TRŽIŠTE NEKRETNINA U 2012. GODINI

Specijalistički seminar o analizi tržišta nekretnina te projekcijama kretanja cijena nekretnina u 2012. godini.
 
Datum: 25. studeni 2011., s početkom u 8,30 sati
Mjesto: Europski dom, Jurišićeva 1, Zagreb
Prezentor: Prof.dr.sc. Josip Tica
 

CILJ SEMINARA

Seminar se fokusira na istraživanja vezana uz kretanja cijena nekretnina i stanje u građevinarskoj industriji u teoretskom i poglavito praktičnom smislu sa svim poteškoćama sa kojima se susrećemo u Hrvatskoj.

Analiza počinje sa pregledom trenutnih istraživanja u pogledu utjecaja prostorne udaljenosti na cijene stambenog prostora. Nastavlja se sa detaljnim opisom uzroka krize i prikazom svih mogućih scenarija za izlazak iz krize na tržištu nekretnina.

Seminar je zamišljen da polaznicima pruži kompletan teoretski okvir unutar kojeg mogu analizirati sve trenutne i buduće događaje na tržištu, da im ponudi informacije o svim važnim podacima i njihovim izvorima te da ih upozna sa internom strukturom tržišta nekretnina i očekivanim promjenama koje u ovome trenutku možemo iščekivati na tržištu.
 

SYLLABUS

1. Preliminarni rezultati istraživanja trenutnih istraživanja na stambenom tržištu Grada Zagreba – polazišne osnove

a. Identifikacija modela koji objašnjavaju efekt prostorne udaljenosti na cijene nekretnina

b. Simulacija modela koji objašnjavaju efekt prostorne udaljenosti na cijene nekretnina

2. Preliminarni rezultati istraživanja trenutnih istraživanja na stambenom tržištu Grada Zagreba – procjene za Grad Zagreb

a. Primjer urbanog područja Grada Zagreba u kontekstu dostupnih podataka i efekta udaljenosti

b. Implikacije prostorne elastičnosti u Gradu Zagrebu na zoniranje Grada i značaj infrastrukture i gradskog prijevoza.

c. Implikacije svega navedenoga za buduće gradske politike.

3. Utjecaj ekonomskog okruženje na tržište nekretnina

a. Zašto se stambeno tržište u Hrvatskoj prilagođava kroz pad proizvodnje, a ne kroz pad cijene?

b. Kakve implikacije navedeno prilagođavanje ima na gospodarski sustav?

c. Kakva je uloga u svemu tome strukture tržišta, pravnog sustava, spirale duga i deflacije i pristupanja EU?

d. Kako izgled prilagodba na tržištu poslovnog prostora i tržištu trgovačkog prostora?

4. Mogući scenariji izlaska iz trenutne situacije

a. Null scenario – nastavka dosadašnjih trendova

b. Implikacije reformi pravosudnog sustava

c. Implikacije poreza na imovinu (ili višak imovine)

d. Implikacije subvencija potražnje

e. Implikacije “W” recesije u svijetu

f. Implikacije kreditne krize

g. Implikacije dužničke krize i deprecijacije

h. Postoji li mogućnost stabilizacije tržišta nekretnina na prihvatljivim razinama gospodarske aktivnosti
 

PREDAVAČ

Prof.dr.sc. Josip Tica doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje predaje kolegije Gospodarstvo Hrvatske, Makroekomija i Urbana Ekonomika. Također se usavršavao na inozemnim sveučilištima pri čemu valja istaknuti da je dobitnik prestižne Fulbrightove stipendije. Autor je niza istraživanja i članaka iz područja ekonomije te je član američkog i hrvatskog društva ekonomista. Gostujući je istraživač na University of Pittsburgh te pozivni predavač na Fort Hays University. Prof.dr.sc. Tica duži niz godina istražuje i analizira tržište nekretnina te je traženi predavač na navedenu tematiku.
 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Bankari, financijski analitičari, građevinari, posrednici na tržištu nekretnina, investicijski savjetnici, financijski manageri u poduzećima, poslovni konzultanti, project manageri, mali i srednji poduzetnici, individualni investitori, računovođe, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.
 

Komentiraj