TRŽIŠTE NEKRETNINA U 2014. GODINI I METODE PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

Specijalistički seminar o analizi tržišta nekretnina te projekcijama kretanja cijena nekretnina u 2014. godini sa posebnim naglaskom na metode procijene vrijednosti nekretnina.

Datum: 18. listopada 2013. s početkom u 8,30 sati
Mjesto: Iblerov trg 10, Zagreb
Prezentor: Prof.dr.sc. Josip Tica

CILJ SEMINARA

Seminar je podijeljen na dva tematski odvojena, ali isprepletena tematska područja. Prvo se fokusira na analizu stanja na tržištu nekretnina, građevinskoj industriji u svijetlu opće ekonomske situacije, usporavanja kreditiranja stanovništva, rasta loših kredita u bankarskom sektoru, strateške igre dionika na tržištu i sramežljivog pada cijena. Drugo tematsko područje se bazira na metodama procijene nekretnina (prvenstveno onih kojima se često trguje) sa aspekta prakse u Hrvatskoj, ali isto tako s aspekta teorije i iskustava iz drugih zemalja.

Analiza počinje sa pregledom stanja koje je analizirano krajem 2012. godine, kao i projekcija koje su tada dane, a nastavlja se analizom onoga što se dogodilo u međuvremenu, kao i implikacijama promjena na buduća zbivanja.

Posljednji dio seminara prvenstveno je baziran na pregledu pristupa vrednovanje nekretnina u teoretskom i poglavito praktičnom smislu sa svim poteškoćama sa kojima se susrećemo u Hrvatskoj. Fokus u analizi vrednovanja je prikaz perspektive investitora u promatranju tržišta i vrednovanju nekretnina a u kontekstu maksimizacije povrata od ulaganja.

Raščlamba je prvom dijelu koncentrirana na kretanje prosječnih cijena u vremenu i determinante navedenog kretanja, a nakon toga je proširena analizom strukture prosječne cijene, odnosno prikazom modela koji pokušavaju objasniti razlike između različitih vrsta stanova u danom vremenskom trenutku.

 

SYLLABUS

 1. Situacija na tržištu nekretnina prije godinu dana
 2. Situacija na tržištu nekretnina danas – što se promijenilo?
  1. Što se promijenilo?
  2. Stambeno tržište
  3. Tržište poslovnog prostora
  4. Postoji li perspektiva na tržištu danas, a što donosi 2014?
 3. Metode procjene cijena nekretnina
  1. Poredbeno – povijesna metode
   1. uvriježeni pristup prosjeka
   2. hedonički prostup
  2. Metoda sadašnje vrijednosti
  3. Troškovna metoda i građevinarski aspekt odluke o investiranju u yellow ili green field.
  4. Ostale metode procjene
 4. Što krije prosječna cijena stanova – odnosno kako do hedoničkog modela za poredbene procjene?
  1. Primjer hedoničkog modela stambenog tržišta Grada Zagreba – treća etapa istraživanja
  2. Primjer hedoničkog modela Kunovac et al
  3. Primjer hostelijerskog tržišta u Gradu Zagrebu

 

PREDAVAČ

Prof.dr.sc. Josip Tica doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje predaje kolegije Gospodarstvo Hrvatske, Makroekomija i Urbana Ekonomika. Također se usavršavao na inozemnim sveučilištima pri čemu valja istaknuti da je dobitnik prestižne Fulbrightove stipendije. Autor je niza istraživanja i članaka iz područja ekonomije te je član glavnog odbora Hrvatskog društva ekonomista. Gostujući je istraživač na University of Pittsburgh te pozivni predavač na Fort Hays University. Prof.dr.sc. Tica duži niz godina istražuje i analizira tržište nekretnina te je traženi predavač na navedenu tematiku.

 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Bankari, financijski analitičari, građevinari, posrednici na tržištu nekretnina, investicijski savjetnici, financijski manageri u poduzećima, poslovni konzultanti, project manageri, mali i srednji poduzetnici, individualni investitori, računovođe, urbanisti, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.

 

KOTIZACIJA SEMINARA

1.350,00 kn + PDV (ukupno 1.687,50 kn)

 

plativo na žiro račun Xenon savjetovanja broj: 2360000-1101988744, poziv na broj 05-6320-1013, prije početka edukacije. Slanjem dvaju ili više polaznika ostvarujete popust od 10% za svakog polaznika (kotizacija u tom slučaju iznosi 1.215,00kn+PDV).

 

NAPOMENA

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze te besplatan parking uz prethodnu najavu. Polaznici će dobiti i materijale sa seminara. Na kraju seminara polaznicima će biti uručen Certifikat o pohađanju seminara.

 

Komentiraj