Robert Pokrovac

je član uprave društva Erste nekretnine d.o.o.