Irena Pastuović Terze

Mr.sc. Irena Pastuović Terze je diplomirala na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je završila i poslijediplomsko znanstveno usavršavanje ( magistrica društvenih znanosti, polje psihologija).

Zahvaljujući bogatom radnom iskustvu i usavršavanju u području psihološke dijagnostike, savjetovanja i psihoterapije priznat joj je status kliničke psihologinje. Završila je odgovarajuću naobrazbu i stekla naziv sudske vještakinje za psihologiju, te je stalna sudska vještalinja suda u Zagrebu.

Suradnjom s visokoškolskim ustanovama stekla je zvanje više predavačice, također sudjeluje kao predavačica u izobrazbi psihologa za stjecanje posebnih znanja i vještina iz psihologije u medicini rada, iz kojeg područja i sama posjeduje posebnu dopusnicu.

Autorica je i koautorica više stručnih i znanstvenih radova u indeksiranim časopisima, te nekoliko poglavlja u knjigama.

Održala je brojna javna predavanja, učesnica je brojnih domaćih i međunarodnih konferencija, okruglih stolova, gošća na tribinama..

Nagrađena je društvenim priznanjem „Marulić:Fiat Psihologija“ za 2014. godinu koje dodjeljuje

Hrvatsko psihološko društvo za osobito vrijedan doprinos hrvatskoj primijenjenoj psihologiji. Rođena je, živi i radi u Zagrebu.