TRŽIŠTE NEKRETNINA U 2013. GODINI I UVOĐENJE POREZA NA NEKRETNINE

Specijalistički seminar o analizi tržišta nekretnina te projekcijama kretanja cijena nekretnina u 2013. godini sa posebnim naglaskom na efekte uvođenja poreza na nekretnine.

Datum: 25. listopada 2012., s početkom u 8,30 sati
Mjesto: Europski dom, Jurišićeva 1, Zagreb
Prezentor: Prof.dr.sc. Josip Tica

CILJ SEMINARA

Seminar se fokusira na analizu stanja na tržištu nekretnina, građevinskoj industriji u svijetlu opće ekonomske situacije, uvođenja poreza na nekretnine i zakona o legalizaciji.

Analiza počinje sa pregledom stanja koje je analizirano krajem 2011. godine, kao i projekcija koje su tada dane, a nastavlja se analizom onoga što se dogodilo u međuvremenu, kao i implikacijama promjena na buduća zbivanja. Raščlamba je proširena analizom i ostalih segmenata tržišta s posebnim naglaskom na do sada zapostavljene segmente tržišta nekretnina.

Posljednji dio seminara prvenstveno je baziran na implikacijama poreza na nekretnine, svega što on donosi, međunarodnim iskustvima sa navedenim porezom i prikazom najnovijih rezultata istraživanja vezanih uz masovne statističke procjene vrijednosti nekretnina pomoću njihovih svojstava. Primjerima su pokrivena tržišta stambenog prostora i tržišta hostelskog prostora u Gradu Zagrebu.

 

SYLLABUS

 1. Situacija na tržištu nekretnina – ekonomske posljedice sprječavanja pada cijena stanova
  1. cijene
  2. količina prodaje
 2. Situacija na tržištu nekretnina – što se promijenilo – implikacije za budućnost:
  1. Što se promijenilo?
  2. Stambeno tržište
   • Najam
   • Prodaja
   • Yellowfield investements (reciklaža prostora)
   • Stanovanje osoba treće životne dobi i demografska kretanja
  3. Tržište poslovnog prostora
   • Uredi
   • Retail
   • Industrija/skladišni prostor
   • Hostel/hotelska industrija
  4. Postoji li perspektiva na tržištu danas, a što donosi 2013?
 3. Implikacije najavljenih promjena na tržištu nekretnina:
  1. Zamjena komunalne naknade porezom na nekretnine
  2. Zakon o legalizaciji nekretnina
  3. Simulacija posljedica uvođenja poreza na nekretnine
   • stambeno tržište
   • poslovno tržište
   • poljoprivredno zemljište
   • građevinsko zemljište
 4. Europska iskustva s uvođenjem poreza na nekretnine
  1. Problemi
  2. Izuzetci
  3. Fiskalni katastar
  4. Visine poreznih stopa
  5. Analiza implikacija prijedloga zakonskog teksta o zamjeni komunalne naknade porezom na nekretnine iz 2002. godine.
 5. Masovna procjena vrijednosti nekretnina s obzirom na njena svojstva (tzv. hedonic pricing model)
  1. Rezultati istraživanja ne stambenom tržištu Grada Zagreba – efekt udaljenosti na cijenu nekretnina
  2. Preliminarni rezultati istraživanja na hostelijerskom tržištu Grada Zagreba

PREDAVAČ

Prof.dr.sc. Josip Tica doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje predaje kolegije Gospodarstvo Hrvatske, Makroekomija i Urbana Ekonomika. Također se usavršavao na inozemnim sveučilištima pri čemu valja istaknuti da je dobitnik prestižne Fulbrightove stipendije. Autor je niza istraživanja i članaka iz područja ekonomije te je član američkog i hrvatskog društva ekonomista. Gostujući je istraživač na University of Pittsburgh te pozivni predavač na Fort Hays University. Prof.dr.sc. Tica duži niz godina istražuje i analizira tržište nekretnina te je traženi predavač na navedenu tematiku.

 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Bankari, financijski analitičari, građevinari, posrednici na tržištu nekretnina, investicijski savjetnici, financijski manageri u poduzećima, poslovni konzultanti, project manageri, mali i srednji poduzetnici, individualni investitori, računovođe, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama

 

KOTIZACIJA SEMINARA

1.350,00 kn + PDV (ukupno 1.687,50 kn)

 

plativo na žiro račun Xenon savjetovanjabroj: 2360000-1101988744, poziv na broj 05-6302-1112, prije početka edukacije. Slanjem dvaju ili više polaznika ostvarujete popust od 10% za svakog polaznika (kotizacija u tom slučaju iznosi 1.215,00kn+PDV). Dosadašnji polaznici HIF-ovih seminara također ostvaruju popust od 10%.

 

NAPOMENA

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze. Polaznici će dobiti i materijale sa seminara. Na kraju seminara polaznicima će biti uručen Certifikat o pohađanju seminara.
 

Komentiraj