TRŽIŠTE NEKRETNINA U 2019. I 2020. GODINI – ODRŽIVI RAST ILI ŠPEKULATIVNI BALON?

[vc_row][vc_column width=”1/6″][ultimate_info_table color_scheme=”custom” color_bg_highlight=”#dbdbdb” package_heading=”12.02.” icon_type=”selector” icon=”Defaults-calendar” icon_color=”#3a3a3a” heading_font_color=”#3a3a3a” features_font_color=”#3a3a3a” heading_font_style=”font-weight:bold;” heading_font_size=”desktop:30px;” features_font_size=”desktop:18px;”]

09:30 – 16:00

[/ultimate_info_table][/vc_column][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]

TRŽIŠTE NEKRETNINA U 2019. I 2020. GODINI – ODRŽIVI RAST ILI ŠPEKULATIVNI BALON?

Prof.dr.sc. Josip Tica, Dubravko Ranilović, Robert Pokrovac (EFZG)
Europski dom, Jurišićeva 1, Zagreb

Specijalističko savjetovanje s naglaskom na analizi novog ciklusa tržišta nekretnina te analizi prinosa pojedinih segmenata tržišta.

1.390,00 kn + PDV (ukupno 1.737,50kn)
15% popust ostvarite prijavom do 06.02.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][ultimate_modal modal_title=”Opis” modal_on=”text” modal_on_align=”left” read_text=”Saznaj više…” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-slideup” overlay_bg_color=”#3f3f3f” overlay_bg_opacity=”80″ modal_border_style=”solid” modal_border_width=”2″ modal_border_radius=”0″ img_size=”80″ content_text_color=”#4c4c4c” txt_color=”#3a3a3a” trigger_text_font_style=”text-decoration:underline;”]

CILJ SEMINARA

Cilj ovoga seminara je pružiti polaznicima uvid u aktualna kretanja na tržištu nekretnina u RH. Prezentirati će se analize za stambeno tržište, ali isto tako i za komercijalne nekretnine od uredskog, preko retaila (trgovina na malo), hotelskog, pa sve do industrijsko/skladišnog segmenta tržišta.

Posebna pozornost biti će usmjerena na analizu cikličnog kretanja tržišta, te usporedbu postojećeg uzleta tržišta sa prošlim nekretninskim ciklusom. Gdje je vrhunac ciklusa? Da li će ciklus kvalitativno biti bolji ili lošiji od prošlog? Koje su ključne determinante ponude i potražnje?

Seminar će se osvrnuti i na analizu građevinarske industrije te će i perspektive navedenog sektora biti analizirane u kontekstu očekivanih zbivanja na tržištu. Posebno će se analizirati utjecaj tržišta kapitala i developerskih aktivnosti.

Projekcija zbivanja na tržištu biti će dana u kontekstu očekivanih makroekonomskih zbivanja i percipiranih rizika na tržištu. Razvoj tržišta nekretnina na obali biti će analiziran u kontekstu rezultata turističke sezone i očekivanog razvoja navedenog sektora.

Posebna pozornost biti će posvećena indikatorima koji prethode zbivanjima na svim podsegmentima tržišta. Polaznici seminara trebali bi biti sposobni formirati očekivanja za 2019. i 2020. godinu po pitanju najvažnijih indikatora koji mjere stanje na tržištu.

SYLLABUS

 1. Sektorska analiza tržišta nekretnina
  • Segmenti tržišta
  • Determinante kretanja – pokazatelji
  • Obilježja tržišta
 2. Analiza ključnih pokazatelja stambenog tržišta
  • Ekonomski rast i rizici
  • Distribucija plaća
  • Potrošnja kućanstava
  • Demografska kretanja
  • Stanogradnja
  • Prostorna distribucija transakcija na tržištu i regionalni razvoj
 3. Presjek stambenog i komercijalnog tržišta
  • Ključni pokazatelji (prinosi, najamnine, upražnjenost, zasićenost)
  • Novi projekti
  • Trendovi na tržištu
 4. Turistički sektor i tržište nekretnina
  • Tržište kapitala i korporativni sektor
  • Privatni sektor i stambeno tržište na Jadranu
 5. Građevinska aktivnost i tržište nekretnina
  • Sektorski pokazatelji
  • Trendovi
  • Usporedba sa EU

PREDAVAČ

Prof.dr.sc. Josip Tica doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje predaje kolegije Gospodarstvo Hrvatske, Makroekonomija i Urbana Ekonomika. Također se usavršavao na inozemnim sveučilištima pri čemu valja istaknuti da je dobitnik prestižne Fulbrightove stipendije. Autor je niza istraživanja i članaka iz područja ekonomije te je član glavnog odbora Hrvatskog društva ekonomista. Gostujući je istraživač na University of Pittsburgh te pozivni predavač na Fort Hays University. Prof.dr.sc. Tica duži niz godina istražuje i analizira tržište nekretnina te je traženi predavač na navedenu tematiku.

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Stručnjaci za nekretnine, investitori, developeri, građevinari, sudski vještaci, arhitekti, posrednici na tržištu nekretnina, investicijski savjetnici, bankari, financijski analitičari, financijski manageri u poduzećima, poslovni konzultanti,  project manageri, mali i srednji poduzetnici, individualni investitori, računovođe, urbanisti, geodeti, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.

ADRESA

Europski dom, Jurišićeva 1, Zagreb[/ultimate_modal][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][ultimate_modal modal_title=”Prijavi” btn_size=”md” btn_bg_color=”” btn_text=”Prijavi” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-slideup” overlay_bg_color=”#3f3f3f” overlay_bg_opacity=”80″ modal_border_style=”solid” modal_border_width=”2″ modal_border_radius=”0″ btn_txt_color=”#3a3a3a”][contact-form-7 id=”43″ title=”Contact form 3″]

[/ultimate_modal][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

Komentiraj