Marijana Brčina

Marijana je Senior Manager u Mazarsu. S više od 10 godina iskustva, Marijana je specijalizirana za širok spektar poslovnih sektora kao što su komercijalni sektor, proizvodnja, usluge i javni sektor. Tijekom svoje karijere radila je na poslovima revizije financijskih izvještaja, revizija statusnih promjena, revizija povećanja i smanjenja temeljnog kapitala, EU revizije. Stekla je i međunarodno iskustvo na poslovima revizije financijskih izvještaja SPV-a (Special Purpose Vehicles).

Posjeduje položeni ispit za ovlaštenog revizora, certifikat internog revizora, kao i certifikat ovlaštenog procjenitelja pri Hrvatskom društvu procjenitelja.