Željko Uhlir

Mr. sc. Željko Uhlir, diplomirao 1990. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Konstrukcije, a 2011. godine magistrirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, iz područja Upravljanja projektima. Stalnim sudskim vještakom imenovan od 2000. godine, a od 2009. godine međunarodno certificiran kao senior project manager (IPMA-B).

Nakon studija radio u Inženjerskom projektnom zavodu (IPZ) u Zagrebu, na projektiranju mostova i tunela, zatim kao konstruktor u SR Njemačkoj. Kao državni službenik, počeo raditi u Ministarstvu obnove i razvitka, gdje je kao načelnik odjela vodio poslijeratnu obnovu zgrada. U lokalnoj upravi bio je zaposlen u jednom mandatu kao pročelnik Ureda za upravljanje imovinom Grada Zagreba. Nakon toga, radio u Coning ecogradnji d.d. Varaždin, na mjestu direktora sektora za investicije. Zatim, zaposlen na mjestu direktora vladine Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), a od 2013. godine radio na položaju zamjenika ministra u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja te između ostalih poslova bio nositelj izrade propisa za procjenu vrijednosti nekretnina. Do danas je zaposlen u ministarstvu kao državni tajnik te kontinuirano radi na sustavu za procjene vrijednosti nekretnina i na izradi novih propisa iz područja graditeljstva te velikim projektima poput obnove zgrada nakon poplave, voditelj projekta iz zajma Svjetske banke za obnovu nakon potresa i sl. U ovom trenutku je nositelj izrade Stambene politike RH. Drži predavanja o procjeni vrijednosti nekretnina i autor je brojnih stručnih članaka iz toga područja, te koautor Priručnika za procjenu vrijednosti nekretnina.