Ana Fresl

Ana Fresl, predsjednica Uprave PJR-a, magistra je Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, završila je program Executive MBA na Cotrugli poslovnoj školi i MBA diplomski studij e-leadership na Sveučilištu Algebra. Nositeljica je IPMA certifikata razine C i certifikata u javnoj nabavi. Dopredsjednica je HUP EU PRO – HUP udruge za profesionalce u fondovima Europske Unije. Sudjelovala je na razvoju ili/i provedbi preko 500 projekata te je održala preko 600 dana edukacija i seminara tijekom karijere.