Seminar

UGOVOR O GRADNJI I IZMJENE UGOVORA O GRADNJI

Predavači: Mićo Ljubenko

15.09.2022.

Datum

10:00 - 16:00

Sat

1.390,00kn (184,48EUR)*

Kotizacija

* bez PDV-a

-15% do 07.09.

Popust

Uživo, Online

Pratite

Syllabus

Ciljana skupina

Prijavite se na seminar

UGOVOR O GRADNJI I IZMJENE UGOVORA O GRADNJI