Seminar

ŠTO SVE TREBATE ZNATI O NOVELI ZAKONA O RADU?

03.03.2023.

Datum

09:30 - 16:00

Sat

190 € (1.431,56kn) *

Kotizacija

* bez PDV-a

-15% do 28.02.

Popust

Uživo, Online

Pratite

Seminar „Sve što trebate znati o noveli Zakona o radu“ pripremljen je prvenstveno s ciljem da se polaznici upoznaju s novinama radnog prava potrebnim za zakonito zasnivanje i održavanje radnih odnosa.

Stoga će poseban naglasak biti na institutima radnog prava koji se ovom novelom znatno mijenjaju ili uvode kao novi, a sve kao posljedica obvezujućih akata Europske Unije, procesa informatizacije i modernizacije te drugih čimbenika čije postojanje zahtjeva novu i drugačiju pravu regulativu. Posebno zanimljiv dio novele su određena radno-pravna pitanja koja su uslijed nesuglasica i različitih dvosmislenih tumačenja prethodno bila povod za teške i dugogodišnje radne sporove, a sada su ta ista pitanja našla odgovor u sudskoj praksi te svoje mjesto u novom Zakonu o radu. Zaključno, polaznici će nakon seminara biti upoznati s novelom Zakona o radu, imati saznanja o minimalnim zajamčenim radnim pravima te aktima poslodavca koji takva prava moraju sadržavati i jamčiti, i možda najvažnije dobiti odgovor na pitanje: „zašto, što i kako mijenjati“ s ciljem prevencije potencijalnih sudskih sporova.

Syllabus

 1. Zakon o radu u okviru pravne stečevine EU
 2. Ugovor o radu
  1. novi obvezni sadržaj
  2. nova prava radnika
  3. posebno o ugovoru o radu za stalne sezonske poslove
 3. Ugovor o radu na određeno vrijeme
  1. nova ograničenja/nove presumpcije
  2. mogućnost redovnog otkaza
  3. određeno à neodređeno
  4. nove prekršajne odgovornosti poslodavca
 4. Probni rad
  1. iznimke – kada se ne smije ugovoriti
  2. otkaz u slučaju nezadovoljavanja na probnom radu
 5. Definicija rasporeda radnog vremena
  1. promjena – rok – pravilo/iznimka
  2. načelo nedostupnosti u profesionalnoj komunikaciji
  3. zaštita određenih kategorija radnika
 6. Plaća/naknada plaće
  1. osnovna ugovorena plaća + dodatak na plaću + ostali primitci
  2. pravo na povećanu plaću
  3. novi rok isplate plaće
 7. Ne/plaćeni dopust
  1. za važne osobne potrebe
  2. darivanje krvi
  3. pružanje osobne skrbi drugoj osobi
  4. pravo na odsutnost s posla
  5. usklađivanje privatnog i profesionalnog života
 8. Rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu
  1. rad od kuće ili u drugom prostoru
  2. rad putem informacijsko komunikacijske tehnologije
  3. prava i obveze poslodavca i radnika
 9. Upućivanje radnika u inozemstvo
 10. Agencijsko zapošljavanje
  1. širi obvezan sadržaj ugovora
  2. neodređeno/određeno
  3. naknada plaće
  4. vrijeme ustupanja
  5. točno definirane obveze agencije i korisnika
 11. Dodatni (dopunski) rad radnika
  1. nove mogućnosti matičnog poslodavca
  2. sadržaj ugovora o dodatnom radu
  3. posebni uvjeti rada radnika
 12. Posebne skupine radnika
  1. dijete i maloljetnik
  2. trudnice, roditelji i posvojitelji
   1. očinski dopust
   2. otkazivanje ugovora o radu
   3. pravo tražiti rad na izdvojenom mjestu rada
   4. teret dokazivanja u slučaju spora
 1. Prestanak radnog odnosa
  1. novine kod otkaznog roka
  2. nova iznimka kod otpremnine
 2. Dostojanstvo radnika
  1. novine
  2. radničko vijeće
 3. Digitalna radna platforma

Ciljana skupina

Svaki poslodavac i svaki radnik koji je zainteresiran za radno pravo, radno-pravnu problematiku i radne sporove, kao i za otvorena pitanja iz radno-pravnih situacija.

Prijavite se na seminar

ŠTO SVE TREBATE ZNATI O NOVELI ZAKONA O RADU?