Seminar

FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO I MANIPULACIJA FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

04.10.2023.

Datum

09:30 - 16:00

Sat

190 € (1.431,56 kn)*

Kotizacija

* bez PDV-a

-15% do 31.08.

Popust

Uživo, Online

Pratite

5 bodova za ovlaštene revizore

Seminar „Forenzično računovodstvo i manipulacija financijskim izvještajima“ bavi se razumijevanjem i interpretiranjem financijskih izvještaja te otkriva područja u kojima su financijski izvještaji podložni manipulacijama.

Financijski izvještaji imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka te ih je stoga potrebno znati interpretirati i analizirati. Bitno je znati koje informacije pružaju pojedini izvještaji te gdje postoji prostor za manipulacije.

Financijski izvještaji determiniraju odnose prema kreditorima, dobavljačima, klijentima te dioničarima kompanije te stoga o njima umnogome ovisi cijena dionica poduzeća, mogućnost dobivanje kredita, ulaganje investitora i naposljetku visina porezne obveze. Upravo stoga je ključno vidjeti u kojim segmentima financijskih izvještaja postoji prostor za manipulacije te gdje se u praksi najčešće evidentiraju određene manipulacije.

Tijekom seminara polaznici će biti upoznati i sa širom slikom poslovnih prijevara, dobit će uvid u najučestalije vrste prijevara (globalno i u Hrvatskoj) te će se upoznati s osnovnim zadacima financijsko-računovodstvenog forenzičara – od osnovnih koncepata načina provođenja istraga, uključujući intervjuiranje i analize podataka, do osnova načina pisanja forenzičkog izvještaja.

Seminar će također prezentirati najkorištenije računovodstvene standarde s primjerima iz prakse te oblike i tehnike primjene kreativnog računovodstva. Bez obzira na velik broj standarda (što MSFI-a (MRS-eva) što HSFI-a) ipak postoje oni najkorišteniji koje ćemo obraditi u ovoj radionici. Također, napraviti ćemo kratku usporedbu između HSFI-a i MSFI-a za te iste standarde. Cilj seminara je uputiti korisnike u zahtjeve najznačajnijih standarda, te ukazati na najčešće nedoumice i greške s kojima smo se susretali u praksi. Također jedna od tema će biti i kako postupiti ukoliko se otkrije da se u prijašnjim godinama napravila greška.

Syllabus

 • Upoznavanje s poslovnim prijevarama – definicija poslovnih prijevara, vrste prijevara, razlozi zbog kojih dolazi do prijevara (zašto se pojedinci odlučuju na prijevare i što pogoduje počinjenju prijevara – pojašnjenje trokuta prijevare), uobičajeni znakovi upozorenja na prijevare

 

 • Aktualnosti poslovnih prijevara – glavni rezultati istraživanja o prijevarama u Hrvatskoj i globalno (najčešće vrste prijevara, tipični prevaranti, što je pogodovalo počinjenju prijevare, koji su bili znakovi upozorenja, prikrivanje prijevara, načini otkrivanja prijevara, gubici od prijevara i dr.)

 

 • Elementi učinkovitih anti-prijevarnih programa – kontrolno okruženje, procjene rizika prijevare, kontrolne aktivnosti / interne kontrole, informacije i komunikacija, monitoring; odgovornost za sprečavanje i otkrivanje prijevara (3 linije obrane od prijevara)

 

 • Financijsko-računovodstvena forenzika – što je financijsko-računovodstvena forenzika, karakteristike financijsko-računovodstvenih forenzičara, odgovornost revizora u vezi s prijevarama i razlike između revizije i financijsko-računovodstvene forenzike

 

 • Otkrivanje prijevara i izvješćivanje o prijevarama – provođenje/elementi forenzičke istrage, osnove provođenja forenzičkih intervjua (vrste intervjua, redoslijed obavljanja intervjua, indikatori laganja), dokazi o poslovnoj prijevari, pisanje forenzičkog izvještaja

 

 • Prezentacija financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku) te njihovih ključnih dijelova i poveznica

 

 • Upoznavanje s financijskom analizom izvještaja i primjena analitičkih tehnika i postupaka te modela za otkrivanje poslovnih prijevara (analitički postupci, Benfordov zakon, Beneishov model), data mining i uloga tehnologije u borbi protiv prijevara

 

 • Ukazivanje na računovodstvena načela čije kršenje rezultira računovodstvenim greškama i manipulacijama

 

 • Oblici i tehnike primjene kreativnog računovodstva

 

 • Prostor za manipulacije financijskim izvještajima te utjecaj na poslovni rezultat

 

 • Dugotrajna imovina – usporedba standarda, utjecaj na vrijednost imovine primjenom različitih standarda, promjena namjene nekretnina i prijenosi iz vrednovanja imovine po jednom standardu na vrednovanje po drugim standardima, poseban naglasak na revalorizaciju dugotrajne imovine sa primjerima;

 

 • Prihodi – priznavanje, mjerenje i objavljivanje vezano uz prihode, primjeri iz prakse (na što je potrebno paziti);

 

 • Rezerviranja – priznavanje, mjerenje i objavljivanje vezano uz rezerviranja, primjeri iz prakse (na što je potrebno paziti);

 

 • Računovodstvene politike, procjene

 

 • Porezne prijevare

Ciljana skupina

Revizori, računovođe, poslovni konzultanti, bankari, investicijski i financijski analitičari, financijski manageri u poduzećima, mali i srednji poduzetnici, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.

Prijavite se na seminar

FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO I MANIPULACIJA FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA