SIMULACIJA INVESTICIJSKIH PROJEKATA (napredno financijsko modeliranje)

Specijalistička radionica na temu financijskog modeliranja investicijskih projekata (izrada dinamičkog proračuna poslovnog plana i analize scenarija) za kvalitetno financijsko planiranje projekta, strukturiranje financiranja te pripremu pregovora sa financijerima/investitorima.

 

Datum: 22. i 23. studeni 2012. s početkom u 8,30 sati
Mjesto: Europski dom, Jurišićeva 1, Zagreb
Prezentor: mr.sc. Edin Hadžavdić, CFA

CILJ RADIONICE

Cilj radionice je prikazati polaznicima naprednu i priznatu metodologiju izrade modela za financijsku simulaciju investicijskih projekta te ih osposobiti za samostalnu pripremu naprednih modela.

Financijski model, koji će polaznici samostalno izraditi tijekom radionice, posjedovat će sljedeću funkcionalnost odnosno omogućit će sljedeće aktivnosti:

 

 • Analiza većeg broja scenarija sa ciljem identifikacije financijski stabilne kombinacije ulaznih parametara (analiza financijske stabilnosti projekta);
 • Identifikacija mogućih opcija financiranja / strukture financiranja;
 • Analiza rizika i analiza osjetljivosti na pojedine ulazne parametre te ocjena njihovog utjecaja na financijski ishod projekta;
 • Financijsko planiranje tijekom operativnog rada projekta;
 • Standardne analize financijske stabilnosti i isplativosti projekta (primjerice, dinamički izračun pokazatelja sposobnosti otplate dugova, prikazi NPV profila i sl.).

PO ZAVRŠETKU RADIONICE SVI ĆE POLAZNICI DOBITI POTPUNO FUNKCIONALAN MODEL (izrađen u MS Excel-u) SPREMAN ZA KORIŠTENJE U PRAKSI.

 

SYLLABUS

1. PRVI DAN RADIONICE:

 

 1. Čemu služi i što sve može financijski model?
   • Mjesto financijskog modela u kontekstu pripreme investicijskih studija / poslovnih planova / planova (re)financiranja.
   • Prikaz mogućnosti modela / primjer financijskog modela.
 2. Koja su osnovna pravila kojih bi se trebali pridržavati pri pripremi financijskog modela?
 3. Prikaz uobičajene strukture modela
   • Prikaz svih potrebnih stranica proračuna te prikaz tijeka podataka.
 4. Objašnjenje funkcionalnosti pojedinih stranica proračuna.
 5. Rad na vlastitom računalu (uz prikaz primjera na projekciji):
   • Izrada stranice za unos podataka.
   • Ugradnja ključnih tipova podataka (prihodi i rashodi) u model / povezivanje stranica modela u skladu sa zadanim tijekom podataka.
   • Analiza problematičnih proračuna /formula.
   • Stvaranje jednostavne verzije potpuno funkcionalnog modela.

2. DRUGI DAN RADIONICE:

 

 1. Rad na vlastitom računalu (uz prikaz primjera na projekciji):
   • – Ugradnja ključnih tipova podataka (kapitalni troškovi i financiranje) u model /povezivanje stranica modela u skladu sa zadanim tijekom podataka.
   • – Analiza problematičnih proračuna /formula (izbjegavanje cirkularnih referenci).
   • – Izračun uobičajenih financijskih pokazatelja (fin. stabilnosti i isplativosti) kao primjerice pokazatelji sposobnosti servisiranja duga te NPV profil projekta.
   • – Ugradnja logike za analizu osjetljivosti odnosno analizu scenarija.

PRIMJERI PRIMJENE MODELA

Detaljna simulacija projekta osobito je korisna u slučaju dugoročnih i / ili složenih projekata kao što su primjerice:
• Projekti javno privatnih partnerstva (JPP) koji uključuju složene ugovorne odnose koji reguliraju financijske aspekte projekta uključujući i alokaciju rizika između partnera.
Primjer: financiranje, izgradnja i upravljanje infrastrukturnim objektom (autocesta, elektroenergetski objekt, postrojenje za zbrinjavanje komunalnog otpada i sl.)
• Složeni projekt financiranja, izgradnje i upravljanja objektima koji podrazumijevaju nekoliko faza izgradnje te veći broj funkcionalnih cjelina.
Primjer: financiranje, izgradnja i upravljanje turističkim kompleksom.
• Projekti bilo koje vrste koji uključuju veći broj parametara koje je teško predvidjeti. Upotrebom financijskog modela, koji omogućuje analizu većeg broja scenarija te analizu osjetljivosti, moguće je stvoriti sliku o utjecaju pojedinih ulaznih parametara i njihovih kombinacija te na taj način stvoriti odgovarajući „psihološku“ i/ili operativnu pripremu kako bi ublažili posljedice nepredvidivosti ishoda projekta.

 

PREDAVAČ

Edin Hadžavdić (CFA), savjetnik je sa širokim spektrom znanja iz područja financijske analize (simulacije projekata, uključujući i složene projekte javno privatnih partnerstva) te analize operativnog poslovanja kompanija.
Relevantno iskustvo stekao je u KPMG-u i Privrednoj banci. 2007. godine stekao je CFA titulu (Chartered Financial Analyst). 2002. godine završio je ugledan MBA program na Rotterdam School of Management u Nizozemskoj. Magistrirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

 

CILJANA SKUPINA POLAZNIKA

Radionica je namijenjena osobama koje sudjeluju (ili bi željeli sudjelovati) u pripremi, strukturiranju, ocjeni i praćenju investicijskih projekata, osobito projekata koji se financiraju u skladu s principima projektnog financiranja. Radionica je namijenjena i osobama koje pružaju usluge neovisne revizije navedenih.
Npr. poslovni konzultanti, project manageri, bankari, investicijski i financijski analitičari, financijski manageri u poduzećima, mali i srednji poduzetnici, individualni investitori, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim ustanovama.

BROJ POLAZNIKA JE OGRANIČEN. OBVEZNO JE OSNOVNO POZNAVANJE EXCELA TE DONOŠENJE PRIJENOSNOG RAČUNALA.

 

KOTIZACIJA SEMINARA

2.350,00kn + PDV (ukupno 2.937,50 kn)

 

plativo na žiro račun Xenon savjetovanjabroj: 2360000-1101988744, poziv na broj 05-6304-1112, prije početka edukacije. Slanjem dvaju ili više polaznika ostvarujete popust od 10% za svakog polaznika (kotizacija u tom slučaju iznosi 2.115,00 kn+PDV). Dosadašnji polaznici HIF-ovih seminara također ostvaruju popust od 10%.

 

NAPOMENA

Za polaznike seminara osiguran je ručak i osvježenja tijekom pauze. Polaznici će dobiti i materijale sa seminara. Na kraju seminara polaznicima će biti uručen Certifikat o pohađanju seminara.

Komentiraj