OVLAŠTENI PROCJENITELJ – pripremni tečaj

Jedinstveni praktični program za pripremu ispita za ovlaštenog procjenitelja u organizaciji Hrvatskog društva procjenitelja.

Za više informacija i pristup ispitu saznajte više na stranicama Hrvatskog društva procjenitelja https://hdp.hr/

Teme modula pripremnog tečaja za Ovlaštenog procjenitelja

Predavači: renomirani stručnjaci

MODUL.1   (seminar/radionica)   8.11.2021.

FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE OSNOVE ZA PROCJENU

MODUL.2   (seminar/radionica)  9.11.2021.

ANALIZA MAKROEKONOMSKE SITUACIJE I SEKTORSKE ANALIZE PODUZEĆA, UKLJUČUJUĆI PROCJENU VRIJEDNOSNICA (DIONICA)

MODUL 3. (seminar/radionica)  10.11.2021.

PROCJENA INVESTICIJSKIH PROJEKATA – PLANIRANJE NOVČANIH TOKOVA, POSLOVNI PLAN, KONKRETNI PRIMJERI, PROBLEMI I DVOJBE U PRAKSI

MODUL.4   (seminar/radionica)  11.11.2021.

DINAMIČNA PROCJENA PODUZEĆA – PLANIRANJE NOVČANIH TOKOVA, POSLOVNI PLAN; KONKRETAN PRIMJER VREDNOVANJA PODUZEĆA NA PRAKTIČNOM MODELU 

MODUL.5   (seminar/radionica)  12.11.2021.

DINAMIČNA PROCJENA PODUZEĆA – PLANIRANJE NOVČANIH TOKOVA, POSLOVNI PLAN; KONKRETAN PRIMJER VREDNOVANJA PODUZEĆA NA PRAKTIČNOM MODELU 

 

Kome je namijenjena edukacija / certificiranje i što se postiže certificiranjem?

Certifikat ovlaštenog procjenitelja omogućava certificiranim osobama samostalno izvođenje procjene vrijednosti udjela i dionica, nekretnina kao i nematerijalne imovine (brendovi, know-how, softver i sl.).

Kao takav, namijenjen je svim financijskim djelatnicima koji u okviru svoga poslovanja imaju potrebu za izvođenjem procjena vrijednosti (za eksterne potrebe), ali i financijskim djelatnicima koji se učestalo bave strateškim planiranjem, analizom ulaganja, budžetiranjem kapitala, izradama projekcija i poslovnih planova i diskontiranjem, cost  – benefit analizama projekata i sl.

S obzirom da je je edukacijski program usklađen sa ispitom za stjecanje certifikata za ovlaštenog procjenitelja, edukacijski program je posebno namijenjen svim osobama koje žele pristupiti ispitu za stjecanje titule ovlaštenog procjenitelja.

Ispit za stjecanje certifikata za ovlaštenog procjenitelja održat će se u siječnju 2021. godine prema uputama dobivenim na pripremnom tečaju.

Hrvatsko društvo procjenitelja je neovisna udruga ovlaštenih eksperata za ekonomsko procjenjivanje pravnih osoba, imovine, obveza i kapitala. Društvo samostalno djeluje zadnjih 20 godina, a u kojem periodu je bilo važan faktor procesa procjenjivanja u Republici Hrvatskoj.

Trajni cilj Društva je stalno podizanje stručne razine i ugleda ovlaštenih procjenitelja kako bi se povećao doprinos i utjecaj struke na gospodarskom i društvenom napretku Republike Hrvatske. U narednom periodu, strateški fokus je dodatno povećanje broja članova kako bi Društvo postalo što bitniji dionik na tržištu Republike Hrvatske, uz istodobno prenošenje najnovijih znanja iz područja procjeniteljske prakse.

Članstvo u Društvu je dragovoljno. Potencijalni član Društva treba položiti stručni ispit, dobiti diplomu ovlaštenog procjenitelja, prihvatiti Statut Društva, Kodeks etike Društva i upisati se u Registar ovlaštenih procjenitelja.

Hrvatski institut za financije (HIF) je neprofitni institut koji okuplja stručnjake iz područja financija. Hrvatski institut za financije predstavlja izvrsnost edukacije i istraživanja u području financija. Nastojimo biti benchmark za cijelu financijsku industriju gradeći edukaciju baziranu na visokoj kvaliteti, karakteru i kreativnosti te pružamo potporu svim relevantnim znanstvenim i poslovnim subjektima u području edukacije i stručne ekspertize.

 

MODUL 1: FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE OSNOVE ZA PROCJENU (8.11.2021.)

Uvodni modul pripremnog tečaja za ovlaštenog procjenitelja govori o osnovnoj koncepciji procjene poduzeća te o strateškom upravljanju i razvoju poduzeća. Obrađuje se dokumentacijska osnovica i organizacija rada na procjeni kao i analiza strukture financiranja te analiza profitabilnosti i efikasnosti.

 

SAT 1. Uvod u procjenu, što je procjena, koncepcija strateškog upravljanja i razvoja poduzeća
SAT 2. Provjera imovinsko-pravnog statusa, dokumentacijska osnovica i organizacija rada na procjeni, neproknjižene obveze i imovina – pitanja i problemi u praksi, skrivene pričuve, problemi i dvojbe u praksi
SAT 3. Analiza strukture financiranja – primjeri iz prakse, povijesna analiza kao priprema za planiranje budućnosti
SAT 4. Analiza profitabilnosti, 4 točke pokrića, analiza efikasnosti, koeficijenti i obrtaji upravljanja imovinom, povijesna analiza kao priprema za planiranje budućnosti

 

MODUL 2: ANALIZA MAKROEKONOMSKE SITUACIJE I SEKTORSKE ANALIZE PODUZEĆA, UKLJUČUJUĆI PROCJENU IMOVINE PODUZEĆA (9.11.2021.)

Drugi modul pripremnog tečaja obrađuje tematiku procjenjivanja vrijednosti imovine poduzeća te postrojenja i opreme poduzeća. Prilikom procjene vrijednosti imovine nastojat će se dati pregled metodologije koja se koristi u praksi procjenjivanje imovine poduzeća.

SAT 1. Analiza makroekonomske situacije u Republici Hrvatskoj i svijetu te korištenje predmetnih informacija u procjeni vrijednosti poduzeća
SAT 2. Procjena vrijednosnica
SAT 3. Procjena vrijednosti imovine, ostale metode, primjeri iz prakse
SAT 4. Procjena vrijednosti imovine, primjeri iz prakse

 

MODUL 3: PROCJENA VRIJEDNOSTI INVESTICIJA – PLANIRANJE NOVČANIH TOKOVA, POSLOVNI PLAN, KONKRETNI PRIMJERI, PROBLEMI I DVOJBE U PRAKSI (10.9.2021.)

Treći dio pripremnog tečaja govori o procjeni vrijednosti investicijskih projekata sa definiranjem svih ključnih elemenata (inputa) dinamične procjene kao što su WACC, FCF, CAPM, beta i ključne formule procjene.

SAT 1. Razvijanje računa dobiti i gubitka za procjenu,
SAT 2. Razvijanje računa dobiti i gubitka za procjenu, bilance i izvještaja o novčanom toku
SAT 3. Dinamična procjena vrijednosti investicijskih projekata, WACC, FCF, CAPM, beta i unlevereged beta, korištenje informacija na webu
SAT 4. Dinamična procjena vrijednosti investicijskih projekata

 

MODUL 4: DINAMIČNA PROCJENA PODUZEĆA – PLANIRANJE NOVČANIH TOKOVA, POSLOVNI PLAN; KONKRETAN PRIMJER VREDNOVANJA PODUZEĆA NA PRAKTIČNOM MODELU  (11.9.2021.)

Četvrti dio pripremnog tečaja govori o dinamičnoj procjeni vrijednosti sa definiranjem modaliteta diskontiranja novčanih tokova, EBITDA kao i metodama procjene vrijednosnica kompanija.

 

SAT 1. Slobodni novčani tokovi, pojam i izračun, EBITDA, diskontiranje novčanih tokovi, normalizacija EBITDA  s konkretnim primjerom iz prakse procjene poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu
SAT 2. Slobodni novčani tokovi, pojam i izračun, EBITDA, diskontiranje novčanih tokovi, normalizacija EBITDA  s konkretnim primjerom iz prakse procjene poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu
SAT 3. Slobodni novčani tokovi, pojam i izračun, EBITDA, diskontiranje novčanih tokovi, normalizacija EBITDA  s konkretnim primjerom iz prakse procjene poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu
SAT 4. Slobodni novčani tokovi, pojam i izračun, EBITDA, diskontiranje novčanih tokovi, normalizacija EBITDA  s konkretnim primjerom iz prakse procjene poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu

 

MODUL 5: KONKRETAN PRIMJER VREDNOVANJA PODUZEĆA NA PRAKTIČNOM MODELU   (12.9.2021.)

Završni dio pripremnog tečaja prikazuje konkretan primjer procjene vrijednosti poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu.

 

SAT 1. Slobodni novčani tokovi, pojam i izračun, EBITDA, diskontiranje novčanih tokovi, normalizacija EBITDA  s konkretnim primjerom iz prakse procjene poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu
SAT 2. Slobodni novčani tokovi, pojam i izračun, EBITDA, diskontiranje novčanih tokovi, normalizacija EBITDA  s konkretnim primjerom iz prakse procjene poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu
SAT 3. Slobodni novčani tokovi, pojam i izračun, EBITDA, diskontiranje novčanih tokovi, normalizacija EBITDA  s konkretnim primjerom iz prakse procjene poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu
SAT 4. Slobodni novčani tokovi, pojam i izračun, EBITDA, diskontiranje novčanih tokovi, normalizacija EBITDA  s konkretnim primjerom iz prakse procjene poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu

 

PREDAVAČI

 

Kristijan Cinotti je predsjednik Hrvatskog društva procjenitelja i Managing Partner Mazars Cinotti društava koja se bave revizijom, financijskim i poreznim savjetovanjem te računovodstvom. Kristijan ima 20 godina iskustva u području savjetovanja i revizije te je tijekom karijere napravio cijeli niz procjena vrijednosti poduzeća, dubinskih snimanja i revizija poduzeća. Prošao je cijeli niz seminara i usavršavanja u zemlji i inozemstvu vezano uz poreze, računovodstvo, financije, reviziju. Posjeduje licence za ovlaštenog procjenitelja, revizora, poreznog savjetnika, i računovođe te je stalni sudski vještak za financije. Također, Kristijan je trenutno na doktoratu na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Andrija Garofulić, ACCA je Partner odjela savjetovanja u Mazars Cinotti-ju te radi s klijentima koji su većinski u privatnom vlasništvu (OMB), kao i koji su većinom u SME sektoru. Andrija ima desetogodišnje iskustvo u industriji i praksi u Hrvatskoj, prilikom kojeg je bio uključen u projekte restrukturiranja, dubinskog snimanja poduzeća iz različitih industrija, projekte procjene vrijednosti te M&A projekta. Dio  svoje poslovne karijere proveo je u velikoj internacionalnoj revizorskoj kući na poslovima računovodstva i poreznog savjetovanja. Prošao je više raznih usavršavanja od strane Mazarsa u inozemstvu vezano uz poreze, računovodstvo, spajanja i pripajanja poduzeća.

Andrija je koautor knjige „Kako se pripremiti za nadzor Porezne uprave“ i „Mazars – Porezni savjetnik“, ovlašteni revizor Ujedinjenog Kraljevstva (ACCA), ovlašteni procjenitelj, stalni sudski vještak za financije te autor stručnih članaka za razne stručne publikacije.

Lovre Botica, CFA je Manager u odjelu financijskog savjetovanja društva Mazars Cinotti Consulting d.o.o. Radeći na raznim projektima usko se specijalizirao za područje financijskog savjetovanja. Tijekom svoje poslovne karijere, Lovre je sudjelovao u brojnim projektima provođenja procesa dubinskog snimanja (eng. Due Diligence), procjenama vrijednosti poduzeća te M&A transakcijama.

Lovre je održao više predavanja o raznim stručnim financijskim temama, a prije svega o vrednovanju i financijskoj analizi poduzeća, kao i primjeni excela u financijama. Također, Lovre je koautor knjige „Mazars – Porezni savjetnik“. U rujnu 2017. godine, Lovre je postao CFA (Chartered Financial Analyst) charterholder.

Mr.sc. Edin Hadžavdić, CFA savjetnik je sa izuzetno širokim spektrom znanja iz područja financijske analize (simulacije projekata, uključujući i složene projekte javno privatnih partnerstva) te analize operativnog poslovanja kompanija. Relevantno iskustvo stekao je u KPMG-u i Privrednoj banci. 2007. godine stekao je CFA titulu (Chartered Financial Analyst). 2002. godine završio je ugledan MBA program na Rotterdam School of Management u Nizozemskoj. Magistrirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Radio je kao financijski savjetnik na infrastrukturnim projektima u RH (refinanciranje autoceste Zagreb-Macelj i Bina Istra; 2006.-2008. godine), na kojima je i započeo sa stjecanjem iskustva u pripremi složenih financijskih modela.

  

Kotizacija

  Kotizacija
Redovna kotizacija pripremnog tečaja za Ovlaštenog procjenitelja (pravne osobe) 4.990kn+PDV
Redovna kotizacija pripremnog tečaja za Ovlaštenog procjenitelja (fizičke osobe) 4.490kn
Sudjelovanje dvoje ili više polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku) 4.490kn
Sudjelovanje troje ili više polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku) ILI prijava do 15.7.2021. 3.990kn
 

Moguće plaćanje kotizacije u ratama.

Popust prilikom plaćanja ispita za ovl. procjenitelja  u iznosu od 50% za polaznike seminara.  
SVAKI POLAZNIK DOBIVA UPOTREBLJIV MODEL PROCJENE U EXCELU!  


Napomena

Dnevni program seminara počinje u 17.00, a završava u 21.00.

Polaznici će dobiti materijale sa seminara i CERTIFIKAT te konkretne upute korisne za polaganje ispita za OVLAŠTENOG PROCJENITELJA koji će se održati u lipnju 2021. godine.