Seminar

PRIHODOVNA METODA PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

Predavači: Josip Tica

27.04.2023.

Datum

09:30 - 15:30

Sat

250 € (1.883,63kn) *

Kotizacija

* bez PDV-a

-15% do 21.04.

Popust

Uživo, Online

Pratite

Seminar polaznicima nudi praktičan uvid u prihodovnu metodu procijene vrijednosti nekretnina usklađenu sa Zakonom, Uredbom i Pravilnikom o procijeni vrijednosti nekretnina. Prihodovna metoda procjene biti će analizirana u kontekstu elementarnih ekonomskih alata, a u praktičnom smislu u Excelu će se analizirati čitav niz primjera vezanih uz probleme procjene s kojima se susreću procjenitelji i donosioci odluka baziranih na procijeni nekretnina.

Osim standardne opće i pojednostavljene metode procjene, analizirati će se problem periodičke promjene prihoda u vremenu, kao i problematika vezana uz naplatu prihoda na početku i na kraju razdoblja zakupa/najma. U nastavku prezentirati će se primjeri i Excel alati pomoću kojih se mogu procijeniti stope prinosa (kamatne stope na nekretnine) pomoću poredbene metode, te cijene neizgrađenog zemljišta pomoću deduktivnog pristupa (kada poredbena metoda nije moguća). Dodatna pažnja će se posvetiti procjeni tržišne vrijednosti zakupa s pravom građenja i zemljišta opterećenih pravom građenja u financijsko matematičkom postupku predviđenom Zakonom. Poželjno je da sudionici sa sobom ponesu računala sa instaliranim excel programom jer će većina primjera biti rađena u Excelu. Također, polaznici će unaprijed dobiti na raspolaganje sve Excel tablice na kojima će se raditi na predavanju.

Syllabus

 1. Vrijednosti nekretnina koje se procjenjuju u praksi i Zakon
  1. Tržišna
  2. Hipotekarna
  3. Osigurana
  4. Uporabna
  5. Likvidacijska
 2. Vrijednost novca u vremenu
  1. Osnovni analitički koncepti
  2. Terminologija korištena u Zakonu
 3. Prihodovna (dohodovna) metoda prema Zakonu o procijeni vrijednosti nekretnina
  1. Metoda sadašnje vrijednosti – primjeri u excelu
   1. Pojednostavljena metoda – primjeri u excelu
   2. Opća metoda – primjeri u excelu
   3. Dezagregirana procjena – primjer u excelu
   4. Periodička promjena prihoda u vremenu – primjeri u exceluPrimitak čistog prihoda unaprijed (prenumerando) i poslije isteka razdoblja najma/zakupa (postnumerando) – primjeri u excelu
  2. Metode procjene stope prinosa (kamatne stope na nekretnine) poredbenom metodom – primjer u excelu
  3. Metode procjene vrijednosti zemljišta deduktivnom metodom – primjer u excelu
  4. Metoda procjene prava građenja i zemljišta opterećenog pravom građenja u matematičko financijskom postupku – primjer u excelu
 1. Metode koje zakon isključuje iz uporabe (zabranjuje)
  1. Rezidulna metoda
  2. “Built up” metoda
  3. “Band of investment” metoda
  4. Direktna kapitalizacija

Ciljana skupina

Građevinari, posrednici na tržištu nekretnina, arhitekti, sudski vještaci i procjenitelji, urbanisti, geodeti, investicijski savjetnici, financijski manageri u poduzećima, poslovni konzultanti, project manageri, mali i srednji poduzetnici, individualni investitori, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama, djelatnici u jedinicama lokalne i područne samouprave, a posebno uredima za prostorno planiranje, imovinsko-pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom, zemljišnoknjižnim odjelima, te javnobilježničkim i odvjetničkim uredima.

Prijavite se na seminar

PRIHODOVNA METODA PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA