UVOD U BAZE PODATAKA I OBRADA PODATAKA

27.02.

08:30 – 16:00

UVOD U BAZE PODATAKA I OBRADA PODATAKA

mr.sc. Krešimir Futivić

Specijalistički seminar na temu baza podataka i osnova dohvata podataka.

2.790,00kn + PDV
15% popust ostvarite prijavom do 22.02.

Komentiraj