Seminar

PRIMJENA UMJETNE INTELIGENCIJE I CHATGPT-A U FINANCIJSKOJ INDUSTRIJI

29.02.2024.

Datum

10:00 - 16:00

Sat

190,00EUR*

Kotizacija

* bez PDV-a

-15% do 23.10.

Popust

Uživo, Online

Pratite

Edukacija “Sadašnjost i budućnost primjene umjetne inteligencije i ChatGPT-a u financijskoj industriji” ima za cilj pružiti sudionicima sveobuhvatno razumijevanje trenutnog stanja i nadolazećih trendova u integraciji umjetne inteligencije u financijski sektor. Sudionici će istražiti stvarne primjene, izazove i prilike koje AI donosi različitim aspektima financija, uključujući procjenu rizika, otkrivanje prijevara, trgovinu, korisničku podršku i više. Edukacija će također istražiti različite pravne aspekte oko implementacije AI u financije, te će se posebno osvrnuti na nedavne regulacije umjetne inteligencije u Europskoj uniji. Do kraja sesije, sudionici će biti opremljeni uvidima kako bi donosili informirane odluke o razvoju, odabiru i korištenju AI tehnologija i usluga za konkurentske prednosti u financijskom sektoru.

Syllabus

Sesija 1: Uvod u AI u financijama

Vrijeme: 30 minuta

 • Pregled ciljeva i strukture edukacije
 • Važnost AI u financijskoj industriji
 • Ključni pojmovi i koncepti: Strojno učenje, duboko učenje, neuronske mreže

Sesija 2: Trenutne primjene AI u financijama

Vrijeme: 1 sat

 • Istraživanje stvarnih primjena AI:
 • Algoritamsko trgovanje i robo-savjetnici
 • Ocjena kreditnog rejtinga i procjena rizika
 • Otkrivanje i sprječavanje prijevara
 • Korisnička podrška i chatbotovi
 • Prednosti i izazovi implementacije AI u financijama

Pauza za kavu: Vrijeme: 15 minuta

Sesija 3: Etički i regulatorni aspekti s naglaskom na EU regulaciju

Vrijeme: 1 sat

 • Razumijevanje zabrinutosti oko korištenja umjetne inteligencije u financijama
 • Pregled regulativnih okvira i usklađenosti
 • Zaštita podataka, infosec i financije
 • Osvrt na razvoj regulacije umjetne inteligencije u Europskoj uniji

Pauza za ručak: Vrijeme: 60 minuta

Sesija 4: Budući trendovi u AI i financijama

Vrijeme: 1 sat

 • Nastajući trendovi i tehnologije koje oblikuju budućnost financija:
 • Razumljiva AI i interpretabilnost
 • Potencijalni utjecaj kvantnih računala
 • AI podržane prognoze financijskih tržišta
 • Personalizirana bankarska iskustva

Sesija 5: Interaktivna diskusija i studije slučaja

Vrijeme: 45 minuta

 • Vođena diskusija o uvidima i pitanjima sudionika
 • Pregled relevantnih studija slučaja koje prikazuju uspješne primjene AI
 • Brainstorming praktičnih primjena za organizacije sudionika

Pauza za kavu: Vrijeme: 15 minuta

Sesija 6: Izrada AI strategije za financije

Vrijeme: 30 minuta

 • Ključni koraci u razvoju AI strategije za financijske institucije
 • Identificiranje prikladnih AI prilika unutar organizacije
 • Suradnja između poslovnih i tehničkih timova

Sesija 7: Zaključak i pitanja

Vrijeme: 15 minuta

 • Rekapitulacija ključnih sažetaka iz edukacije
 • Otvoreni prostor za pitanja i pojašnjenja sudionika
 • Pružanje dodatnih resursa za daljnje učenje
 • Prilika za sudionike da se umreže i povežu s kolegama i trenerima

Podjela edukacijskih materijala i resursa

Ciljana skupina

Prijavite se na seminar

PRIMJENA UMJETNE INTELIGENCIJE I CHATGPT-A U FINANCIJSKOJ INDUSTRIJI