Seminar

NOVI EOJN – PRAKTIČNI PRIKAZ RADA (JAVNA NABAVA – 8 BODOVA)

Predavači: Zvonimir Jukić

25.04.2024.

Datum

09:00 - 15:00

Sat

190€ *

Kotizacija

* bez PDV-a

-15% do 19.04.

Popust

Uživo, Online

Pratite

Nakon višegodišnjeg korištenja Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN RH) pristupilo se izradi novog, unaprijeđenog aplikativnog rješenja za provođenje postupaka javne nabave. Novi EOJN RH se počinje primjenjivati od 1. siječnja 2024. za sve obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi.

 Novi EOJN uvodi mnoge promjene i način rada, kako li za naručitelje, tako i za ponuditelje.

 Neke od novih funkcionalnosti očituju se i u novom načinu objavljivanja dokumentacije za nadmetanje, istovremen izrade dokumenata (DON, ESPD), novi način popunjavanja ESPD-a, novi način predaje ponude i sudjelovanja ostalih gospodarskih subjekata u ponudama, novi način otvaranja ponuda (mogućnost on-line praćenja javnog otvaranja putem EOJN RH), uvid u ponude putem EOJN RH, dohvat preko EOJN RH za sve gospodarske subjekte u ponudama za dokazivanje nepostojanja razloga za isključenja gospodarskih subjekata) itd.

Sve ove novine biti će prezentirane na edukaciji namijenjenoj ponuditeljima i ostalim gospodarskim subjektima kroz praktičan prikaz rada u demo verziji EOJN RH.

Syllabus

  1. EOJN RH – osnovne funkcionalnosti –(dva školska sata)

Osnovne novine i funkcionalnosti novog EOJN RH

Pitanja i odgovori

 

  1. Plan nabave i prethodno savjetovanje –   dva školska sata

Objava plana nabave

Izmjene i dopune plana nabave

Prethodno savjetovanje

Objava prethodnog savjetovanja

Pojašnjenja i pitanja vezana uz objavljenu dokumentaciju o nadmetanju

Objava izvješća o provedenom prethodnom savjetovanju

Pitanja i odgovori, rasprava

 

  1. Objava postupka javne nabave i predaja ponuda te javno otvaranje ponuda – dva školska sata

Objava postupka JN

Pojašnjenja i pitanja vezana uz objavljenu dokumentaciju o nadmetanju

Predaja ponuda i kreiranje ESPD obrasca od ponuditelja

Javno otvaranje ponuda

Pitanja i odgovori, rasprava

 

  1. Pregled i ocjena ponuda i izjavljivanje žalbe – dva školska sata

Pregled i ocjena ponuda kroz EOJN RH

Dostava upita i ažuriranih poratnih dokumenata

Kreiranje i objavljivanje Odluke o odabiru i Zapisnika o pregledu ponuda

Izjavljivanje e-žalbe – žalitelj

Postupanje naručitelja nakon zaprimljene e-žalbe

Pitanja i odgovori, rasprava

Ciljana skupina

Prijavite se na seminar

NOVI EOJN – PRAKTIČNI PRIKAZ RADA (JAVNA NABAVA – 8 BODOVA)