TRŽIŠTE NEKRETNINA U 2016. GODINI

Specijalistički seminar o analizi tržišta nekretnina te projekcijama za 2016. sa naglaskom na analizi investicija u Zagrebu te profitabilnosti investicija u turističke kapacitete na Jadranu (hoteli, vile, apartmani) kao i problemima novog Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina u dosadašnjoj praksi i eventualnim rješenjima.

Datum: 12. veljače 2016. s početkom u 8,30 sati
Mjesto: Europski dom, Jurišićeva 1, Zagreb
Prezentor: Renomirani predavači iz struke te konzultanti i investitori

CILJ SEMINARA

Seminar se fokusira na analizu stanja na tržištu nekretnina, građevinskoj industriji u svijetlu opće ekonomske situacije, usporavanja kreditiranja stanovništva, rasta loših kredita u bankarskom sektoru, strateške igre dionika na tržištu i sramežljivog, ali postojanog pada cijena.

 

U prvom dijelu seminara fokus će biti na poslovnim modelima koji se koriste za razumijevanje tržišta, a sa ciljem što boljeg razumijevanja alata koji se koriste u analizi tržišta nekretnina. Detaljno će biti objašnjena logika koja povezuje tržište nekretnina, sa tržištem investicija i građevinskom industrijom. Posebna pozornost biti će posvećena načinu na koji razumijevanje tržišta od strane sudionika djeluje na ponašanje samog tržišta.

 

U drugom djelu raditi će se sa podacima za hrvatsko (zagrebačko) tržište nekretnina. Raščlamba je fokusirana na objašnjavanje dosadašnjih kretanja cijena u Hrvatskoj i Zagrebu sa čimbenicima ponude i potražnje za nekretninama, a nakon toga se na temelju dostupnih informacija nude projekcije za 2015. godinu.

 

U dijelu seminara posebna pažnja biti će posvećena prijedlogu Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina nakon javne rasprave sa otvorenim pitanjima te njegovoj skorašnjoj primjeni.

 

SYLLABUS

 1. Kako funkcioniraju poveznice među različitim tržištima
 1. Okvir koji se koristi u analizi
 2. Tržište nekretnina – ponude, potražnja i cijena
 3. Tržište kapitala (investicija) i nekretnina kao imovina koja ostvaruje prinos
 4. Građevinska industrija između tržišta nekretnina i tržišta kapitala
 5. Kako vidimo tržište i kako to djeluje na ponašanje tržišta?

 

 1. Situacija na tržištu nekretnina danas – što se promijenilo u protekloj godini?

 

 1. Dostupnost podataka o tržištu nekretnina u Hrvatskoj
 2. Koje su odrednice cijena na tržištu nekretnina u RH
 3. Što nam bolje razumijevanje tržišta govori o budućim trendovima
 4. Kakve su projekcije kretanja cijena u Zagrebu i unutrašnjosti
 5. Kakve su prognoze kretanja cijene na jadranskoj obali?
 1. Analiza uspješnih projekata u stanogradnji i poslovnim projektima u gradu Zagrebu
 1. Analiza investicijskih projekata u turističkom sektoru (hoteli, vile, apartmani)
 1. Analiza Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina te uočenih problema sa mogućim rješenjima

 

PREDAVAČ

Renomirani predavači iz struke te konzultanti i investitori na nekretninskom tržištu.

 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Bankari, financijski analitičari, građevinari, sudski vještaci, arhitekti, posrednici na tržištu nekretnina, investicijski savjetnici, financijski manageri u poduzećima, poslovni konzultanti, project manageri, mali i srednji poduzetnici, individualni investitori, računovođe, urbanisti, geodeti, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.

KOTIZACIJA SEMINARA

1.190,00kn + PDV (1.487,50 kn)

 

plativo na žiro račun Xenon savjetovanjaIBAN: HR0623600001101988744, poziv na broj 05-6333-0217, prije početka edukacije. Slanjem dvaju ili više polaznika ostvarujete popust od 10% za svakog polaznika (kotizacija u tom slučaju iznosi 1.215,00kn+PDV). RANOM PRIJAVOM DO 29.01.2016. OSTVARUJETE POPUST OD 20% TE KOTIZACIJA U TOM SLUČAJU IZNOSI 1.080,00KN+PDV. RANOM PRIJAVOM DO 31.12.2015. OSTVARUJETE POPUST OD PREKO 25% TE KOTIZACIJA U TOM SLUČAJU IZNOSI 990,00KN+PDV.

 

NAPOMENA

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze. Polaznici će dobiti i materijale sa seminara. Na kraju seminara polaznicima će biti uručen Certifikat o pohađanju seminara.

 

Komentiraj