TRŽIŠTE NEKRETNINA U 2015. GODINI

Specijalistički seminar o analizi tržišta nekretnina te projekcijama za 2015. sa naglaskom na prijedlogu novog Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina.

Datum: 06. veljače 2015. s početkom u 8,30 sati
Mjesto: Europski dom, Jurišićeva 1, Zagreb
Prezentor: Poseban gost: mr.sc. Željko Uhlir, zamjenik ministrice graditeljstva i prostornog uređenja, Izv.prof.dr.sc. Josip Tica

CILJ SEMINARA

Seminar se fokusira na analizu stanja na tržištu nekretnina, građevinskoj industriji u svijetlu opće ekonomske situacije, usporavanja kreditiranja stanovništva, rasta loših kredita u bankarskom sektoru, strateške igre dionika na tržištu i sramežljivog, ali postojanog pada cijena.

 

U prvom dijelu seminara fokus će biti na poslovnim modelima koji se koriste za razumijevanje tržišta, a sa ciljem što boljeg razumijevanja alata koji se koriste u analizi tržišta nekretnina. Detaljno će biti objašnjena logika koja povezuje tržište nekretnina, sa tržištem investicija i građevinskom industrijom. Posebna pozornost biti će posvećena načinu na koji razumijevanje tržišta od strane sudionika djeluje na ponašanje samog tržišta.

 

U drugom djelu raditi će se sa podacima za hrvatsko (zagrebačko) tržište nekretnina. Raščlamba je fokusirana na objašnjavanje dosadašnjih kretanja cijena u Hrvatskoj i Zagrebu sa čimbenicima ponude i potražnje za nekretninama, a nakon toga se na temelju dostupnih informacija nude projekcije za 2015. godinu.

 

U dijelu seminara posebna pažnja biti će posvećena prijedlogu Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina nakon javne rasprave sa otvorenim pitanjima te njegovoj skorašnjoj primjeni.

 

SYLLABUS

 1. Kako funkcioniraju poveznice među različitim tržištima
 1. Okvir koji se koristi u analizi
 2. Tržište nekretnina – ponude, potražnja i cijena
 3. Tržište kapitala (investicija) i nekretnina kao imovina koja ostvaruje prinos
 4. Građevinska industrija između tržišta nekretnina i tržišta kapitala
 5. Kako vidimo tržište i kako to djeluje na ponašanje tržišta?

 

 1. Situacija na tržištu nekretnina danas – što se promijenilo u protekloj godini?

 

 1. Dostupnost podataka o tržištu nekretnina u Hrvatskoj
 2. Postoje li promjene u trendovima nakon 2008.
 3. Koje su odrednice cijena na tržištu nekretnina u RH
 4. Što nam bolje razumijevanje tržišta govori o budućim trendovima
 5. Novi Pravilnik i Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina
 6. Prijedlog Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina nakon javne rasprave

 

PREDAVAČ

Izv.prof.dr.sc. Josip Tica doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje predaje kolegije Gospodarstvo Hrvatske, Makroekomija i Urbana Ekonomika. Također se usavršavao na inozemnim sveučilištima pri čemu valja istaknuti da je dobitnik prestižne Fulbrightove stipendije. Autor je niza istraživanja i članaka iz područja ekonomije te je član glavnog odbora Hrvatskog društva ekonomista. Gostujući je istraživač na University of Pittsburgh te pozivni predavač na Fort Hays University. Izv.prof.dr.sc. Tica duži niz godina istražuje i analizira tržište nekretnina te je traženi predavač na navedenu tematiku.

 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Bankari, financijski analitičari, građevinari, sudski vještaci, arhitekti, posrednici na tržištu nekretnina, investicijski savjetnici, financijski manageri u poduzećima, poslovni konzultanti, project manageri, mali i srednji poduzetnici, individualni investitori, računovođe, urbanisti, geodeti, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.

KOTIZACIJA SEMINARA

1.190,00kn + PDV (1.487,50 kn)

 

plativo na žiro račun Xenon savjetovanja IBAN: HR0623600001101988744, poziv na broj 05-6303-0115, prije početka edukacije. Slanjem dvaju ili više polaznika ostvarujete popust od oko 10% za svakog polaznika (kotizacija u tom slučaju iznosi 1.090,00kn+PDV). Ranom prijavom do 03.02. ostvarujete popust od oko 10% te kotizacija u tom slučaju iznosi 1.090,00kn+PDV.

 

NAPOMENA

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze. Polaznici će dobiti i materijale sa seminara. Na kraju seminara polaznicima će biti uručen Certifikat o pohađanju seminara.

 

Komentiraj