TEMELJNI KONCEPTI PROJEKTNOG FINANCIRANJA / ANALIZA INVESTICIJSKIH PROJEKATA

 

Datum:
– 15. veljače 2013. s početkom u 8,30 sati
Mjesto:
– prostor Veleučilišta VERN, Iblerov trg 10, Zagreb
Prezentor:
– mr.sc. Edin Hadžavdić, CFA

 

 

Pregled temaPraktični dio predavanja
Ukratko o različitim pristupima vrednovanju:

 • vrednovanje diskontiranih novčanih tokova (FCFE, FCFF, APV)
 • vrednovanje usporedbom (relativno vrednovanje multiplikatorima) (P/E, P/S, P/BV)
 • vrednovanje „realnih opcija“
Jednostavni primjeri izračuna
Uvod u vrednovanje projekata:

 • ne-diskontirani novčani tokovi
 • vrijeme povrata i što nam ono (ne)govori
 • vremenska vrijednost novca
 • diskontiranje novčanih tokova (PV, NPV)
 • diskontirano vrijeme povrata
Jednostavni primjeri novčanih tokova i grafički prikazi utjecaja ulaznih parametara
Osnovna financijska izvješća (terminologija, struktura i sadržaj izvješća o novčanom toku, računa dobiti i gubitka i bilance)Kratak prikaz primjera pojedinih izvješća
Priprema slobodnog / ekonomskog novčanog toka projekta:

 • što nije dio slobodnog / ekonomskog novčanog toka projekta (usporedba s „FCFF“ kod vrednovanja kompanija)
 • „alternativni“ novčani tokovi (s aspekta investitora)
Primjer pripreme novčanog toka projekta (bez pripreme financijskih izvješća) te najčešćih pogrešaka
Inkrementalni novčani tokovi projekta:

 • primjeri inkrementalnih efekata
 • usporedba alternativnih projekata

Nepovratni troškovi (Sunk cost)

 

Razrada složenijih primjera s inkrementalnim efektima na novčani tok projekta
Što je s ostatkom novčanih tokova koji nisu ušli u slobodni / ekonomski / inkrementalni novčani tok?
Što je projektno financiranje, po čemu se razlikuje od „običnog“ kreditiranja, mora li financiranje projekata biti projektno financiranje?

 

PREDAVAČ

Edin Hadžavdić (CFA) savjetnik je sa izuzetno širokim spektrom znanja iz područja financijske analize (simulacije projekata, uključujući i složene projekte javno privatnih partnerstva) te analize operativnog poslovanja kompanija. Relevantno iskustvo stekao je u KPMG-u i Privrednoj banci. 2007. godine stekao je CFA titulu (Chartered Financial Analyst). 2002. godine završio je ugledan MBA program na Rotterdam School of Management u Nizozemskoj. Magistrirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Poslovni konzultanti, project manageri, bankari, investicijski i financijski analitičari, financijski manageri u poduzećima, mali i srednji poduzetnici, individualni investitori, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.

 

KOTIZACIJA SEMINARA

1.350,00 kn + PDV (ukupno 1.687,50kn)

 

plativo na žiro račun Xenon savjetovanje broj: 2360000-1101988744, poziv na broj 05-6304-0213, prije početka edukacije. Slanjem dvaju ili više polaznika ostvarujete popust od 10% za svakog polaznika (kotizacija u tom slučaju iznosi 1.215,00kn+PDV).

 

NAPOMENA

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze. Polaznici će dobiti i materijale sa seminara. Na kraju seminara polaznicima će biti uručen Certifikat o pohađanju seminara.

 

Komentiraj