Ivan Šverko

Ivan Šverko – Voditelj upravljanja rizicima u Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. Radio je u u Riječkoj banci, Erste & Steiermarkische, Volksbanci, Hypo-Alpe-Adria banci te Croatia banci. Godine 2000. magistrirao je poslovno upravljanje (MBA) na Sveučilištu Kentucky u Lexingtonu a 2006. doktorirao je  na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na temu “Upravljanje nekreditnim rizicima hrvatskih banaka”.