VELIKA ŠKOLA GDPR-A – PRAVNA IMPLEMENTACIJA NA PRIMJERIMA

26.04.

09:30- 16:00

VELIKA ŠKOLA GDPR-A – PRAVNA IMPLEMENTACIJA NA PRIMJERIMA

Nikolina Staničić, LL.M., MBA, odvjetnik, Tarja Krehić, LL.M., odvjetnik, gost predavač (bivši ili sadašnji djelatnik AZOP-a)

Specijalistički seminar na temu pravne implementacije Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) sa prikazom na realnim primjerima.

1.390,00 kn + PDV (ukupno 1.737,50 kn)
15% popust ostvarite prijavom do 23.04.

Komentiraj