Lovre Botica

Lovre Botica, CFA je Direktor odjela Financijskog savjetovanja Mazarsa u Hrvatskoj. Mazarsu se pridružio 2013. godine otkada je sudjelovao u brojnim projektima dubinskog snimanja za domaće i međunarodne klijente, procjenama vrijednosti i savjetovanju na strani prodaje u transakcijama spajanja i preuzimanja te izradama izvještaja o alokaciji kupovne cijene (PPA reporta) iz sektora distribucije, zaštite okoliša i otpada, usluga, turizma, energetike, proizvodnje i mnogih drugih.

Lovre je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu nakon kojeg se dodatno usavršio i postao vlasnik CFA certifikata te ovlašteni procjenitelj u okviru Hrvatskog društva procjenitelja čiji je ujedno i predsjednik.