Seminar

PROCJENA PRAVA GRADNJE

Predavači: Josip Tica

12.05.2023.

Datum

09:30 - 15:30

Sat

295 €

Kotizacija

* bez PDV-a

-15% do 05.05.

Popust

Uživo, Online

Pratite

Seminar će se fokusirati na metode procjene prava gradnje. U uvodnom dijelu ćemo napraviti kratki pregled prihodne metode, a nakon toga ćemo krenuti na prezentiranje dva pristupa procjeni vrijednosti prava građenja. Analizirati ćemo matematičko financijski pristup u promatranom i preostalom vremenu, kao i metodu procjene vrijednosti nekretnine opterećene pravom građenja i procjenu vrijednosti samog prava građenja. Posebnu pažnju ćemo posvetiti procjeni vrijednosti prava građenja u uvjetima promjene tržišnih cijena i isto tako u slučaju kada je ispregovarana korekcija kamate (prinosa) na pravo građenja u promatranom razdoblju. Također ćemo promatrati opcije kada se pravo građenja plaća na početku, kao i scenarij kada se dio plaća na početku, a dio tijekom korištenja nekretnine. Nakon seminara polaznici će razumjeti osnove pravnom mehanizma prodaje prava građenja, matematičke i financijske metode koje se primjenjuju za procjenu prava građenja, kao i moguće probleme koji mogu zakomplicirati pravni odnos i financijski izračun. Osim teoretskog pregleda metode i izlaganja formula za sve pristupe procjene, posebna pažnja će se posvećena primjerima procjena.

Syllabus

  1. Uvod u pravo gradnje kao pravni instrument
  2. Elementi prihodne metode
  3. Terminologija prava gradnje
  4. Primjer procjene prava gradnje i vrijednosti nekretnine opterećene pravom gradnje
  5. Odstupanje ugovorene i tržišne naknade
  6. Dinamika naplate prava gradnje
  7. Procjena prinosa i kamatne stope na pravo gradnje u kontekstu tržišnih odnosa
  8. Očekivani održivi vijek korištenja nekretnine i trajanje prava gradnje

Ciljana skupina

Prijavite se na seminar

PROCJENA PRAVA GRADNJE