Seminar

PROJECT FINANCE AKADEMIJA

Predavači: Edin Hadžavdić

20.06.2023.

Datum

09:30 - 16:00

Sat

370 € *

Kotizacija

* bez PDV-a

-15% do 15.06.

Popust

Uživo, Online

Pratite

Datum seminara: 20.06.2023. i 12.07.2023.

Syllabus

  1. Temeljni koncepti vezani za vrednovanje novčanih tokova kao podloge za financijsku analizu investicijskih projekata: struktura novčanih tokova za vrednovanje te razumijevanje koncepata vezanih za vremensku vrijednost novca kao primjerice, diskontiranje novčanih tokova, neto sadašnja vrijednost, interna stopa povrata, razdoblje povrata – i što nam oni (ne)govore.
  2. Specifičnosti projektnog financiranja: kratak prikaz osnovnih karakteristika projektnog financiranja kao jednog od oblika financiranja projekata; prikaz posebnosti projektnog financiranja u smislu procjene rizika.
  3. Osvrt na raskorak u percepcijama bankara, investitora i poduzetnika: razumijevanje perspektiva različitih sudionika projekta te percepcija i važnost rizičnosti posla/projekta nasuprot očekivanoj odnosno željenoj uspješnosti posla/projekta.
  4. Prikaz specifičnosti financijske analize i vrednovanja u kontekstu fondova i programa Europske unije: osvrt na metodologiju predloženu dokumentom Europske komisije iz 2008. godine Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects.
  5. Pregled problematičnih detalja analize te čestih grešaka: obrtni/radni kapital, diskontna stopa, problemi s IRR-om, indirektni utjecaj poreznog štita kamate na novčani tok za vrednovanje i dr.

Ciljana skupina

Prijavite se na seminar

PROJECT FINANCE AKADEMIJA