Akademija

OVLAŠTENI PROCJENITELJ – pripremni tečaj

11.11.2024.

Početak

659 €*

Kotizacija

* bez PDV-a

17:00 - 21:00

Sat

Uživo, Online

Pratite

Teme

MODUL.1 – 11.11.2024.
FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE OSNOVE ZA PROCJENU

MODUL.2 – 12.11.2024.
ANALIZA MAKROEKONOMSKE SITUACIJE I SEKTORSKE ANALIZE PODUZEĆA, UKLJUČUJUĆI PROCJENU VRIJEDNOSNICA (DIONICA)

MODUL 3. – 13.11.2024.
PROCJENA INVESTICIJSKIH PROJEKATA – PLANIRANJE NOVČANIH TOKOVA, POSLOVNI PLAN, KONKRETNI PRIMJERI, PROBLEMI I DVOJBE U PRAKSI

MODUL 4. – 14.11.2024.
DINAMIČNA PROCJENA PODUZEĆA – PLANIRANJE NOVČANIH TOKOVA, POSLOVNI PLAN; KONKRETAN PRIMJER VREDNOVANJA PODUZEĆA NA PRAKTIČNOM MODELU

MODUL 5. – 15.11.2024.
DINAMIČNA PROCJENA PODUZEĆA – PLANIRANJE NOVČANIH TOKOVA, POSLOVNI PLAN; KONKRETAN PRIMJER VREDNOVANJA PODUZEĆA NA PRAKTIČNOM MODELU

Kome je namijenjena edukacija / certificiranje i što se postiže certificiranjem?

Certifikat ovlaštenog procjenitelja omogućava certificiranim osobama samostalno izvođenje procjene vrijednosti udjela i dionica, nekretnina kao i nematerijalne imovine (brendovi, know-how, softver i sl.).

Kao takav, namijenjen je svim financijskim djelatnicima koji u okviru svoga poslovanja imaju potrebu za izvođenjem procjena vrijednosti (za eksterne potrebe), ali i financijskim djelatnicima koji se učestalo bave strateškim planiranjem, analizom ulaganja, budžetiranjem kapitala, izradama projekcija i poslovnih planova i diskontiranjem, cost  – benefit analizama projekata i sl.

S obzirom da je je edukacijski program usklađen sa ispitom za stjecanje certifikata za ovlaštenog procjenitelja, edukacijski program je posebno namijenjen svim osobama koje žele pristupiti ispitu za stjecanje titule ovlaštenog procjenitelja.

Ispit za stjecanje certifikata za ovlaštenog procjenitelja održat će se u prosincu 2023. godine prema uputama dobivenim na pripremnom tečaju.

Hrvatsko društvo procjenitelja je neovisna udruga ovlaštenih eksperata za ekonomsko procjenjivanje pravnih osoba, imovine, obveza i kapitala. Društvo samostalno djeluje zadnjih 20 godina, a u kojem periodu je bilo važan faktor procesa procjenjivanja u Republici Hrvatskoj.

Trajni cilj Društva je stalno podizanje stručne razine i ugleda ovlaštenih procjenitelja kako bi se povećao doprinos i utjecaj struke na gospodarskom i društvenom napretku Republike Hrvatske. U narednom periodu, strateški fokus je dodatno povećanje broja članova kako bi Društvo postalo što bitniji dionik na tržištu Republike Hrvatske, uz istodobno prenošenje najnovijih znanja iz područja procjeniteljske prakse.

Članstvo u Društvu je dragovoljno. Potencijalni član Društva treba položiti stručni ispit, dobiti diplomu ovlaštenog procjenitelja, prihvatiti Statut Društva, Kodeks etike Društva i upisati se u Registar ovlaštenih procjenitelja.

Hrvatski institut za financije (HIF) je neprofitni institut koji okuplja stručnjake iz područja financija. Hrvatski institut za financije predstavlja izvrsnost edukacije i istraživanja u području financija. Nastojimo biti benchmark za cijelu financijsku industriju gradeći edukaciju baziranu na visokoj kvaliteti, karakteru i kreativnosti te pružamo potporu svim relevantnim znanstvenim i poslovnim subjektima u području edukacije i stručne ekspertize.

Syllabus

MODUL 1: FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE OSNOVE ZA PROCJENU

Uvodni modul pripremnog tečaja za ovlaštenog procjenitelja govori o osnovnoj koncepciji procjene poduzeća te o strateškom upravljanju i razvoju poduzeća. Obrađuje se dokumentacijska osnovica i organizacija rada na procjeni kao i analiza strukture financiranja te analiza profitabilnosti i efikasnosti.

 

SAT 1.Uvod u procjenu, što je procjena, koncepcija strateškog upravljanja i razvoja poduzeća
SAT 2.Provjera imovinsko-pravnog statusa, dokumentacijska osnovica i organizacija rada na procjeni, neproknjižene obveze i imovina – pitanja i problemi u praksi, skrivene pričuve, problemi i dvojbe u praksi
SAT 3.Analiza strukture financiranja – primjeri iz prakse, povijesna analiza kao priprema za planiranje budućnosti
SAT 4.Analiza profitabilnosti, 4 točke pokrića, analiza efikasnosti, koeficijenti i obrtaji upravljanja imovinom, povijesna analiza kao priprema za planiranje budućnosti

 

 

MODUL 2: ANALIZA MAKROEKONOMSKE SITUACIJE I SEKTORSKE ANALIZE PODUZEĆA, UKLJUČUJUĆI PROCJENU IMOVINE PODUZEĆA

Drugi modul pripremnog tečaja obrađuje tematiku procjenjivanja vrijednosti imovine poduzeća te postrojenja i opreme poduzeća. Prilikom procjene vrijednosti imovine nastojat će se dati pregled metodologije koja se koristi u praksi procjenjivanje imovine poduzeća.

SAT 1.Analiza makroekonomske situacije u Republici Hrvatskoj i svijetu te korištenje predmetnih informacija u procjeni vrijednosti poduzeća
SAT 2.Procjena vrijednosnica
SAT 3.Procjena vrijednosti imovine, ostale metode, primjeri iz prakse
SAT 4.Procjena vrijednosti imovine, primjeri iz prakse

 

MODUL 3: PROCJENA VRIJEDNOSTI INVESTICIJA – PLANIRANJE NOVČANIH TOKOVA, POSLOVNI PLAN, KONKRETNI PRIMJERI, PROBLEMI I DVOJBE U PRAKSI

Treći dio pripremnog tečaja govori o procjeni vrijednosti investicijskih projekata sa definiranjem svih ključnih elemenata (inputa) dinamične procjene kao što su WACC, FCF, CAPM, beta i ključne formule procjene.

 

SAT 1.Razvijanje računa dobiti i gubitka za procjenu,
SAT 2.Razvijanje računa dobiti i gubitka za procjenu, bilance i izvještaja o novčanom toku
SAT 3.Dinamična procjena vrijednosti investicijskih projekata, WACC, FCF, CAPM, beta i unlevereged beta, korištenje informacija na webu
SAT 4.Dinamična procjena vrijednosti investicijskih projekata

 

MODUL 4: DINAMIČNA PROCJENA PODUZEĆA – PLANIRANJE NOVČANIH TOKOVA, POSLOVNI PLAN; KONKRETAN PRIMJER VREDNOVANJA PODUZEĆA NA PRAKTIČNOM MODELU

Četvrti dio pripremnog tečaja govori o dinamičnoj procjeni vrijednosti sa definiranjem modaliteta diskontiranja novčanih tokova, EBITDA kao i metodama procjene vrijednosnica kompanija.

 

SAT 1.Slobodni novčani tokovi, pojam i izračun, EBITDA, diskontiranje novčanih tokovi, normalizacija EBITDA  s konkretnim primjerom iz prakse procjene poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu
SAT 2.Slobodni novčani tokovi, pojam i izračun, EBITDA, diskontiranje novčanih tokovi, normalizacija EBITDA  s konkretnim primjerom iz prakse procjene poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu
SAT 3.Slobodni novčani tokovi, pojam i izračun, EBITDA, diskontiranje novčanih tokovi, normalizacija EBITDA  s konkretnim primjerom iz prakse procjene poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu
SAT 4.Slobodni novčani tokovi, pojam i izračun, EBITDA, diskontiranje novčanih tokovi, normalizacija EBITDA  s konkretnim primjerom iz prakse procjene poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu

 

MODUL 5: KONKRETAN PRIMJER VREDNOVANJA PODUZEĆA NA PRAKTIČNOM MODELU

Završni dio pripremnog tečaja prikazuje konkretan primjer procjene vrijednosti poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu.

 

SAT 1.Slobodni novčani tokovi, pojam i izračun, EBITDA, diskontiranje novčanih tokovi, normalizacija EBITDA  s konkretnim primjerom iz prakse procjene poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu
SAT 2.Slobodni novčani tokovi, pojam i izračun, EBITDA, diskontiranje novčanih tokovi, normalizacija EBITDA  s konkretnim primjerom iz prakse procjene poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu
SAT 3.Slobodni novčani tokovi, pojam i izračun, EBITDA, diskontiranje novčanih tokovi, normalizacija EBITDA  s konkretnim primjerom iz prakse procjene poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu
SAT 4.Slobodni novčani tokovi, pojam i izračun, EBITDA, diskontiranje novčanih tokovi, normalizacija EBITDA  s konkretnim primjerom iz prakse procjene poduzeća metodom slobodnih novčanih tokova (DCF) na modelu

 

Ciljana skupina

Kao takav, namijenjen je svim financijskim djelatnicima koji u okviru svoga poslovanja imaju potrebu za izvođenjem procjena vrijednosti (za eksterne potrebe), ali i financijskim djelatnicima koji se učestalo bave strateškim planiranjem, analizom ulaganja, budžetiranjem kapitala, izradama projekcija i poslovnih planova i diskontiranjem, cost – benefit analizama projekata i sl.S obzirom da je je edukacijski program usklađen sa ispitom za stjecanje certifikata za ovlaštenog procjenitelja, edukacijski program je posebno namijenjen svim osobama koje žele pristupiti ispitu za stjecanje titule ovlaštenog procjenitelja.

Kotizacija

Redovna kotizacija (pravne osobe)659 € + PDV
Redovna kotizacija (fizičke osobe)599 €
Prijava na program do 30.06.2024.529 €
Sudjelovanje dvoje ili više polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku)529 €+ PDV
Sudjelovanje troje ili više polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku)519 € + PDV
Popust na fizičke osobeNa upit
Plaćanje kotizacija samo za pojedine moduleNa upit
Moguće plaćanje kotizacije u ratamaNa upit

Napomene

  • Popust prilikom plaćanja ispita za ovl. procjenitelja u iznosu od 50% za polaznike seminara.
  • SVAKI POLAZNIK DOBIVA UPOTREBLJIV MODEL PROCJENE U EXCELU!
  • Polaznici će dobiti materijale sa seminara i CERTIFIKAT te konkretne upute korisne za polaganje ispita za OVLAŠTENOG PROCJENITELJA koji će se održati u lipnju 2024. godine.

Prijavite se na seminar

OVLAŠTENI PROCJENITELJ – pripremni tečaj