Seminar

UPRAVLJANJE NOVČANIM TIJEKOVIMA (CASH FLOW PLANNING)

Predavači: Lovre Botica

12.09.2024.

Datum

10:00 - 16:00

Sat

190 €*

Kotizacija

* bez PDV-a

-15% do 31.08.

Popust

Uživo, Online

Pratite

Ostvarivanje prihoda i dobiti iz poslovanja je od malo koristi ako efikasno ne upravljamo novčanim tokom i radnim kapitalom. Većina poduzeća koja su se našla u financijskim problemima dugoročno je imala problema s profitabilnosti, ali razlog zašto su se našli u ozbiljnim financijskim problemima je neefikasno upravljanje novčanim tokom i radnim kapitalom. Kroz seminar će se obraditi temeljne stavke radnog kapitala i novčanog toka, pokazati operativne prakse kako poboljšati upravljanje potraživanjima, obvezama i zalihama, te prikazati ključni omjeri i pokazatelji koje je potrebno kontinuirano pratiti kako bi efikasno upravljali novčanim sredstvima.

Syllabus

  • Uvod u koncept novčanog toka
  • Osnovne komponente novčanog toka – operativni, investicijski i financijski novčani tok
  • Mjere praćenja i poboljšanja novčanog tijeka i radnog kapital
  • Ključni pokazatelji koje je potrebno pratiti

Ciljana skupina

Prijavite se na seminar

UPRAVLJANJE NOVČANIM TIJEKOVIMA (CASH FLOW PLANNING)