Seminar

MS WORD U POSLOVNOJ PRIMJENI

Predavači: Marko Tisovec

19.09.2024.

Datum

10:00 - 16:00

Sat

190 €*

Kotizacija

* bez PDV-a

-15% do 31.08.

Popust

Uživo, Online

Pratite

Microsoft Word je najprisutniji program za pisanje teksta na računalima. To je omiljeni program za pisanje dokumenata koji ima izuzetno široku upotrebu u poduzećima, ali i kod svakoga tko treba napisati neki tekst ili mail na jednostavan i brz način. Naoko je jednostavan, no krije značajne mogućnosti te se isplati uložiti trud da ga se nauči, budući da uvelike pojednostavljuju svakodnevan rad.

Ova edukacija ima za cilj naučiti polaznike kako koristiti MS Word na često korištenim dokumentima u poslovnoj praksi (dopis, zapisnik sa sastanka i analitički tekst). Pritom će naglasak seminara biti stavljen na korištenje glavnih funkcija Worda u okviru praktičnih primjera: poslovnog dopisa (e-mail-a), zapisnika sa sastanka i analitičkog teksta.

U okviru seminara koristiti ćemo osnovne funkcije koje smatramo važnima u svakodnevnom radu i dotaći se nekih od naprednih funkcija koje se koriste.  Poseban naglasak smo stavili na pisanje kratkih tekstova u skladu sa pravilima struke (GMATu). Ovdje ćemo vas polaznike podučiti kako strukturirati i pravilno napisati kratki analitički tekst sa zaključkom. Naglasak je tijekom interaktivnih predavanja stavljen na korištenje elemenata koji obogaćuju izgled dokumenata (grafika, slika i tablica) te njihovoj evidenciji i izradi sadržaja (uključujući i sadržaje slika, dokumenata, fusnota).

Syllabus

UVOD U WORD

 • Što je Word i čemu služi
 • Koje su glavne prednosti, a koje mane Word-a u praksi
 • Otvorimo i pregledajmo postojeći dokument (poslovni analitički tekst)

 

OSNOVNO KORIŠTENJE WORDA (biti će napravljeno kao kontinuirana praktična vježba mini analiza tržišta koristeći podatke s Interneta)

 • Kreiranje i spremanje dokumenata
  • Kreiranje novog dokumenta i otvaranje postojećih dokumenata
  • Unos teksta i kretanje po dokumentu
  • Odabir teksta i formatiranje teksta (upotrebom alatne trake)
  • Premještanje i kopiranje teksta
  • Brisanje i zamjena teksta (+ Undo i Redo)
  • Spremanje dokumenta
 • Kako izraditi dokumente koji privlače pažnju (izrađujemo zapisnik sa poslovnog sastanka)
  • Izrada poslovnog dopisa korištenjem predložaka
  • Formatiranje naslova i odlomaka
  • Isticanje djela teksta – dodavanje okvira i sjenčanje
  • Prelamanje dokumenta
  • Upotreba višestrukih stupaca
  • Kreiranje popisa
  • Dodavanje zaglavlja i podnožja
  • Formatiranje postojećim i novo kreiranim stilovima
  • Ispis i slanje dokumenta
 • Izrada besprijekornih dokumenata
  • Tehnike za uređivanje dokumenata i organizaciju prikaza strukture dokumenta
  • Organiziranje dokumenta
  • Traženje i zamjena teksta
  • Korištenje Autocorrect-a
  • Pravopisna provjera teksta
  • Pregled i priprema dokumenata za ispis
   • Promjene izgleda stranice
   • Ispis na printer
   • Ispis u .pdf

 

KAKO IZRADITI TABLICE I OBRASCE – obogaćujemo analizu tržišta sa financijskim tablicama

 • Kako izraditi tablice u Wordu
 • Kako preuređivati tablice, dodavati nove redove i mijenjati širinu stupca
 • Kako formatirati tablice
 • Kako koristiti osnovne funkcije u tablicama

 

KAKO VIZUALNO UREĐIVATI DOKUMENTE – dodavanje vizualnih elemenata našoj analizi

 • Kako izrađivati predloške zaglavlja pisma, predloške logotipa i ostali ukrasni tekst (korištenje Wordovih tekstualnih efekata)
 • Kako umetati posebne simbole
 • Umetanje referenci
  • Kako umetati knjiške oznake
  • Kako kreirati vlastite knjiške oznake
  • Kako umetati opise slika i tablica
  • Kako izraditi tablicu sadržaja i tablicu slika
 • Rad sa slikama
  • Kako importirati i obrađivati slike u dokumentu
  • Kako izmijeniti i modificirati slike (uređenje rubova, korištenje umjetničkih efekata, sažimanje i rotiranje slika)
  • Koje programe možemo koristiti uz Word (Paint)
 • Kako kreirati dijagram u Wordu
 • Kako importirati tablicu odnosno dijagram iz Microsoft Worda i Excela

Ciljana skupina

Prijavite se na seminar

MS WORD U POSLOVNOJ PRIMJENI