Kristijan Cinotti

Dr. sc. Kristijan Cinotti je Managing Partner Mazarsa u Hrvatskoj i Srbiji. Zadnjih godina aktivno vodi i povezuje Mazars u Adria regiji koju čine Hrvatska, Srbija, Slovenija, Bosna i Hercegovina te Crna Gora. Kristijan ima više od 20 godina iskustva na poslovima revizije, financijskog i poreznog savjetovanja. Tijekom karijere je radio na projektima procjene poduzeća, dubinskih snimanja, revizije i poreznog savjetovanja za internacionalne i tuzemne klijente. Prije nego li je pokrenuo vlastito poduzeće, radio je u nekoliko međunarodnih revizorskih poduzeća u kojima je bio odgovoran za poslove procjene vrijednosti poduzeća, revizije te financijsko i porezno savjetovanje za Hrvatsku i Srbiju. 

Kristijan je jedan od predavača na Hrvatskom institutu za financije na temu financija, računovodstva i poreza. Osim toga, niz godina je bio predsjednik Hrvatskog društva procjenitelja te aktivan član Hrvatske revizorske komore i Hrvatske komore poreznih savjetnika. Sudjelovao je na brojnim seminarima i radionicama u zemlji i inozemstvu na temu financija, računovodstva i poreza. Obranio je svoj doktorski rad pod nazivom “Odrednice zahtijevane razine ekonomske dodane vrijednosti uz adekvatnu financijsku stabilnost poduzeća” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u svibnju 2023. godine, a trenutno pohađa EMBA i ACCA program.

Ima licence za ovlaštenog revizora, poreznog savjetnika, procjenitelja i računovođu, te je ovlašteni sudski vještak za financije. Autor ili suautor je sljedećih knjiga: „Što poduzetnici moraju znati o  financijama?“, „Kako platiti manje poreza?”, „Kako se pripremiti za nadzor  porezne uprave?”, „Mazars porezni savjetnik“, te „Leasing u praksi“. Autor je nekoliko članaka iz  područja analize financijskih izvještaja, upravljanja temeljenog na vrijednosti (value based managementa), spajanja poduzeća, leasinga i dubinskog snimanja. 

Aktivno se služi njemačkim i engleskim jezikom.