Seminar

EU FONDOVI u 2024. godini – prilike i mogućnosti

Predavači: Ana Fresl, Tea Kodrnja

18.04.2024.

Datum

10:00 - 14:00

Sat

190 €*

Kotizacija

* bez PDV-a

-15% do 15.03.

Popust

Uživo, Online

Pratite

Novo programsko razdoblje 2021. – 2027. donijelo je nove prilike, izazove, ali i sasvim nova pravila u svijetu EU fondova. Hrvatska na raspolaganje dobiva više od 20 milijardi eura, što je dvostruko više nego u prethodnom razdoblju 2014. – 2020.

Saznajte koje nas prilike iz EU fondova očekuju u 2024. godini, ali i upoznajte kontekst novog razdoblja, trendove i okolnosti koje će EU projekti morati adresirati ukoliko žele osigurati EU financiranje, uz analizu uvjeta natječaja i smjernica za procjenu potencijala projektnih prijava za dobivanje financiranja.

Cilj seminara je upoznati se s trenutno dostupnim informacijama koje PJR stručnjaci za vas pažljivo sažimaju i probiru o predmetima i pravilima financiranja novog razdoblja te natječaja koji se očekuju u 2024. godini te dati savjete iz svoje bogate prakse o tome kako da vaši projekti povećaju šanse za dobivanje financiranja i realizaciju izvedbe.

Syllabus

10:00-11:45

 

·         Trendovi i okolnosti u okruženju EU financiranja 2021. – 2027.

·         Strategije, uredbe i inicijative u pozadini novih EU programa

·         Pregled i trenutni status svih programa za financiranje EU fondovima (Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.- 2026.; Višegodišnji financijski okvir 2021. –  2027, ostali izvori, krediti, ZOPU, teritorijalni programi, centralizirani programi Unije, itd.)

11:45-12:00Stanka za osvježenje
12:00-14:00

 

·         Konkretne prilike za financiranje projekata – pregled natječaja u najavi u 2024. godini

·         Kako osmisliti i napisati projekte u razdoblju 2021. – 2027.

·         Analiza uvjeta za prijavu projekata, načina prijave i kriterija odabira

·         Ključne preporuke za pravodobnu pripremu

·         Naučene lekcije i savjeti

Ciljana skupina

Prijavite se na seminar

EU FONDOVI u 2024. godini – prilike i mogućnosti