Tea Kodrnja

Tea Kodrnja, voditeljica prodaje u PJR-u, magistrirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, na smjerovima javne politike, menadžment i razvoj te međunarodni odnosi. Prati i proučava prilike za financiranje iz EU fondova te programa Unije, pocjenjuje potencijal organizacija za povlačenje EU sredstava te savjetuje kako uvećati šanse za prolazak projekta. Piše stručne članke te održava seminare u području EU fondova.