ZNAČAJ PRIMJENE KONTROLINGA U KRIZI

Specijalistički seminar/radionica na temu primjene kontrolinga u poslovanju u uvjetima krize.
 
Datum: 02. listopada 2009., s početkom u 8,30 sati
Mjesto: Europski dom, Jurišićeva 1, Zagreb
Prezentor: mr.sc. Mladen Meter
 

CILJ SEMINARA

U poslovnom okruženju koje je danas obilježeno sve snažnijim recesijskim pritiscima, poduzeća moraju iznaći načina za očuvanje postojeće i stvaranje nove vrijednosti za poduzeća.

Jedan od temeljnih načina svakako je primjena kontrolinga u poslovanju, pri čemu se preispituje dosadašnji način poslovanja, te na efektivan i efikasan način usmjeravaju buduće poslovne aktivnosti poduzeća, a na temelju raspoloživih odnosno moguće dodatno potrebnih resursa.

Za kvalitetnu korištenje kontroling koncepta u poslovanja potrebno je poznavati suvremenu metodologiju uvođenja odnosno primjene kontrolinga, a kroz ovu specijalističku radionicu će se sudionici kroz više praktičnih primjera upoznati s:

– ulogom i značajom primjene kontrolinga u poslovanju, a posebno u krizi,

– uvođenjem kontrolinga u poduzeće,

– koristima od postojanja kontrolinga u poduzeću,

– izradom kontroling koncepta u poduzeću i

– izradom internih periodičkih izvještaja u poduzeću.
 

SYLLABUS

• Uvod u kontroling

– Pojam kontrolinga

– Osnovni ciljevi i zadaci kontrolinga

– Odgovornost kontolera

PRIMJER IZ PRAKSE: Uvođenje kontrolinga u poduzeće

• Kontroling u poduzeću

– Organizacija kontrolinga

– Uloga kontrolinga u poduzeću

– Značaj primjene kontrolinga u krizi

PRIMJER IZ PRAKSE: Koristi od postojanja kontrolinga u poduzeću

• Kontroling  izvještaji u poduzeću

– Elementi temeljnih financijskih izvještaja poduzeća

– Elementi internih izvještaja poduzeća

– Ključni pokazatelji poslovanja poduzeća

PRIMJER IZ PRAKSE: Izrada kontroling koncepta u poduzeću

• Mjerenje, izvještavanje i upravljanje

– Utvrđivanje i analiza odstupanja

– Svrha i struktura izvještavanja

– Naknadno upravljanje

PRIMJER IZ PRAKSE: Izrada internih periodičkih izvještaja u poduzeću
 

PREDAVAČ

Mr.sc. Mladen Meter  je nakon višegodišnjeg rada na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama osnovao tvrtku Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje u području kontrolinga, financija, računovodstva, interne revizije i poslovnih informacijskih sustava (SAP).

Magistrirao je 2005. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a 2006. godine završio Controlling Stufenprogramm na Österreichisches Controller-Institut-u u Beču te položio ispit za diplomiranog financijskog kontrolera. Ovlašteni je interni revizor za banke i financijske institucije te informacijske sustave. Član je uprave Udruge Controllera Hrvatske.
 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

– Voditelji odjela koji koriste ili trebaju koristiti izvještaje iz kontrolinga,

– Specijalisti u kontrolingu,

– Specijalisti u financijama,

– Specijalisti u računovodstvu,

– Specijalisti u internoj reviziji

– Poduzetnici i analitičari
 

Komentiraj