Seminar

NOVI EOJN – praktični prikaz rada – ev. broj 2023-0561

Predavači: Josip Rimac

16.01.2024.

Datum

09:00 - 15:00

Sat

190€ *

Kotizacija

* bez PDV-a

-15% do 31.12.

Popust

Uživo, Online

Pratite

Nakon višegodišnjeg korištenja Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN RH) pristupilo se izradi novog, unaprijeđenog aplikativnog rješenja za provođenje postupaka javne nabave. Novi EOJN RH se počinje primjenjivati od 1. siječnja 2024. za sve obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi.

Novi EOJN uvodi mnoge promjene i način rada, kako li za naručitelje, tako i za ponuditelje.

Neke od novih funkcionalnosti očituju se i u novom načinu objavljivanja dokumentacije za nadmetanje, istovremen izrade dokumenata (DON, ESPD), novi način popunjavanja ESPD-a, novi način predaje ponude i sudjelovanja ostalih gospodarskih subjekata u ponudama, novi način otvaranja ponuda (mogućnost on-line praćenja javnog otvaranja putem EOJN RH), uvid u ponude putem EOJN RH, dohvat preko EOJN RH za sve gospodarske subjekte u ponudama za dokazivanje nepostojanja razloga za isključenja gospodarskih subjekata) itd.

NOSITELJ PROGRAMA: Hrvatski institut za financije

Evidencijski broj 65

Klasa UP/I-406-01/17-01/07

Ur.Broj 517-08-04-02-03-23-7

Vrijedi do 19.07.2026. godine.

Syllabus

EOJN RH – osnovne funkcionalnosti

 • Plan nabave
 • Objava prethodnih savjetovanja
 • Priprema ESPD zahtjeva
 • Objava postupka JN
 • Pitanja i pojašnjenja vezana uz objavljivanje dokumenata o nabavi
 • Javno otvaranje ponuda
 • Zahtjev za pojašnjenjem i upotpunjavanjem ponude
 • Objava Odluke o odabiru/poništenju
 • Objava obavijesti o dodjeli ugovora
 • Registar ugovora – ažuriranje registra

Pitanja i odgovori

Plan nabave

 • Objava plana nabave
 • Izmjene i dopune plana nabave

Prethodno savjetovanje

 • Objava prethodnog savjetovanja
 • Pojašnjenja i pitanja vezana uz objavljenu dokumentaciju o nadmetanju
 • Objava izvješća o provedenom prethodnom savjetovanju

Praktični prikaz rada u EOJN RH

 

Priprema i kreiranje ESPD zahtjeva u postupku JN

 • Objava postupka JN
 • Kreiranje ESPD zahtjeva

Registar ugovora

 • Ustrojavanje registra
 • Ažuriranje objavljenih ugovora
 • Unos novih ugovora jednostavne nabave

Objava postupaka sklapanja okvirnog sporazuma kao središnje tijelo

 • Prijenos prava na korisnike okvirnog sporazuma
 • Objava ugovora temeljem okvirnog sporazuma
 • Ažuriranje ugovora u registru ugovora

Elektronička žalba

 • Izjavljivanje e-žalbe – žalitelj
 • Postupanje naručitelja nakon zaprimljene e-žalbe

Pitanja i odgovori, rasprava

Ciljana skupina

Prijavite se na seminar

NOVI EOJN – praktični prikaz rada – ev. broj 2023-0561