Seminar

NEKRETNINE  – METODE PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

Predavači: Željko Uhlir

20.11.2023.

Datum

10:00 - 16:00

Sat

190 € *

Kotizacija

* bez PDV-a

-15% do 16.11.

Popust

Uživo, Online

Pratite

U Republici Hrvatskoj od 2015. godine uspostavljen je sustav za procjene vrijednosti nekretnina koji se sastoji iz Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15) i pripadnih pravilnika, te mrežne aplikacije eNekretnine, procjeniteljskih povjerenstava pri velikim gradovima i visokog procjeniteljskog povjerenstva.  Navedeni sustav propisuje: tko, kako i s kojim podacima može procijeniti vrijednost nekretnine.

Ovim seminarom dat će se prikaz osnova sustava za procjene vrijednosti nekretnina, pregled metoda za procjene i najčešćih pogrešaka tijekom izrade procjembenih elaborata.

Syllabus

  1. Uvod u procjene vrijednosti nekretnina
  2. Poredbena metoda s uputama za ispravnu primjenu
  3. Prihodovna metoda s uputama za ispravnu primjenu
  4. Troškovna metoda i upotreba FK matrice
  5. Najčešće pogreške u izradi procjembenih elaborata

Ciljana skupina

Prijavite se na seminar

NEKRETNINE  – METODE PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA