UTJECAJ PRAKSE VISOKOG UPRAVNOG SUDA I DKOM-A NA SUSTAV JAVNE NABAVE

[vc_row][vc_column width=”1/6″][ultimate_info_table color_scheme=”custom” color_bg_highlight=”#dbdbdb” package_heading=”29.01.” icon_type=”selector” icon=”Defaults-calendar” icon_color=”#3a3a3a” heading_font_color=”#3a3a3a” features_font_color=”#3a3a3a” heading_font_style=”font-weight:bold;” heading_font_size=”desktop:30px;” features_font_size=”desktop:18px;”]

08:30- 16:00

[/ultimate_info_table][/vc_column][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]

UTJECAJ PRAKSE VISOKOG UPRAVNOG SUDA I DKOM-A NA SUSTAV JAVNE NABAVE

Nikolina Bačurin, Biljana Lerman

Specijalistički seminar na temu utjecaja prakse Visokog upravnog suda i DKOM-a na sustav javne nabave.

1.390,00kn + PDV (ukupno 1.737,50kn)
15% popust ostvarite prijavom do 24.01.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][ultimate_modal modal_title=”Opis” modal_on=”text” modal_on_align=”left” read_text=”Saznaj više…” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-slideup” overlay_bg_color=”#3f3f3f” overlay_bg_opacity=”80″ modal_border_style=”solid” modal_border_width=”2″ modal_border_radius=”0″ img_size=”80″ content_text_color=”#4c4c4c” txt_color=”#3a3a3a” trigger_text_font_style=”text-decoration:underline;”]

CILJEVI SEMINARA

Stupanjem na snagu Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) uvedene su značajne novine vezane uz sudsku zaštitu u postupcima javne nabave. Tako je člankom 434. stavak 1. ZJN 2016 propisano da protiv odluke Državne komisije nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. Nakon stupanja na snagu ZJN 2016 pokrenut je bio spor za ocjenu ustavnosti tog dijela ZJN 2016. Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2911/2017 od 5. veljače 2019. godine odbijen je Zahtjev za ocjenu suglasnosti članka 434. stavka 3. i 4. i članka 435. ZJN 2016 s Ustavom Republike Hrvatske, koji je podnio Visoki upravni sud Republike Hrvatske (dalje: VUS). Navedenom Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske, stekli su se uvjeti za rješavanje tužbi protiv Rješenja DKOM-a od strane VUS-a.
Nakon što je Visoki upravni sud RH započeo s donošenjem odluka u predmetima temeljem ZJN 2016 donesen je čitav niz zanimljivih presuda za koje se očekuje da bi u narednom razdoblju mogle usmjeriti praksu u postupcima javne nabave.
Na radionici će se polaznicima prezentirati utjecaj prakse VUS-a na sustav javne nabave te shodno tomu promjenu prakse DKOM-a.

SYLLABUS

Postupovne pretpostavke i učinci odluka DKOM-a

 • Pravo na žalbu i pravni interes
 • Nadležnost
 • Pravodobnost
 • Urednost

 

Primjena članka 263. i 293. ZJN 2016

 • Obveza ili mogućnost traženja pojašnjenja/dopuna ponuda te ažuriranih popratnih dokumenata
 • Nadopuna ili objašnjene ažuriranih popratnih dokumenata
 • Kada se može/mora tražiti dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije
 • Primjeri iz prakse DKOM-a i Visokog upravnog suda

 

Uvjeti sposobnosti  i  oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, osnove za isključenje

 • Kako ih propisati u DoN-u
 • Kada se gospodarski subjekt može u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata
 • Uvjeti oslanjanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata
 • Primjeri iz prakse DKOM-a i Visokog upravnog suda

 

PREDAVAČI

Nikolina Bačurin,  dipl., oec. – stručna osoba sukladno članku 16. stavak 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, br. 65/17).

Trenutno radi kao direktorica društva PUBLIC TENDERS d.o.o.. čiji je vlasnik i osnivač, a koje se bavi pružanjem savjetodavnih usluga iz područja javne nabave . Prethodno je radila kao  voditeljica Službe za javnu nabavu u Hrvatskoj lutriji d.o.o., kao direktorica sektora za pravne i opće poslove u Agenciji za ugljikovodike, kao savjetnica za javnu nabavu u Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija te kao voditeljica odsjeka za poslove javne nabave u Gradu Velika Gorica.  Javnom nabavom bavi se od 2004. godine te posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i vodi se u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva. Završila je program “Trening trenera u području javne nabave“ organiziran u sklopu EU projekta“Training   in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“. Predavačica je na konferencijama, seminarima, radionicama iz područja javne nabave te je autorica i koautorica niza stručnih članaka iz područja javne nabave.

 

Iva Šuler, dipl. iur. – stručna osoba sukladno članku 16. stavak 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, br. 65/17).

Trenutno radi kao direktorica društva NABAVA d.o.o. čiji je vlasnik i osnivač, a koje se bavi pružanjem savjetodavnih usluga iz područja javne nabave. Uspješno je završila obuku za trenera javne nabave u organizaciji EU IPA projekta “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“. Kao trener u sustavu javne nabave, redoviti je predavač u specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave pri nekoliko različitih institucija te je predavač na raznim seminarima, radionicama i konferencijama na temu javne nabave. Autorica je više stručnih članaka u stručnim časopisima i koautor knjiga.). Osoba je sa više od 13 godina iskustva u području javne nabave te je sudjelovala u pripremi i provedbi više od 1.000 postupaka javne nabave od kojih je dio financiran iz EU fondova.

 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Svi zainteresirani za javnu nabavu.

ADRESA

Prostor Veleučilišta Vern, Iblerov trg 10, Zagreb[/ultimate_modal][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][ultimate_modal modal_title=”Prijavi” btn_size=”md” btn_bg_color=”” btn_text=”Prijavi” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-slideup” overlay_bg_color=”#3f3f3f” overlay_bg_opacity=”80″ modal_border_style=”solid” modal_border_width=”2″ modal_border_radius=”0″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#3a3a3a”][contact-form-7 id=”43″ title=”Contact form 3″]

KOTIZACIJA SEMINARA

1.390,00kn + PDV (ukupno 1.737,50kn)
do 24.01.2020. 1.190kn + PDV

žiro račun Xenon savjetovanja
HR0623600001101988744[/ultimate_modal][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

Komentiraj