UPRAVLJANJE RIZICIMA U PRAKSI – valutni i kamatni rizik, efikasni oblici zaštite (hedging)

TERMIN SEMINARA JE POMAKNUT NA 05.06. ZBOG BOLESTI PREDAVAČA!

Specijalistički seminar na temu efikasnog upravljanja i zaštite od valutnog i kamatnog rizika.

Datum: 24. svibnja 2013. s početkom u 8,30 sati
Mjesto: prostor Veleučilišta VERN, Importanne Galleria (2. kat), Iblerov trg 10, Zagreb
Prezentor: Siniša Gjerek

CILJ SEMINARA

Definiranjem koncepata, analizom primjera i raspravom, polaznicima će se pokušati približiti market risk management proces, pasivni i aktivni dio. Fokus predavanja su valutni rizik i posljedično FX forward i swap hedging kao aktivni dio risk management-a, te kamatni rizik kao tržini rizik dužničkih vrijednosnih papira (fixed income). Svi će koncepti biti popraćeni primjerima iz prakse, a polaznici će dobiti i posebno pripremljene Excel tablice.

 

U prvom dijelu definirati će se tržišni rizik i sve relevantne mjere za izračun. Detaljnije će biti obrađene preferirane mjere – VaR i CVaR – uz definiciju ekonometrijskih EWMA i GARCH metoda za procjenu volatilnosti, te pregled i komparativnu analizu tri standardna načina izračuna – Variance/Covariance, Historical i Monte Carlo. Biti će obrađena i segmentacija tržišnog rizika na tri kategorije: valutni (FX), kamatni (IR) i cjenovni (equity) rizik.

 

Zatim slijedi rasprava o valutnom riziku, sa naglaskom na FX forward ugovorima, kao efikasnom načinu zaštite od valutnog rizika. Analizirati će se arbitrage-free formula za izračun forward points-a, pokazati kako se egzaktno računa (oportunitetni) trošak FX Forward zaštite, uz raščlanjivanje troška na sastavne elemente – kamatni i FX spread. Definirati će se koncept beta-hedging-a (korištenje valute različite od one koja se ‘štiti’) i konačno koncept uvjetne optimizacije FX f orward hedging procesa.

 

Na kraju dolazi rasprava o kamatnom riziku, odnosno analiza tržišnog rizika dužničkih vrijednosnih papira. Razraditi će se koncept cash flow mapping-a, odnosno zapisivanja proizvoljnog dužničkog vrijednosnog papira kao niza cash flow-ova sa upravo standardnim dospijećima. Pri tome će se koristiti dvije metode – zadržavanje sadašnje vrijednosti i zadržavanje svojstva osjetljivosti na promjene kamatnih stopa. Definirati će se i analizirati duration/convexity koncept izražavanja rizičnosti, a također i koncept konverzije promjene kamatnih stopa u promjene cijene kako bi se omogućio integralni izračun tržišnog rizika na portfelju sa različitim instrumentima.

 

SYLLABUS

1. Definicija tržišnog rizika, relevantne mjera rizika, prednosti i mane:

• Volatilnost, Beta, Maximum drawdown

• VaR (Value-at-Risk)

• CVaR (Conditional Value-at-Risk)

 

2. Preferirane mjere, VaR i CVaR:

• Vremenski horizont i razina pouzdanosti

• EWMA i GARCH metodologija procjene volatilnosti, faktor  prigušenja

• Variance/Covariance metoda izračuna

• Historical metoda izračuna

• Monte Carlo metoda izračuna

 

3. Segmentacija tržišnog rizika:

• Valutni (FX) Rizik – vrijednosni papiri, cash pozicije i depoziti u stranim valutama

• Kamatni (IR) Rizik – obveznice, komercijalni i trezorski zapisi

• Cjenovni (Equity) Rizik – dionice, fondovi

 

4. Valutni (FX) Rizik, FX Forward hedging:

• Arbitrage-free formula kao teorijska osnova, Forward points

• Over-hedge, under-hedge kao posljedica promjene tržišne vrijednosti

• Analiza troška FX Forward zaštite – kamatni i FX spread, ukupni trošak

• Beta-hedging (alternativni valutni parovi)

• Optimizacija troškova uz uvjet korelacije

• Analiza  – ‘short term roll-over vs long term’ hedging

• Primjeri iz prakse

 

5. Kamatni (IR) Rizik, cash flow mapping metodologija, duration-convexity:

• Promjene kamatnih stopa kao osnova izračuna, standardizirane ročnosti

• Cash flow mapping – zadržavanje osjetljivosti na promjenu kamatne stope

• Cash flow mapping – zadržavanje present value-a

• Konverzija promjene kamatnih stopa u promjene cijene obveznica i zapisa

• Duration-convexity metodologija (aproksimacije, Taylor-ov red, derivacije)

• Primjeri iz prakse

 

PREDAVAČI

Siniša Gjerek je diplomirao na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu (PMF) u Zagrebu, smjer Primjenjena matematika, sa prosjekom ocjena 4,9. Višestruki je dobitnik Dekanove nagrade kao i stipendije Ministarstva znanosti i Grada Zagreba. Položio je ispit i stekao certifikat Asset Management Strategy and Technical Analysis na New York Institute of Finance. Proveo je više od pet godina kao fund manager u NFD Aureus Invest-u, najvećem privatnom društvu za upravljanje fondovima u Republici Hrvatskoj. Razvio je i implementirao risk management sustav, u skladu sa J.P.Morgan RiskMetrics metodologijom, uključujući i aktivno upravljanje rizikom odnosno hedging svih oblika tržišnog rizika. Upravljao je sa novčanim, obvezničkim i algoritamskim investicijskim fondovima, i posjeduje značajno iskustvo u radu sa kompleksnim financijskim instrumentima, poput strukturiranih proizvoda i financijskih izvedenica. Sudjelovao je u razvoju naprednih asset management modela i autonomnih algoritamskih sustava za trgovanje.

 

 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Risk manageri, bankari, investicijski i financijski analitičari, financijski manageri u poduzećima, mali i srednji poduzetnici, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama revizori, računovođe, poslovni konzultanti, project manageri te općenito sve pravne i fizičke osobe koje se susreću s kamatnim i valutnim rizikom.

 

KOTIZACIJA SEMINARA

1.350,00 kn + PDV (ukupno 1.687,50kn)

 

plativo na žiro račun Xenon savjetovanja broj: 2360000-1101988744, poziv na broj 05-6310-0513, prije početka edukacije. Slanjem dvaju ili više polaznika ostvarujete popust od 10% za svakog polaznika (kotizacija u tom slučaju iznosi 1.215,00+PDV).

 

NAPOMENA

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze, te besplatan parking uz prethodnu najavu. Polaznici će dobiti i materijale sa seminara. Na kraju seminara polaznicima će biti uručen Certifikat o pohađanju seminara.

 

Komentiraj