SPECIFIČNOSTI PRILIKOM IZRADE DOKUMENTACIJE O NABAVI U POSTUPCIMA FINANCIRANIM IZ EU SREDSTAVA I PRAKSA DKOM-A

05.02.

09:00 – 16:00

SPECIFIČNOSTI PRILIKOM IZRADE DOKUMENTACIJE O NABAVI U POSTUPCIMA FINANCIRANIM IZ EU SREDSTAVA I PRAKSA DKOM-A

Iva Šuler, Biljana Lerman, Nikolina Bačurin

Specijalistički seminar na temu Specifičnosti prilikom izrade DoN u postupcima financiranim iz EU sredstava i praksa DKOM-a.

1.090,00 kn + PDV
10% popust ostvarite prijavom do 31.01.

Komentiraj