Akademija

GENERAL MANAGEMENT PROGRAM (GMP)

Predavači: Krešimir Futivić, Kristijan Cinotti, Petra Gracin, gosti predavači

16.02.2024.

Početak

950 € (7.158,78 kn) *

Kotizacija

* bez PDV-a

10:00 - 16:00

Sat

Uživo, Online

Pratite

Teme

MODUL 1. – 16.02.2024.
STRATEŠKI I PROJEKTNI MANAGEMENT U AGILNOM OKRUŽENJU

MODUL 2. – 07.03.2024.
NAPREDNA ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA MANAGERE

MODUL 3. – 13.03.2024.
MANAGERSKO IZVJEŠTAVANJE, FINANCIJSKO I POSLOVNO PLANIRANJE TE KONTROLING ZA MANAGERE

MODUL 4. – 18.04.2024.
AI, DIGITALNA TRANSFORMACIJA I CHATGPT ZA MANAGERE

MODUL 5. – 16.05.2024.
ESG I NAJNOVIJI IZAZOVI ZA MANAGERE

EXECUTIVE MINI MBA – KAKO POVEĆATI VRIJEDNOST KOMPANIJE?

Seminari praktičnog znanja iz područja managementa i modernih tehnika upravljanja

Syllabus

MODUL 1: STRATEŠKI I PROJEKTNI MANAGEMENT U AGILNOM OKRUŽENJU

MODUL 2: NAPREDNA ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA MANAGERE

 

Seminar „Napredna analiza financijskih izvještaja – kako čitati bilancu, RDG i financijske pokazatelje između redaka?“ bavi se razumijevanjem i interpretiranjem financijskih izvještaja. Financijski izvještaji imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka te ih je stoga potrebno znati interpretirati i analizirati. Bitno je znati koje informacije pružaju pojedini izvještaji te gdje postoji prostor za računovodstvene i porezne manipulacije.

Financijski izvještaji determiniraju odnose prema kreditorima, dobavljačima, klijentima te dioničarima kompanije te stoga o njima umnogome ovisi cijena dionica poduzeća, mogućnost dobivanje kredita, ulaganje investitora i naposljetku visina porezne obveze. Upravo stoga je ključno vidjeti u kojim segmentima financijskih izvještaja možemo izvući ključne informacije vezane uz poslovanje.

U prvom dijelu modula cilj je proći kroz ključne financijske pokazatelje i tumačenje istih. Pri tome je potrebno sagledavati financijske izvještaje u cjelini i prikazati povezanost računovodstvenih kategorija. Fokus će biti na tome kako financijske pokazatelje iskoristiti za donošenje konkretnih odluka.

Tijekom seminara će se nastojati prezentirati tehnike dubinske analize (due dilligencea) koje nam otkrivaju stvarno poslovanje tvrtke te eventualne skrivene činjenice bitne za poslovanje i procjenu vrijednosti poduzeća te donošenje ključnih odluka.

 

SYLLABUS

 • Prezentacija financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku) te njihovih ključnih dijelova i poveznica
 • Upoznavanje sa naprednom financijskom analizom izvještaja
 • Tehnike due dilligencea (dubinskog snimanja) poslovanja poduzeća
 • Teorija o Ekvilibriju računovodstvenih kategorija
 • Kako financijske pokazatelje pretvoriti u konkretne korake u odlučivanju?
 • KPI – ključni financijski pokazatelji – razumijevanje i tumačenje
 • Kako prepoznati računovodstvene i porezne manipulacije?
 • Kako ustanoviti koji su dijelovi financijskih izvještaja i financijskih pokazatelja ključni za stvaranje realne slike o poduzeću te o procjeni vrijednosti poduzeća?

 

MODUL 3: MANAGERSKO IZVJEŠTAVANJE, FINANCIJSKO I POSLOVNO PLANIRANJE TE KONTROLING ZA  MANAGERE

 

U modernom poslovnom okruženju nužnost poslovnog planiranja postaje sve značajnija aktivnost kako bi se na što efikasniji način planiralo korištenje raspoloživih resursa. Cilj seminara/radionice je kroz više praktičnih primjera upoznati polaznike s definiranjem strateških ciljeva, izradom poslovnog plana te financijskom analizom poslovnog plana kao i izvještavanjem o ostvarenju planskih veličina.

Uvodni dio seminara se odnosi na budžetiranje (planiranje). Međutim, budžetiranje mora biti povezano sa strategijom poduzeća i izvještajima (informacijama) koje su menadžerima potrebne za upravljanje poduzećem. S tim u svezi, da bi se moglo dobro budžetirati CFO mora kao preduvjet dobro razumjeti specifičnosti biznisa za koji je odgovoran (rizike, prednosti, specifičnosti). Nadalje, potrebno je razumjeti pozicije budžeta i kretanje prihoda i rashoda, kao i smisao target costinga.

Drugi dio seminara odnosi se na profitne centre i zamke u koje upadaju manageri vezano uz profitne centre, te na moderne tehnike povezane uz profitne centra (ABC costing, rolling budžetiranje etc.). Kako bismo bili učinkoviti, potrebno je uspostavit sustav ključnih mjera uspješnosti (KPI) koje će nam kontinuirano ukazivati gdje smo kako bismo pravovremeno mogli reagirati ispravljanjem potrebnih aktivnosti te tako uspjeli dostići zacrtane ciljeve.

Treći dio edukacije odnosi se na kontrolu ostvarenja i razumijevanje odstupanja od budžeta. U ovom dijelu je fokus na varijancama i kako se izračunavaju i kakve preporuke možemo izvući na temelju njih.

 

PREGLED TEMA:

 • Menadžment izvještaji
 • Važnost razumijevanja biznisa – rizici, specifičnosti
 • Izrada poslovnog i financijskog plana
 • Razumijevanje strategije i određivanje pripadajućih KPI’s
 • Odabir KPI’s za različite organizacije
 • Usklađivanje ciljeva i KPI’s
 • Profitni centri – “gdje gubim a gdje zarađujem novac?”
 • 4 točke pokrića
 • Karakter rashoda – varijabilni, fiksni i “oni između”
 • BEP – break even point
 • Target costing
 • Inkrementalno budžetiranje
 • ZBB budžetiranje
 • ABC costing i budžetiranje
 • Rolling budžeti
 • Flexed budgeti
 • Cost benefit i realnost
 • Kontrola ostvarenja budžeta (varijance, izračuni i preporuke)

 

MODUL 4: AI, DIGITALNA TRANSFORMACIJA I CHATGPT ZA MANAGERE

 

Seminar „AI, DIGITALNA TRANSFORMACIJA I CHATGPT ZA MANAGERE” namijenjen je svima koji se žele upoznati i naučiti kako koristiti umjetnu inteligenciju, a osobito Chat GPT u svom svakodnevnom radu. ChatGPT namijenjen je svima koji žele ubrzati svoje poslovanje, a osobito analizu i prikupljanje tržišnih podataka te koristiti istih u pripremi  tekstova za njihovu objavu prilagođenih individualnim zahtjevima svake od platformi (LinkedIn, Facebook) na kojoj se isti žele objaviti.

Ovaj seminar će vama kao polazniku omogućiti da naučite kako da koristite ChatGPT u svom svakodnevnom radu. Na seminaru ćete prvo imati priliku spoznati kako koristiti Chat GPT u svakodnevnom poslovanju. Tijekom predavanja imati ćete priliku naučiti kako na pravilan način postavljati upite GPT-u i iste nadopunjavati kako biste dobili željene rezultate. Poseban naglasak će pritom biti stavljen na analitičke alate koji pomažu u vođenju poslovanja, te alate za analizu tržišta i pisanje objava prilagođenih individualnim potrebama društvenih mreža.

PREGLED TEMA:

 1. Što je Chat GPT
 •  Kako je nastao
 • Čemu je namijenjen
 • Kako se koristi
 • Koliko košta njegovo korištenje
 • Koji su glavni konkurenti
 1. Koje su glavne prednosti u korištenju Chat GPT-a za male tvrtke?
 • U analizi tržišta
 • U ponudi proizvoda na tržištu
 • U analizi poslovanja
 1. Kako započeti s korištenjem Chat GPT
 • Kako postaviti ciljeve za rad CHAT GPT-a
 • Kako pripremiti podatke koje će Chat GPT koristiti
 • Kako na pravi način postaviti podatke
 • Kako provoditi analizu podataka korištenjem ChatGPT prompt-ova
 1. Primjeri kako postavljati pitanja
 • Kako doći do podataka
 • Koji rječnik koristiti
 • Kako razbiti veći zadatak u manje
 • Kako pripremiti rezultat za objavu prema tipu kanala
 • Kako odabrati format ispisa
 • Kako odrediti kako će Chat GPT pristupiti analizi podataka
 • Kako kreirati tekst u skladu s očekivanjima – prema stilu poznatog autora
 • Kako definirati ulogu chat GPT-a
 • Kako definirati ciljnu skupinu i komunikacijski kanal
 • Kako postaviti limite dobivenim rezultatima pretrage
 • Kako Chat GPT pojednostavljuje tekst iz drugih izvora
 • Kako dati ChatGPT-u primjere kako nešto napraviti
 • Kako postaviti način na koji ćemo dobiti odgovor
 1. Koja su ograničenja u korištenju ChatGPT-a
 2. Kako pisati upite za Chat GPT – primjeri
 • Kako koristiti ChatGPT u marketingu
 • Kako koristiti Chat GPT u poslovanju
 • Kako pisati
 • Kako otvoriti Chat GPT dokument za Excel i u njega popuniti željene podatke
 • Kako uvesti vanjske podatke u Chat GPT i započeti njihovu obradu

 

MODUL 5: ESG I NAJNOVIJI IZAZOVI ZA MANAGERE

Ciljana skupina

Kotizacija

Redovna kotizacija950 € (7.158,78 kn) + PDV
Prijava na program do 31.01.2024.890 € (6.705,71 kn) + PDV
Sudjelovanje dvoje ili više polaznika iz iste institucije (cijena po polazniku)890 € (6.705,71 kn) + PDV
Popust na fizičke osobeNa upit
Plaćanje kotizacija samo za pojedine moduleNa upit
Moguće plaćanje kotizacije u ratamaNa upit

Napomene

 • Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze
 • Polaznici će dobiti i materijale sa seminara kao i CERTIFIKAT

Prijavite se na seminar

GENERAL MANAGEMENT PROGRAM (GMP)