoda od troškova proizvodnje, odjela i uprave i administracije (G&A) troškova. Nakon toga naučiti ćete pronalaziti i analizirati troškove u duljem vremenskom razdoblju i iste upotrijebiti u i izradi projekcija troškova za buduća vremenska razdoblja. Na kraju naučiti ćete kako temeljem analize troškova proizvoda izračunati cijenu koštanja proizvoda.

Tijekom predavanja spoznati ćete razliku između tradicionalnih sustava praćenja troškova i modernih sustava upravljanja troškovima i korištenju istih u izračunu cijene koštanja. Dodatna pažnja pritom će biti posvećena „ABC-Activity sistemima upravljanja troškovima te ćete na praktičnom primjeru imati prilike i sami izračunati cijene koštanja i kreirati ABC troškovni sustav za izračun cijene koštanja proizvodnog poduzeća.

Syllabus

Analiza i upravljanje troškovima – kako analizirati troškove, utvrđivati profitabilnost i izračunavati cijenu koštanja proizvoda

 1. Osnovno o troškovima
  • Osnovne grupe troškova
   • Fiksni, varijabilni, relativno fiksni troškovi
   • Kada varijabilni troškovi postaju fiksni
   • Točka pokrića troškova
    • Primjer utvrđivanja
  • Tradicionalno mjerenje i alokacija troškova
   • Job Costing
   • Process Costing
   • Operation costing
  • problemi tradicionalnih troškovnih sustava
  • Moderne metode analize i praćenja troškova
   • JIT – Just In Time proizvodnja
   • Kaizen pristup upravljanju troškovima
 2. Analiza troškova poslovanja
  • Kako grupirati troškove za analizu iz financijskih izvještaja javnih kompanija
   • Primjer – telekom
  • Kako grupirati troškove iz bruto bilance za analizu
   • Primjer 1 – proizvodno poduzeće
   • Primjer 2 – IT poduzeće
  • Kako donositi zaključke vezano uz troškove – na što treba obratiti pažnju kod donošenja zaključaka
 3. ABC – Activity Based Costing metoda upravljanja troškovima
  • Utvrđivanje profitabilnosti proizvoda
  • Utvrđivanje profitabilnosti kupaca
  • Klasični vs. “Time -driven” ABC
  • Kako koristiti ABC u poslovanju
   • Primjer proizvodnog poduzeća
   • Analiza poslovnog slučaja (Case Study)
 4. Izrada projekcija troškova temeljene na analizi troškova
 5. Utvrđivanje cijene koštanja korištenjem podataka dobivenih analizom troškova
  • Metoda % udjela
  • Korištenje podataka dobivenih iz ERP sustava

Ciljana skupina

Prijavite se na seminar

UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA – kako analizirati troškove, utvrđivati profitabilnost i izračunavati cijenu koštanja proizvoda