Seminar

UVOD U RAD S BAZAMA PODATAKA

Predavači: Renomirani stručnjaci

15-16.04.2024.

Datum

09:30 - 14:00

Sat

350€ *

Kotizacija

* bez PDV-a

-15% do 20.03.

Popust

Uživo, Online

Pratite

Cilj modula 1 je osposobljavanje polaznika za pripremu potrebnih podataka za analizu. To znači da će

na kraju modula polaznici moći kreirati tablice kakve su im potrebne kao ulazne informacije za danju

analizu. Osim osnovnog upoznavanja sa select, insert i ostalim SQL naredbama niz vježbi fokusiran je

na preradu i transformaciju podataka. Podaci kakvi se nalaze u bazama podataka nisu bez te dodatne obrade pogodni za analizu već ih je potrebno pripremiti. Vježbe se rade na ORACLE XE bazi podataka.

Syllabus

1. DAN – Uvod u baze podataka i osnove dohvata podataka

 • Upoznavanje s osnovnim pojmovima
 • ER modeliranje
 • Spajanje i klijenti za bazu podataka
 • Kreiranje tablica
 • Dohvat podataka (select naredba)
 • Upoznavanje sa uvjetima u select naredbama (WHERE)
 • Sortiranje podataka
 • Agrergiranje podataka (SUM, COUNT, …)
 • Pojam transakcije
 • Vrste objekata u bazama (view, job, procedure)
 • Povezivanje tablica (JOIN)
 • Masovno učitavanje podataka
 • Korištenje funkcija u upitima
 • Prerada i prilagodba podataka (UPDATE)
 • Kreiranje novih tablica na osnovi upita (INSERT, CREATE AS SELECT…)

 

VJEŽBE:

Kreiranje modela i pisanje različitih SELECT upita. Upoznavanje sa osnovama i konceptima upita nad bazama podataka. Razumijevanje alata za pisanje upita. Snalaženje sa tablicama, kolonama, pisanje WHERE uvjeta u dohvatu. Obrada postojećih podataka i kreiranje podataka (update, delete, insert). Kopiranje dijela podataka u nove tablice, danje razrade select upita (kompliciraniji primjeri), upotreba subselect upita, korištenje najvažnijih baznih funkcija (poput onih za obrade teksta i datuma) , upoznavanje sa ostalim baznim objektima (view, …). Koncept drugog dana je proširenje znanja od dohvata podataka do njihove obrade i početka pripreme za alate koji će podatke na kraju i koristiti.

 

2. DAN – Primjeri pripreme podataka za analizu

 • Rad s velikim tablicama
 • Indexi i njihova uloga, vrste indexa
 • Optimizacija upita, spori upiti
 • Kompleksni SQL upiti i zadaci
 • Vježbe kroz primjere iz prakse – priprema podataka za analizu

 

VJEŽBE:

Primjeri rada sa velikim tablicama tipičnim za poslovno okruženje. Fokus je na vježbama kako bi polaznici usvojili logiku korištenja SQL-a pri čemu se misli da vježbe sa nizom različitih situacija iz prakse gdje se upoznaje kako riješiti probleme upotrebom SQL jezika. Drugim riječima, niz primjera gdje će se koristeći usvojena znanja, podaci preraditi i pripremiti u tablice za njihovu obradu u statističkim alatima.

Ciljana skupina

Prijavite se na seminar

UVOD U RAD S BAZAMA PODATAKA