Seminar

MARKETING AND SALES BY CHAT GPT & AI

Predavači: Marko Tisovec

23.02.2024.

Datum

10:00 - 16:00

Sat

190 € *

Kotizacija

* bez PDV-a

-15% do 16.02.

Popust

Uživo, Online

Pratite

Seminar „Praktična Primjena Chat GPT-a u Prodaji i Marketingu“ otvara vrata prema budućnosti digitalnog marketinga i prodaje, nudeći učinkovite strategije i alate za unaprjeđenje vašeg poslovanja. U središtu ovog seminara nalazi se svijet ChatGPT-a, GoogleBard-a i BingChat-a, inovativnih alata koji transformiraju način na koji pristupamo marketinškim i prodajnim strategijama. Seminar je posebno dizajniran za sve one koji teže efikasnijem prikupljanju i analizi tržišnih podataka, kao i kreiranju privlačnih marketinških i prodajnih materijala prilagođenih zahtjevima različitih platformi kao što su LinkedIn i Facebook.

U ovom praktičnom seminaru, polaznici će biti upućeni u osnove rada s ChatGPT-om, GoogleBard-om i BingChat-om, od postavljanja ciljeva i pripreme podataka, do generiranja sažetaka iz online tekstova i .pdf dokumenata da pisanju efikasnih upita. Koristeći jednostavne i složene strategije za dobivanje optimalnih rezultata pretrage. Poseban naglasak stavljen je na izradu složenih upita koji će polaznicima omogućiti da maksimiziraju koristi od ovih moćnih alata.

Seminar ne samo da pokreće konverzaciju o trenutnim trendovima u primjeni ChatGPT-a u marketinškim i prodajnim strategijama, već nudi i praktično (hands-on) iskustvo kroz rad na konkretnim primjerima. Polaznici će imati priliku raditi na stvarnim projektima, istražujući tržišta, razvijajući marketinške i prodajne strategije, te kreirajući uvjerljive marketinške kampanje koristeći ChatGPT i druge alate. Kroz ovaj seminar, polaznici će dobiti znanja i vještine potrebne za pomicanje granica tradicionalnog marketinga i prodaje, koristeći umjetnu inteligenciju kao snažnog saveznika u svom svakodnevnom radu

Syllabus

 1. UVOD
 2. Upoznavanje s ChatGPT alatima
 • Kako ChatGPT, GoogleBard i BingChat rade?
 • Prednosti implementacije ChatGPT-a, GoogleBard-a i BingChat-a u marketinškim i prodajnim strategijama

 

 1. Kako početi koristiti Chat GPT, GoogleBard i BingChat?
 • Kako postaviti ciljeve za rad s Chat GPT-om
 • Kako pripremiti i formatirati podatke koje će ćemo koristiti
 • Kako dobiti sažetke iz online tekstova i .pdf dokumenata
 1. Kako pisati upite
 • Kako pisati jednostavne upite
 • Pravila za pisanje složenih upita i dobivanje optimalnih rezultata pretrage
  • Pisanje složenih upita
  • RACEC pristup
 1. PRAKTIČNA PRIMJENA CHAT GPT-A (SVE AKTIVNOSTI RADE SE NA KONKRETNOM PRIMJERU)
 1. Istraživanje tržišta korištenjem ChatGPT-a i drugih alata
 • Generiranje ideja za istraživanje tržišta
 • Prikupljanje i analiza tržišnih podataka
 • Kreiranje izvještaja o istraživanju tržišta

 

 1. Razvijanje marketinških i prodajnih strategija uz pomoć ChatGPT-a i drugih alata
 • Definiranje marketinških i prodajnih ciljeva
 • Identifikacija ciljane publike
 • Razvoj marketinških i prodajnih poruka
 • Kreiranje marketinških i prodajnih materijala korištenjem ChatGPT-a

 

 1. Korištenje ChatGPT-a u „content“ marketingu
 • Generiranje ideja za blog objave s ChatGPT-om
 • Pisanje blog objava s ChatGPT-om
 • Promocija blog objava s ChatGPT-om

 

 1. Korištenje ChatGPT-a u marketingu na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, LinkedIn)
 • Generiranje ideja za objave na društvenim mrežama
 • Pisanje objava na društvenim mrežama
 • Planiranje i objavljivanje objava na društvenim mrežama

 

 1. Email marketing uz pomoć ChatGPT-a
 • Generiranje email marketing kampanja
 • Personalizacija email marketing kampanja
 • Praćenje i mjerenje rezultata email marketing kampanja

 

 1. Korištenje ChatGPT-a za pronalaženje potencijalnih kupaca
 • Identifikacija potencijalnih kupaca
 • Kvalifikacija potencijalnih kupaca uz pomoć ChatGPT-a
 • Kreiranje personaliziranih prodajnih ponuda

 

 1. Primjena ChatGPT-a u pristupu k potencijalnim kupcima
 • Kreiranje sadržaja za privlačenje potencijalnih kupaca
 • Praćenje i mjerenje rezultata kampanja privlačenja potencijalnih kupaca

 

 1. Primjena ChatGPT-a u kvalificiranju prodajnih potencijala
 • Identifikacija prodajnih potencijala
 • Identifikacija kupaca spremnih na kupnju korištenjem ChatGPT-a
 • Prioretizacija prodajnih potencijala

 

 1. Korištenje ChatGPT-a za pomoć pri zaključivanju prodaje
 • Kreiranje uvjerljivih prodajnih prezentacija
 • Prevazilaženje prigovora
 • Zaključivanje poslova

 

 1. Primjena ChatGPT-a u korisničkoj podršci
 • Odgovaranje na pitanja kupaca
 • Rješavanje problema kupaca

 

 1. Mjerenje rezultata u prodaji i marketingu uz pomoć ChatGPT-a
 • Ključne mjere praćenja efikasnosti kampanji
 • Upotreba podataka za poboljšanje rezultata uz pomoć ChatGPT-a
 • Identifikacija i rješavanje problema unutar kampanja uz pomoć ChatGPT-a

 

 1. Kako automatski nastaviti obradu dobivenih odgovora na pitanja u drugim aplikacijama
 • Kako nastaviti obradu dobivenih odgovora u Wordu i Excelu
  • Prijenos odgovora u Word i Excel
  • Priprema dobivenih podataka za upotrebu u PowerPointu
 • Kako nastaviti obradu dobivenih odgovora Google Barda u Sheets i Docs
  • Prijenos odgovora u Sheets i Docs

 

III. BUDUĆNOST I TRENDOVI

 1. Trendovi u primjeni ChatGPT-a u marketinškim i prodajnim strategijama
 • Smjerovi razvoja ChatGPT-a i drugih alata

Ciljana skupina

Prijavite se na seminar

MARKETING AND SALES BY CHAT GPT & AI