SPECIFIČNOSTI PRILIKOM IZRADE DOKUMENTACIJE O NABAVI U POSTUPCIMA FINANCIRANIM IZ EU SREDSTAVA; PRIMJENA ČLANKA 263. I 293. ZJN 2016; E-ESPD OBRAZAC

[vc_row][vc_column width=”1/6″][ultimate_info_table color_scheme=”custom” color_bg_highlight=”#dbdbdb” package_heading=”29.05.” icon_type=”selector” icon=”Defaults-calendar” icon_color=”#3a3a3a” heading_font_color=”#3a3a3a” features_font_color=”#3a3a3a” heading_font_style=”font-weight:bold;” heading_font_size=”desktop:30px;” features_font_size=”desktop:18px;”]

09:00 – 16:00

[/ultimate_info_table][/vc_column][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]

SPECIFIČNOSTI PRILIKOM IZRADE DOKUMENTACIJE O NABAVI U POSTUPCIMA FINANCIRANIM IZ EU SREDSTAVA; PRIMJENA ČLANKA 263. I 293. ZJN 2016; E-ESPD OBRAZAC

Iva Šuler, Biljana Lerman

Specijalistički seminar iz područja javne nabave.

1.190,00 kn + PDV
15% popust ostvarite prijavom do 25.05.[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][ultimate_modal modal_title=”Opis” modal_on=”text” modal_on_align=”left” read_text=”Saznaj više…” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-slideup” overlay_bg_color=”#3f3f3f” overlay_bg_opacity=”80″ modal_border_style=”solid” modal_border_width=”2″ modal_border_radius=”0″ img_size=”80″ content_text_color=”#4c4c4c” txt_color=”#3a3a3a” trigger_text_font_style=”text-decoration:underline;”]

CILJ SEMINARA

Stupanjem na snagu Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) uvedene su značajne novine vezane uz niz instituta koje zakon regulira. Dosadašnja praktična primjena Zakona pokazala je da ima niz nejasnoća oko tumačenja Zakona pogotovo kada se radi o postupcima javnih nabava financiranih EU sredstvima. Navedeno je posebno važno jer u slučaju pogrešne ili nepravilne primjene pojedine odredbe ZJN 2016 ili nekog instituta reguliranog ZJN 2016 dolazi do primjene financijskih korekcija koje mogu imati ozbiljne posljedice za proračun naručitelja. Kako bi se izbjegla primjena financijskih korekcija od strane kontrolnih institucija i sankcioniranje nezakonitosti od strane Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave organizira se predmetna radionica u cilju pomoći naručiteljima koji provode postupke javne nabave financirane sredstvima EU. Isto tako, u zakonodavstvu i praksi postoje značajne novine vezane uz institut pojašnjavanja i/ili upotpunjavanja ponuda. Primjena ZJN 2016 pokazala je da postoje stanovite nejasnoće i nedoumice vezano uz primjenu ovih instituta pa se rješenja pronalaze u praksi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Na radionici će se sudionike upoznati sa odredbama ZJN 2016 te podzakonskih propisa kao i konkretnim primjerima i stavovima DKOM-a oko predmetnih instituta. Osim toga, sukladno članku 452. ZJN 2016 obveza dostave europske jedinstvene dokumentacije o nabavi isključivo u elektroničkom obliku nastupiti će 18. travnja 2018. pa će se sudionicima dati kratke upute o navedenim obvezama.

Seminar se temelji i na praktičnim iskustvima predavača, a zamisao organizatora je i poticanje razmjene iskustava polaznika u cilju učinkovitije provedbe postupaka javne nabave

SYLLABUS

  • Izrada općeg dijela dokumentacije o nabavi u postupcima financiranim iz EU sredstava

-kriteriji za odabir gospodarskih subjekata

-osnove za isključenje

-načini dokazivanja – ESPD obrazac

-ostale opće odredbe dokumentacije o nabavi

-jamstva

 

  • Najčešće primjedbe posredničkih tijela

-uloga posredničkih tijela

-na što paziti kod realizacije ugovora?

-financijske korekcije

 

  • Primjena članka 263. i 293. ZJN 2016 u praksi

-primjena članka 293. ZJN 2016 u praksi

-koji se dokumenti ne smiju tražiti tijekom pregleda i ocjene ponuda?

-rješenje dileme – odredbe čl. 20. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi

-smije li se tražiti pojašnjenje i dopuna ponudbenog lista, troškovnika i jamstva za ozbiljnost ponude?

-što upotpunjavati/pojašnjavati u ESPD-u?

-primjeri iz prakse DKOM-a

 

  • e-ESPD obrazac

-što je ESPD obrazac?

-e-ESPD obrazac obveza ili mogućnost

-razlika e-ESPD obrazac i “običan” ESPD obrazac

-kako ispuniti e-ESPD obrazac?

PREDAVAČI

Iva Šuler, dipl. iur. – stručna osoba sukladno članku 15. stavak 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, br. 6/12 i 125/14). Trenutno radi kao direktorica društva NABAVA d.o.o. čiji je vlasnik i osnivač, a koje se bavi pružanjem savjetodavnih usluga iz područja javne nabave. Uspješno je završila obuku za trenera javne nabave u organizaciji EU IPA projekta “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“. Kao trener u sustavu javne nabave, redoviti je predavač u specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave pri nekoliko različitih institucija te je predavač na raznim seminarima, radionicama i konferencijama na temu javne nabave. Autorica je više stručnih članaka u stručnim časopisima i koautor knjiga.). Osoba je sa više od 13 godina iskustva u području javne nabave te je sudjelovala u pripremi i provedbi više od 1.000 postupaka javne nabave od kojih je dio financiran iz EU fondova.

Biljana Lerman, dipl. iur. – stručna osoba sukladno članku 16. stavak 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN br. 65/17). Trenutno radi kao direktorica pravnih poslova u društvu Nabava d.o.o. koje se bavi pružanjem savjetodavnih usluga iz područja javne nabave. Uspješno je završila obuku kao jedan od pet nacionalnih trenera javne nabave u organizaciji IPA Višekorisničkog projekta u ITC/ILO u Torinu. Kao trener u sustavu javne nabave, redoviti je predavač u specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave pri nekoliko različitih institucija te je gost predavač na raznim seminarima, radionicama i konferencijama na temu javne nabave Autorica je više stručnih članaka u stručnim časopisima i koautor knjiga. Osoba je koja je pored rada u javnoj nabavi radila i kao savjetnik za nabavu za Svjetsku banku te ima preko 15 godina radnog iskustva u struci. Na doktorskom je studiju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja europskog prava.

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Seminar je namijenjen stručnjacima javne nabave; osobama koje pripremaju, provode te kontroliraju postupke javne nabave bez obzira na vrijednost; osobama koje prate realizaciju ugovora o javnoj nabavi; osobama koje rade na tajničkim poslovima i poslovima financijsko materijalnog poslovanja proračuna, proračunskog korisnika i javnog trgovačkog društva; državnim, županijskim, gradskim i općinskim dužnosnicima i zaposlenicima; direktorima velikih, srednjih i malih kompanija; ravnateljima, upraviteljima, pročelnicima; revizorima; predstavnicima privatnog sektora koji dostavljaju ponude; osobama koje su zainteresirane za poticanje ekonomskog razvoja hrvatskog gospodarstva.

 

SUDJELOVANJEM NA SEMINARU OSTVARUJU SE BODOVI TJ. SATI POTREBNI ZA OBNOVU CERTIFIKATA. (Hrvatski institut za financije ima evidencijski broj 65 u Registru nositelja programa javne nabave)[/ultimate_modal][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][ultimate_modal modal_title=”Prijavi” btn_size=”md” btn_bg_color=”” btn_text=”Prijavi” modal_size=”medium” modal_style=”overlay-slideup” overlay_bg_color=”#3f3f3f” overlay_bg_opacity=”80″ modal_border_style=”solid” modal_border_width=”2″ modal_border_radius=”0″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#3a3a3a”][contact-form-7 id=”43″ title=”Contact form 3″]

KOTIZACIJA SEMINARA

1.190,00kn + PDV
do 25.05.2018. 990,00 kn + PDV

žiro račun Xenon savjetovanja
HR0623600001101988744[/ultimate_modal][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

Komentiraj