Tea Kodrnja

Tea Kodrnja, voditeljica prodaje u PJR-u, magistrirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, na smjerovima javne politike, menadžment i razvoj te međunarodni odnosi. Prati i proučava prilike za financiranje iz EU fondova te programa Unije, pocjenjuje potencijal organizacija za povlačenje EU sredstava te savjetuje kako uvećati šanse za prolazak projekta. Piše stručne članke te održava seminare u području EU fondova.

Ana Fresl

Ana Fresl, predsjednica Uprave PJR-a, magistra je Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, završila je program Executive MBA na Cotrugli poslovnoj školi i MBA diplomski studij e-leadership na Sveučilištu Algebra. Nositeljica je IPMA certifikata razine C i certifikata u javnoj nabavi. Dopredsjednica je HUP EU PRO – HUP udruge za profesionalce u fondovima Europske Unije. Sudjelovala je na razvoju ili/i provedbi preko 500 projekata te je održala preko 600 dana edukacija i seminara tijekom karijere. 

Josip Rimac

Voditelj razvoja projekata elektroničkog oglasnika javne nabave i EU fondova Narodne novine d.d.

Preuzmi CV

Željko Uhlir

Mr. sc. Željko Uhlir, diplomirao 1990. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Konstrukcije, a 2011. godine magistrirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, iz područja Upravljanja projektima. Stalnim sudskim vještakom imenovan od 2000. godine, a od 2009. godine međunarodno certificiran kao senior project manager (IPMA-B).

Nakon studija radio u Inženjerskom projektnom zavodu (IPZ) u Zagrebu, na projektiranju mostova i tunela, zatim kao konstruktor u SR Njemačkoj. Kao državni službenik, počeo raditi u Ministarstvu obnove i razvitka, gdje je kao načelnik odjela vodio poslijeratnu obnovu zgrada. U lokalnoj upravi bio je zaposlen u jednom mandatu kao pročelnik Ureda za upravljanje imovinom Grada Zagreba. Nakon toga, radio u Coning ecogradnji d.d. Varaždin, na mjestu direktora sektora za investicije. Zatim, zaposlen na mjestu direktora vladine Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), a od 2013. godine radio na položaju zamjenika ministra u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja te između ostalih poslova bio nositelj izrade propisa za procjenu vrijednosti nekretnina. Do danas je zaposlen u ministarstvu kao državni tajnik te kontinuirano radi na sustavu za procjene vrijednosti nekretnina i na izradi novih propisa iz područja graditeljstva te velikim projektima poput obnove zgrada nakon poplave, voditelj projekta iz zajma Svjetske banke za obnovu nakon potresa i sl. U ovom trenutku je nositelj izrade Stambene politike RH. Drži predavanja o procjeni vrijednosti nekretnina i autor je brojnih stručnih članaka iz toga područja, te koautor Priručnika za procjenu vrijednosti nekretnina.

Filip Vučagić

Od 2016. godine Filip Vučagić je Partner i Direktor u Colliersu, odgovoran za postavljanje i razvoj poslovanja u Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini. Od kada se pridružio Colliersu, Filip je pružio savjetodavne usluge različitim lokalnim, regionalnim i globalnim subjektima, od institucionalnih investitora, do HNWI, na više do 500 nekretnina, ukupne vrijednosti koja premašuje 10 milijardi eura, što ga čini jednim od vodećih profesionalaca u industriji u cijeloj regiji.

Kada se pridružio Colliersu 2012. kao stariji konzultant u Odjelu investicija i korporativnog savjetovanja, njegova je uloga bila vrednovanje te poslovno savjetovanje, s naglaskom na tržište nekretnina uključujući retail, uredske, stambene, hotelske i industrijske nekretnine. Prije nego se pridružio Colliersu, Filip je radio u financijskom sektoru – bankarstvo i osiguranje, gdje se specijalizirao u istraživanju i analizama tržišta, procjeni financijske imovine i financijskom izvještavanju.

Tihomir Katulić

Profesor pravnih znanosti na Katedri za pravo informacijskih tehnologija i informatiku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj kolegija iz područja prava informacijskih tehnologija, osnova informacijske sigurnosti, zaštite osobnih podataka i intelektualnog vlasništva na diplomskim i poslijediplomskim studijima Pravnog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike i računarstva i na poslijediplomskom specijalističkom studiju intelektualnog vlasništva Sveučilišta u Zagrebu.

Autor elektroničkog udžbenika „Uvod u intelektualno vlasništvo“, koautor udžbenika “Pravna informatika i informacijsko pravo”, hrvatskog izdanja Kluwer Encyclopaedia of Cyberlaw te autor više od trideset znanstvenih te nekoliko desetaka stručnih radova iz područja regulacije elektroničkih komunikacija, intelektualnog vlasništva, zaštite osobnih podataka, informacijske sigurnosti i drugih područja prava informacijskih tehnologija. Član je Croatian Internet Governance Foruma, Hrvatskog društva za autorsko pravo, Hrvatske akademije pravnih znanosti i International Association of Privacy Professionals gdje je predsjednik hrvatskog chaptera IAPP KnowledgeNeta i član Global Education Boarda. Član European Data Protection Board External Pool of Experts i predsjednik Vijeća stručnjaka Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Dugogodišnji je vanjski suradnik časopisa Bug, Mreža, Infotrend, a objavljivao je i stručne članke i analize u časopisima Banka, Privredni vjesnik, Poslovni dnevnik, Sistemac itd.

Ivan Šverko

Ivan Šverko – Voditelj upravljanja rizicima u Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. Radio je u u Riječkoj banci, Erste & Steiermarkische, Volksbanci, Hypo-Alpe-Adria banci te Croatia banci. Godine 2000. magistrirao je poslovno upravljanje (MBA) na Sveučilištu Kentucky u Lexingtonu a 2006. doktorirao je  na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na temu “Upravljanje nekreditnim rizicima hrvatskih banaka”.

Irena Pastuović Terze

Mr.sc. Irena Pastuović Terze je diplomirala na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je završila i poslijediplomsko znanstveno usavršavanje ( magistrica društvenih znanosti, polje psihologija).

Zahvaljujući bogatom radnom iskustvu i usavršavanju u području psihološke dijagnostike, savjetovanja i psihoterapije priznat joj je status kliničke psihologinje. Završila je odgovarajuću naobrazbu i stekla naziv sudske vještakinje za psihologiju, te je stalna sudska vještalinja suda u Zagrebu.

Suradnjom s visokoškolskim ustanovama stekla je zvanje više predavačice, također sudjeluje kao predavačica u izobrazbi psihologa za stjecanje posebnih znanja i vještina iz psihologije u medicini rada, iz kojeg područja i sama posjeduje posebnu dopusnicu.

Autorica je i koautorica više stručnih i znanstvenih radova u indeksiranim časopisima, te nekoliko poglavlja u knjigama.

Održala je brojna javna predavanja, učesnica je brojnih domaćih i međunarodnih konferencija, okruglih stolova, gošća na tribinama..

Nagrađena je društvenim priznanjem „Marulić:Fiat Psihologija“ za 2014. godinu koje dodjeljuje

Hrvatsko psihološko društvo za osobito vrijedan doprinos hrvatskoj primijenjenoj psihologiji. Rođena je, živi i radi u Zagrebu.

Josip Tica

Prof.dr.sc. Josip Tica doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje predaje kolegije Gospodarstvo Hrvatske, Makroekonomija i Urbana Ekonomika. Također se usavršavao na inozemnim sveučilištima pri čemu valja istaknuti da je dobitnik prestižne Fulbrightove stipendije. Autor je niza istraživanja i članaka iz područja ekonomije te je član glavnog odbora Hrvatskog društva ekonomista. Gostujući je istraživač na University of Pittsburgh te pozivni predavač na Fort Hays University. Izv.prof.dr.sc. Tica duži niz godina istražuje i analizira tržište nekretnina te je traženi predavač na navedenu tematiku.

Sandra Dimitrijević

Sandra Dimitrijević, odvjetnica – magistrirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u travnju 2017. g., u međunarodnopravnom modulu. Svoje školovanje oplemenila je Rektorovom nagradom za znanstveni rad pod nazivom: „Pravna regulativa obiteljskog nasilja i neosjetljivost institucija prema ženama žrtvama nasilja“. Tijekom studija sudjelovala je na mnogim aktivnostima kao što su Moot court natjecanja, Pravna klinika, The European Law Students Association (ELSA), Hrvatske udruge za mirenje i dr.

Odmah po završetku studija svoju pravnu karijeru započela je u odvjetništvu te je 2019. g. položila pravosudni ispit, a dvije godine kasnije upisala se u imenik odvjetnika.

Danas, kao mlada odvjetnica iza sebe ima šest godina intenzivnog radnog iskustva u pružanju pravne podrške fizičkim i pravnim osobama, i to u vidu pravnog savjetovanja i vođenja sudskih sporova u domeni građanskog prava, imovinsko-pravnih odnosa, trgovačkog prava te upravnih i prekršajnih postupaka. Nastavno na temu ovog seminara posebno se ističe njezin pravni angažman u radnom pravu, i to: 1.) priprema cjelokupne radno-pravne dokumentacije kao što su ugovori o radu, ugovori o ustupanju radnika i posredovanju pri zapošljavanju, sastav odluka, pravilnika o radu i drugih akata poslodavca, opći uvjeti poslovanja i dr., 2.) zastupanje poslodavaca u zahtjevnim radnim sporovima – zakonitost i nezakonitost otkaza te pobijanje sporazumnog raskida ugovora o radu, te 3.) zastupanje radnika u postupcima naplate materijalnih potraživanja – plaća, otpremnina, naknada za prekovremeni rad, zastupanje radnika u postupcima neosnovano obračunate plaće uslijed promjene osnovice te obračuna posebnih uvjeta rada, kao i drugi postupci vezani uz prava radnika.

Vali Marszalek

Vali Marszalek je Direktorica ESG odjela u Mazarsu. Vali ima bogato višegodišnje iskustvo na gotovo svim temama iz domene održivosti i ESG, radeći s poduzećima kako na procjeni utjecaja na okoliš i društvo i izvješćivanju tako i na razvoju strategije održivosti i integriranju održivosti u strateške poslovne planove. Vodila je akceleratorske programe za poduzeća na teme integriranja ciljeva održivosti u poslovne procese, postavljanje znanstveno utemeljenih klimatskih ciljeva i usvajanja politika raznolikosti i rodne ravnopravnosti.

Vali je diplomirala na Hrvatskim studijima, a od 2016. do 2022. obnašala je funkciju izvršne direktorice Global Compact Mreže Hrvatska. Od 2022. je certificirani Impact Auditor za verifikaciju ISO 26000 objave.

Ivana Rapić Dujmović

Ivana Rapić Dujmović, CFE, FCCA, je većinu svoje karijere provela je u Big4 firmama (EY i PwC Hrvatska) pri čemu je 5,5 godina u društvu PwC Hrvatska aktivno sudjelovala u razvoju i pružanju forenzičkih usluga vodeći odjel Forenzike. U Hrvatskoj i regiji radila je na istragama i forenzičkim pregledima, projektima provjere usklađenosti sa specifičnim regulatornim propisima vezanim za prijevare (najčešće s američkim Zakonom o sprečavanju korupcije u inozemstvu – FCPA) ili internim propisima; pružala je podršku u međunarodnim arbitražama i komercijalnim sporovima pred lokalnim sudovima u regiji, usluge prikupljanja korporativnih podataka (corporate intelligence), forenzičku podršku u revizorskim projektima i savjetovanje vezano uz sprečavanje prijevara ili unaprjeđenja u području usklađenosti.

Osim forenzikom, kao ovlašteni revizor, tijekom svoje 20-godišnje profesionalne karijere pružala je i usluge eksterne revizije, ostalih revizorskih usluga (uključujući dogovorene postupke vezano za provjere financijskih izvještaja EU financiranih projekata) i interne revizije te je radila na projektima financijskog dubinskog snimanja tvrtki iz različitih industrija te drugim transakcijski povezanim poslovima u Hrvatskoj i regiji.

Potpredsjednica je Hrvatske podružnice međunarodnog Udruženja ovlaštenih istražitelja prijevara (ACFE – Association of Certified Fraud Examiners) i od 2016. godine druga nositeljica certifikata Ovlaštenog istražitelja prijevara u Hrvatskoj (CFE – Certified Fraud Examiner). 

Marko Karačić

Marko Karačić je magistrirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financije. Trenutno se nalazi na poziciji Supervizora, a  specijaliziran je za pitanja PDV-a. Tijekom svoje karijere radio je na raznim projektima poreznog savjetovanja, uključujući dubinska snimanja, porezne preglede i drugo. Također, sudjelovao je na više međunarodnih seminara o PDV-u.

Ana Botinica

Ana Botica, ACCA je magistrica ekonomije i managerica u poreznom odjelu. Tijekom karijere u Mazarsu, najviše se posvetila razvoju odjela transfernih cijena, a svoje znanje dodatno je usavršila i na WU Transfer Pricing Center at the Institute for Austrian and International Tax Law u Beču te raznim međunarodnim seminarima. Sudjelovala je i vodila izradu više od dvije stotine studija za klijente raznih industrija iz Hrvatske i regije, projekte analiza i kreiranja cijena te povezano porezno savjetovanje. Kroz dosadašnju karijeru, obrađivala je i pitanja poreza na dohodak te prekograničnog oporezivanja radnika i sudjelovala na projektima dubinskih snimanja poduzeća. Uz to, završila je program licenciranja za ovlaštenog računovođu Ujedinjenog Kraljevstva te nosi titulu ACCA. Ko-autorica je knjige „MAZARS – Porezni savjetnik“ te raznih stručnih članaka i predavačica na temu poreza.

Ivan Alvir

Ivan Alvir je menadžer u financijskom savjetovanju Mazarsa. Ivan ima petogodišnje iskustvo u vođenju različitih projekata dubinskog snimanja, valuacija društava i u asistiranju projekata spajanja i pripajanja. Uključen je u projekte s domaćim društvima, ali i projektima u Adria regiji što uključuje tržišta Hrvatske, Slovenije, Srbije, BiH i Crne Gore.

Trenutno je u procesu polaganja ispita za stjecanje ACCA certifikata. Dosad je predavao na teme valuacije društava i financijske analize pri Hrvatskom Institutu za financije.

Dubravko Ranilović

dipl. iur. predsjednik je udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Mićo Ljubenko

  • osnovao odvjetničko društvo sa kolegama Ines Brozović i Vanja Vargec 01.01.2008.godine
  • član NO Lipik glas od 2008.
  • završio tečaj za članove NO pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
  • član Radne skupine za Stečajni zakon u ime Hrvatske odvjetničke komore
  • član Radne skupine za Posebne uzance o građenju u ime Hrvatske udruge poslodavaca
  • član Radne skupine za Ovršni zakon u ime Hrvatske odvjetničke komore
  • arbitar u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri HGK.
  • vanjski predavač na poslijediplomskom studiju Građevinskog fakulteta u Zagrebu
  • Područje rada: trgovačko pravo, građevinsko pravo, postupci naplate potraživanja, pomorsko pravo, stečajno pravo, osiguranje plaćanja, FIDIC ugovori

Tomislav Zaleznik

Tomislav Zaleznik je Assistant Manager u Mazars Hrvatska s preko 5 godina radnog iskustva u poreznom odjelu. Specijaliziran je u području PDV-a, a svoje znanje u tome dijelu, s posebnim naglaskom na praksu Europskog suda pravde, dodatno je unaprijedio radom u inozemnim uredima Mazars grupe. Tijekom svoje karijere radio je na raznim projektima poreznog savjetovanja, uključujući porezne savjete, dubinska snimanja, porezne preglede te razne druge porezne projekte. Koautor je stručnih članaka te je sudjelovao na više međunarodnih seminara o PDV-u. Magistar je ekonomije, akademsko zvanje stekao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno je u procesu licenciranja za ovlaštenog računovođu Ujedinjenog Kraljevstva (ACCA).

Ana Luburić

Ana Luburić je Assistant Manager u poreznom odjelu Mazars Hrvatska s posebnim fokusom na pitanja poreza na dohodak, obveznih doprinosa te prekograničnih kretanja radnika.
Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer računovodstvo i revizija, nakon čega je nastavila dodatno usavršavanja u okviru ACCA programa. Tijekom karijere sudjelovala je u projektima poreznog savjetovanja poduzeća i fizičkih osoba u zemlji i inozemstvu te projekata poreznih pregleda i dubinskih snimanja (due diligence) iz različitih industrija.

Pere Mioč

Pere Mioč je partner poreznog savjetovanja društva Mazars Cinotti Tax Consulting d.o.o. Cjelokupnu svoju poslovnu karijeru proveo je u Mazars Cinotti društvima na poslovima poreznog savjetovanja, gdje je uže specijaliziran za područje poreza na dobit i porez na dodanu vrijednost. Pere kontinuirano prati 40-tak kompanija u njihovim poreznim pitanjima i izazovima.
Sudjelovao je velikom broju poreznih dubinskih snimanja, poreznim pregledima te koordinaciji poreznih nadzora sa strane poreznih obveznika.
Pere je ko–autor knjiga „Kako se pripremiti za nadzor Porezne uprave“ i „Mazars – Porezni savjetnik“, te autor stručnih članaka za raznovrsne stručne publikacije.

Mario Kovačević

Mario Kovačević je Supervisor financijskog savjetovanja Mazarsa Hrvatska. Tijekom svoje poslovne karijere sudjelovao je u brojim projektima provođenja dubinskog snimanja i procjena vrijednosti društava i nematerijalne imovine, transakcijama kupoprodaje društva. Prije financijskog savjetovanja, u okviru Mazarsovog odjela računovodstva, Mario je operativno vodio računovodstvo različitim tuzemnim i međunarodnim klijentima uz fokus na interno „custom made“ i eksterno izvještavanje. Nositelj je CFA (Chartered Financial Analyst) certifikata.