Seminar

POREZNE NOVOSTI U 2023. i 2024. GODINI

Predavači: Tomislav Zaleznik

22.09.2023.

Datum

10:00 - 13:00

Sat

130 € *

Kotizacija

* bez PDV-a

-23% do 31.08.

Popust

Uživo, Online

Pratite

Syllabus

Analiza i upravljanje troškovima – kako analizirati troškove, utvrđivati profitabilnost i izračunavati cijenu koštanja proizvoda

 1. Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak
  1. Ukidanje prireza i promjene stopa kod poreza na dohodak sa primjerima
  2. Izjednačavanje poreznog tretmana opcijske dodjele udjela s opcijskom dodjelom dionica
  3. Izmjene kod poreznog tretmana napojnica
 2. Izmjene i dopune Zakona o doprinosima
  1. Uvođenje olakšica koje će smanjivati osnovicu za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje sa primjerima
 3. Izmjene i dopune Zakona o lokalnim porezima
  1. Izmjene kod poreza na kuće za odmor
 4. Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
  1. Povećanje iznosa minimalne vrijednosti za utvrđivanje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
  2. Promjene u rokovima za plaćanje
  3. Izmjene u području poreza po odbitku
 5. Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost
  1. Umanjenje porezne osnovice kod nenaplaćenih potraživanja
  2. Ostale izmjene
 6. Izmjene i dopune Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza
  1. Provedba Mnogostranih sporazuma nadležnih tijela u pogledu automatske razmjene podataka između poreznih jurisdikcija država
  2. Uvođenje Uredbe Vijeća u smislu poboljšanja administrativne suradnje na području PDV-a
 7. Ostale porezne novosti
  1. Pregled država s kojima je Republika Hrvatska potvrdila inozemnim poreznim obveznicima uzajamnost na području povrata PDV-a

Ciljana skupina

Prijavite se na seminar

POREZNE NOVOSTI U 2023. i 2024. GODINI