Vali Marszalek

Vali Marszalek je Direktorica ESG odjela u Mazarsu. Vali ima bogato višegodišnje iskustvo na gotovo svim temama iz domene održivosti i ESG, radeći s poduzećima kako na procjeni utjecaja na okoliš i društvo i izvješćivanju tako i na razvoju strategije održivosti i integriranju održivosti u strateške poslovne planove. Vodila je akceleratorske programe za poduzeća na teme integriranja ciljeva održivosti u poslovne procese, postavljanje znanstveno utemeljenih klimatskih ciljeva i usvajanja politika raznolikosti i rodne ravnopravnosti.

Vali je diplomirala na Hrvatskim studijima, a od 2016. do 2022. obnašala je funkciju izvršne direktorice Global Compact Mreže Hrvatska. Od 2022. je certificirani Impact Auditor za verifikaciju ISO 26000 objave.

Ivana Rapić

Ivana Rapić, CFE, FCCA, je većinu svoje karijere provela je u Big4 firmama (EY i PwC Hrvatska) pri čemu je prije osnivanja društva Eonea savjetovanje d.o.o. u 2021. godini zadnjih 5,5 godina u društvu PwC Hrvatska aktivno sudjelovala u razvoju i pružanju forenzičkih usluga vodeći odjel Forenzike. U Hrvatskoj i regiji radila je na istragama i forenzičkim pregledima, projektima provjere usklađenosti sa specifičnim regulatornim propisima vezanim za prijevare (najčešće s američkim Zakonom o sprečavanju korupcije u inozemstvu – FCPA) ili internim propisima; pružala je podršku u međunarodnim arbitražama i komercijalnim sporovima pred lokalnim sudovima u regiji, usluge prikupljanja korporativnih podataka (corporate intelligence), forenzičku podršku u revizorskim projektima i savjetovanje vezano uz sprečavanje prijevara ili unaprjeđenja u području usklađenosti.

Osim forenzikom, kao ovlašteni revizor, tijekom svoje 20-godišnje profesionalne karijere pružala je i usluge eksterne revizije, ostalih revizorskih usluga (uključujući dogovorene postupke vezano za provjere financijskih izvještaja EU financiranih projekata) i interne revizije te je radila na projektima financijskog dubinskog snimanja tvrtki iz različitih industrija te drugim transakcijski povezanim poslovima u Hrvatskoj i regiji.

Potpredsjednica je Hrvatske podružnice međunarodnog Udruženja ovlaštenih istražitelja prijevara (ACFE – Association of Certified Fraud Examiners) i od 2016. godine druga nositeljica certifikata Ovlaštenog istražitelja prijevara u Hrvatskoj (CFE – Certified Fraud Examiner). 

Marko Karačić

Marko Karačić je magistrirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financije. Trenutno se nalazi na poziciji Supervizora, a  specijaliziran je za pitanja PDV-a. Tijekom svoje karijere radio je na raznim projektima poreznog savjetovanja, uključujući dubinska snimanja, porezne preglede i drugo. Također, sudjelovao je na više međunarodnih seminara o PDV-u.

Ana Botinica

Ana Botica, ACCA je magistrica ekonomije i managerica u poreznom odjelu. Tijekom karijere u Mazarsu, najviše se posvetila razvoju odjela transfernih cijena, a svoje znanje dodatno je usavršila i na WU Transfer Pricing Center at the Institute for Austrian and International Tax Law u Beču te raznim međunarodnim seminarima. Sudjelovala je i vodila izradu više od dvije stotine studija za klijente raznih industrija iz Hrvatske i regije, projekte analiza i kreiranja cijena te povezano porezno savjetovanje. Kroz dosadašnju karijeru, obrađivala je i pitanja poreza na dohodak te prekograničnog oporezivanja radnika i sudjelovala na projektima dubinskih snimanja poduzeća. Uz to, završila je program licenciranja za ovlaštenog računovođu Ujedinjenog Kraljevstva te nosi titulu ACCA. Ko-autorica je knjige „MAZARS – Porezni savjetnik“ te raznih stručnih članaka i predavačica na temu poreza.

Ivan Alvir

Ivan Alvir je menadžer u financijskom savjetovanju Mazarsa. Ivan ima petogodišnje iskustvo u vođenju različitih projekata dubinskog snimanja, valuacija društava i u asistiranju projekata spajanja i pripajanja. Uključen je u projekte s domaćim društvima, ali i projektima u Adria regiji što uključuje tržišta Hrvatske, Slovenije, Srbije, BiH i Crne Gore.

Trenutno je u procesu polaganja ispita za stjecanje ACCA certifikata. Dosad je predavao na teme valuacije društava i financijske analize pri Hrvatskom Institutu za financije.

Dubravko Ranilović

dipl. iur. predsjednik je udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Mićo Ljubenko

  • osnovao odvjetničko društvo sa kolegama Ines Brozović i Vanja Vargec 01.01.2008.godine
  • član NO Lipik glas od 2008.
  • završio tečaj za članove NO pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
  • član Radne skupine za Stečajni zakon u ime Hrvatske odvjetničke komore
  • član Radne skupine za Posebne uzance o građenju u ime Hrvatske udruge poslodavaca
  • član Radne skupine za Ovršni zakon u ime Hrvatske odvjetničke komore
  • arbitar u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri HGK.
  • vanjski predavač na poslijediplomskom studiju Građevinskog fakulteta u Zagrebu
  • Područje rada: trgovačko pravo, građevinsko pravo, postupci naplate potraživanja, pomorsko pravo, stečajno pravo, osiguranje plaćanja, FIDIC ugovori

Tomislav Zaleznik

Tomislav Zaleznik je Assistant Manager u Mazars Hrvatska s preko 5 godina radnog iskustva u poreznom odjelu. Specijaliziran je u području PDV-a, a svoje znanje u tome dijelu, s posebnim naglaskom na praksu Europskog suda pravde, dodatno je unaprijedio radom u inozemnim uredima Mazars grupe. Tijekom svoje karijere radio je na raznim projektima poreznog savjetovanja, uključujući porezne savjete, dubinska snimanja, porezne preglede te razne druge porezne projekte. Koautor je stručnih članaka te je sudjelovao na više međunarodnih seminara o PDV-u. Magistar je ekonomije, akademsko zvanje stekao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno je u procesu licenciranja za ovlaštenog računovođu Ujedinjenog Kraljevstva (ACCA).

Ana Luburić

Ana Luburić je Assistant Manager u poreznom odjelu Mazars Hrvatska s posebnim fokusom na pitanja poreza na dohodak, obveznih doprinosa te prekograničnih kretanja radnika.
Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer računovodstvo i revizija, nakon čega je nastavila dodatno usavršavanja u okviru ACCA programa. Tijekom karijere sudjelovala je u projektima poreznog savjetovanja poduzeća i fizičkih osoba u zemlji i inozemstvu te projekata poreznih pregleda i dubinskih snimanja (due diligence) iz različitih industrija.

Pere Mioč

Pere Mioč je partner poreznog savjetovanja društva Mazars Cinotti Tax Consulting d.o.o. Cjelokupnu svoju poslovnu karijeru proveo je u Mazars Cinotti društvima na poslovima poreznog savjetovanja, gdje je uže specijaliziran za područje poreza na dobit i porez na dodanu vrijednost. Pere kontinuirano prati 40-tak kompanija u njihovim poreznim pitanjima i izazovima.
Sudjelovao je velikom broju poreznih dubinskih snimanja, poreznim pregledima te koordinaciji poreznih nadzora sa strane poreznih obveznika.
Pere je ko–autor knjiga „Kako se pripremiti za nadzor Porezne uprave“ i „Mazars – Porezni savjetnik“, te autor stručnih članaka za raznovrsne stručne publikacije.

Mario Kovačević

Mario Kovačević je Supervisor financijskog savjetovanja Mazarsa Hrvatska. Tijekom svoje poslovne karijere sudjelovao je u brojim projektima provođenja dubinskog snimanja i procjena vrijednosti društava i nematerijalne imovine, transakcijama kupoprodaje društva. Prije financijskog savjetovanja, u okviru Mazarsovog odjela računovodstva, Mario je operativno vodio računovodstvo različitim tuzemnim i međunarodnim klijentima uz fokus na interno „custom made“ i eksterno izvještavanje. Nositelj je CFA (Chartered Financial Analyst) certifikata.

Ivan Bilić

Ivan Bilić je direktor revizije Mazarsa u Hrvatskoj. Kao direktor zadužen je za daljnji razvoj odjela revizije te jačanje Mazarsa u području kontrolinga. Ima bogato dugogodišnje iskustvo u poslovima revizije i financijskog savjetovanja, a stručnjak je za IFRS, reviziju financijskih institucija i kontroling.

Ivan je karijeru započeo u jednoj velikoj međunarodnoj revizorskoj kući radeći na revizijama financijskih institucija, due diligence projektima i valuacijama. Osim toga bio je jedan od stručnjaka zaduženih za edukaciju na području IFRS-a u CEE regiji. Nakon toga karijeru je nastavio u Addiko banci (bivša Hypo banka), u kojoj je kao direktor financijskog kontrolinga bio uključen u restrukturiranje i postavljanje sustava kontrolinga za međunarodni private equity fond. Posjeduje certifikat ovlaštenog računovođe Velike Britanije (ACCA). Svoje školovanje je završio u Georgia State University, Atlanta, Georgia, USA u području međunarodnih financija.

Krešimir Futivić

Mr. sc. Krešimir Futivić završio je FER 1997. smjer računarstvo. Nakon toga na FER-u upisuje specijalistički studij „Diploma study in management“. 1998. se zapošljava u Farmacija d.d. i radi na razvoju internih aplikacija. Od 2000. radi u IN2 d.o.o gdje se od početka bavi skladištima podataka i poslovnim područjem BI-a. 2012. završava specijalistički studij “Menadžment poslovnih sustava”.

Od godine 2012. radi u tvrtci NEOS specijaliziranoj za izradu složenih BI/DW sustava.  Već 17 godina radi na poslovima implementacije BI sustava i sustava za planiranje u brojnim hrvatskim poduzećima (TDR, Generali, PBZ American Express i dr.), ali i izvan Hrvatske (IsBank – najveća turska banka, Makedonski Telecom i dr.). Sudjeluje na brojnim velikim projektima u ulogama BI konzultanta, arhitekta BI sustava i voditelja projekata. Područje glavnog poslovnog interesa su mu financijsko planiranje i izvještavanje.

Davor Pavlov

Davor Pavlov, rođen 22.01.1967. godine u Zagrebu.  Posjeduje UEFA A licencu na Akademiji HNS-A. Od 1998-2001 radi sa mlađim i starijim uzrastima u NK Dinamu. U periodu od 2002-2005 pozicioniran je kao voditelj škole nogometa Maksimir, a zatim od 2005-2006 godine postaje trener fizičke pripreme reprezentacije Libije.

Njegovo dugogodišnje iskustvo u profesionalnom  sportu stavilo je naglasak na važnost bitnog čimbenika za postizanje najboljih rezultata, kako u sportu tako i na svim društvenim razinama, te se zbog tog saznanja usmijerio i posvetio psihološkoj pripremi pojedinaca.

Od 1998. Davor je prisutan u području autogenog treninga da bi 2013. postao voditelj, te prenosi znanja, alate i tehnike svima kojima je potrebno podizanje mentalne jakosti na viši nivo. Individualno je radio na psihološkoj pripremi i psihološkoj rehabilitaciji povrede mnogih profesionalnih domaćih i inozemnih sportaša, koji su trenutno prisutni u vrhunskim europskim klubovima.

Voditelj je mnogobrojnih radionica među kojima izdvajamo „Kako izgraditi sigurnost i samopouzdanje“, „Riješavanje panike i anksioznosti“  te „Mentalna jakost“

Matko Mesar

Matko Mesar radi kao mlađi znanstveni istraživač i zavodski suradnik na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER), na Zavodu za visoki napon i energetiku (ZVNE). Aktivan je u laboratoriju za atmosferska pražnjenja (APPLY), koji je dio visoko naponskog laboratorija (LVN). Također radi na mnogobrojnim zavodskim projektima vezanim uz tematiku atmosfere i njenog utjecaja na prijenosnu energetsku  mrežu.

Trenutni profesionalni focus mu je na korištenju naprednih tehnologija za obradu velike količine podataka I algoritama strojnog učenja u domeni utjecaja atmosfere na energetsku mrežu. Nakon diplomiranja na FER-u (računarstvo, računalno inženjerstvo) radio je u bankarskom IT sektoru (ETNA doo, TIS Grupa) na stvarima poput implementacije SEPA-e, PSD2 direktive i profesionalnim integracijskim sustavima (IBM Sterling integrator, TIS Grupa).

Matko je co-owner u 6thwavecapital.com i certificirani Oracle Java developer (certifikati Java OCA I OCP), s iskustvom rada u više računarskih područja i domena (web back-end, web front-end, baze podataka, optimizacije vezane uz problematiku obrade I prikaza velike količine podataka, machine learning sustavi…). U slobodno vrijeme bavi se  projektima koji potiču nastavak suradnje među novopečenim Alumnijima FER-a i nakon završetka studija kroz Alumni udrugu Sthenos koja djeluje u sklopu studentske udruge EESTEC na FER-u.

Tomislav Grgić

Tomislav Grgić je  co-owner u 6thwavecapital.com osmišljenog za pojedinice koji žele “edge”  u današnjem svijetu gdje je vrijeme neprocijenjiv resurs. Završio je smjer Poslovne informatike na Ekonomskom fakultetu u Zagreba, a kasnije je postao vlasnik MBA AACSB akreditacije u području financija i bankarstva. Također se usavršavao kroz razne edukacije koje su povezane s dioničkim tržištem i vrednovanjem kompanija. Tomislav je neovisni investitor te ima dvadesetogodišnje iskustvo koje je stekao prisutnošću na američkom tržištu kapitala, a u međuvremenu je radio na različitim pozicijama u bankarskom sektoru od analitičara i risk manager pa do člana investicijskog i kreditnog odbora, te voditelja odjela financijskih istraživanja i analize.  Autor je različitih scoring model, algoritama za trgovanje i publikacija na temu globalne financijske krize 2008. godine. Također, bio je gost predavač na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na temu investiranja a trenutno je prisutan kroz Hrvatski institutu za financije gdje vrši naobrazbu polaznika za procjenu vrijednosnica.

Ivan Karlović

Ivan Karlović, CPA je direktor odjela revizije u Mazarsu. Ivan se specijalizirao za širok raspon poslovnih sektora poput komercijalnog, proizvodnog, uslužnog i javnog sektora. Radio je na revizijama financijskih izvještaja, revizijama spajanja i podjele, povećanju temeljnog kapitala, projektima EU -a, raznim procesima dubinske analize, kao i međunarodnim subjektima IFRS -a i SPV-ovima. Ivan posjeduje licencu za ovlaštenog revizora, ovlaštenog unutarnjeg revizora i ovlaštenog procjenitelja.

Autor je nekoliko stručnih članaka o računovodstvu i financijama te je predavač na Akademiji Zagrebačke burze i Hrvatskom institutu za financije.

Marijana Brčina

Marijana je Senior Manager u Mazarsu. S više od 10 godina iskustva, Marijana je specijalizirana za širok spektar poslovnih sektora kao što su komercijalni sektor, proizvodnja, usluge i javni sektor. Tijekom svoje karijere radila je na poslovima revizije financijskih izvještaja, revizija statusnih promjena, revizija povećanja i smanjenja temeljnog kapitala, EU revizije. Stekla je i međunarodno iskustvo na poslovima revizije financijskih izvještaja SPV-a (Special Purpose Vehicles).

Posjeduje položeni ispit za ovlaštenog revizora, certifikat internog revizora, kao i certifikat ovlaštenog procjenitelja pri Hrvatskom društvu procjenitelja.

Mirela Copot Marjanović

Mirela Copot Marjanović, ACCA partner je za reviziju u Mazarsu. Mirela je je ovlaštena revizorica i ovlaštena računovotkinja s preko 18 godina iskustva. Obavljala je čitav niz revizijskih projekata i projekata dubinskog snimanja (due diligence), dogovorenih postupaka po posebnim zahtjevima naručitelja, revizije konsolidiranih izvještaja, računovodstveno – poslovnog savjetovanja, revizije statusnih promjena (podjele, osnivanja, spajanja). Mirela je jedan od predavača na Hrvatskom institutu za financije na temu računovodstvenih standarda, tumačenja odredbi Zakona o računovodstvu, CFO akademije i slične tematike.

Stekla certifikat ACCA i pohađala međunarodno školovanje vezano za Međunarodne revizijske standarde, Međunarodne standarde financijskog izvještavanja itd. Jedna je od autora knjige „Kako platiti manje poreza?„ i ‘Mazarsov HSFI priručnik’.

Edin Hadžavdić

Edin Hadžavdić je savjetnik s više od 20 godina iskustva u poslovnom savjetovanju, projektnom financiranju, financijskom modeliranju i procjeni bankabilnosti investicijskih projekata te analizi i upravljanju rizicima. Analizom investicijskih projekata i projektnim financiranjem bavi se od 2007. godine.

Karijeru je započeo 1996. u jednoj od najvećih hrvatskih IT tvrtki (IN2), nakon čega je radio u Odjelu tržišnih rizika u Privrednoj banci Zagreb, a potom i kao poslovni savjetnik u KMPG Croatia. Nakon deset godina samostalne karijere savjetnika u projektnom financiranju, karijeru je nastavio u društvu za upravljanje private equity fondovima (Invera Private Equity Partneri).

Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, nakon čega je, 2002. godine, završio MBA program na Rotterdam School of Management, a 2007. godine stekao je CFA titulu (Chartered Financial Analyst).

Autor ima veliko iskustvo u provedbi edukacija u području analize investicijskih projekata te je jedan od najbolje ocijenjivanih predavača na Hrvatskom institutu za financije, na kojem predaje od 2009. godine. Godine 2018. izdana je njegova knjiga-priručnik “Pripremite svoj bankabilan projekt”, koja se temelji na spomenutim predavanjima.

Svoje interese preusmjerava i proširuje studijem Etnologije i kulturne antropologije koji je započeo 2021. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Lovre Botica

Lovre Botica, CFA je direktor u odjelu financijskog savjetovanja društva Mazars. Lovre je sudjelovao u brojnim projektima dubinske analize domaćih i stranih klijenata, procjenjivanju sudskih sporova i savjetovanju u okviru transakcija spajanja i preuzimanja. Stručan je i ima iskustva u mnogim industrijama, poput maloprodaje, nekretnina, industrije gospodarenja otpadom, IT -a, turizma i drugih industrija.

Lovre je održao više predavanja o raznim stručnim financijskim temama, a prije svega o vrednovanju i financijskoj analizi poduzeća, kao i primjeni excela u financijama. Također, Lovre je koautor knjige „Mazars – Porezni savjetnik“. U rujnu 2017. godine, Lovre je postao CFA (Chartered Financial Analyst) charterholder.

Andrija Garofulić

Andrija Garofulić, ACCA je partner odjela financijskog savjetovanja u društvu Mazars. Zadnjih godina vodi i povezuje Mazars Adria regiju koju čine Hrvatska, Slovenija, Srbija, BiH te Crna Gora.  Andrija ima 14 godina iskustva u financijskom sektoru i radi s klijentima koji su većinski u privatnom vlasništvu, kao i u sektoru malih i srednjih poduzeća. Tijekom karijere je bio uključen u projekte restrukturiranja, dubinskog snimanja poduzeća iz različitih industrija, projekte procjene vrijednosti te M&A projekta. Prošao je više raznih usavršavanja od strane Mazarsa u inozemstvu vezano uz poreze, računovodstvo, spajanja i pripajanja poduzeća i savjetovanja.

Andrija je koautor knjige „Kako se pripremiti za nadzor Porezne uprave“ i „Mazars – Porezni savjetnik“, ovlašteni revizor Ujedinjenog Kraljevstva (ACCA), ovlašteni procjenitelj, stalni sudski vještak za financije te autor stručnih članaka za razne stručne publikacije.

Kristijan Cinotti

Kristijan Cinotti  je managing partner Mazarsa u Hrvatskoj, koji se bavi revizijom, financijskim i poreznim savjetovanjem te računovodstvom. Kristijan ima 20 godina iskustva u području savjetovanja i revizije te je tijekom karijere napravio cijeli niz procjena vrijednosti poduzeća, dubinskih snimanja i revizija poduzeća. Prošao je cijeli niz seminara i usavršavanja u zemlji i inozemstvu vezano uz poreze, računovodstvo, financije, reviziju. Predsjednik je Hrvatskog društva procjenitelja i posjeduje licence za ovlaštenog procjenitelja, revizora, poreznog savjetnika, i računovođe te je stalni sudski vještak za financije. Također, Kristijan je trenutno na doktoratu na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.