Seminar

KAKO USPJEŠNO UPRAVLJATI POSLOVNIM FINANCIJAMA TVRTKE? – ZA NEFINANCIJSKE MANAGERE

Predavači: Marko Tisovec

06.06.2023.

Datum

09:30 - 16:00

Sat

190 € (1.431,56 kn) *

Kotizacija

* bez PDV-a

-15% do 31.05.

Popust

Uživo, Online

Pratite

Cilj seminar „Kako uspješno upravljati poslovnom financijama tvrtke za nefinancijaše“ je razviti vještine financijskog upravljanja polaznika. Stoga će se unutar njega obraditi se sva bitna područja potrebna za razumijevanje i upravljanje financijama tvrtke: od uloge financijske funkcije, preko razumijevanja i tumačenja financijskih izvještaja i iz njih izvedenih financijskih pokazatelja, određivanja optimalne financijske strukture i troška kapitala tvrtke, do načina kako se ocjenjuju investicijski projekati unutar tvrtke.

Seminar je namijenjen managerima i stručnjacima koje nemaju jaku financijsku izobrazbu, a koji žele naučiti kako financijski manageri analiziraju poslovanje poduzeća, a što se osobito odnosi na razumijevanje znakova ranog upozorenja koji upućuju na potencijalne probleme u poduzeću. Stoga se dio seminara bavi i analizom financijskih pokazatelja: indikatora profitabilnosti, likvidnosti, aktivnosti, solventnosti te kvalitete upravljanja koji se dobivaju iz financijskih izvješća tvrtke (GFI, bruto bilanca, te izvoda s računa).

U zadnjem djelu seminara polaznici će naučiti kako se ocjenjuju investicijski projekti i kako manageri trebaju pristupiti ocjeni investicijskih projekata, a sve s ciljem kako bi odabrali projekta koji najbolje odgovaraju potrebama poduzeća. Ovaj dio seminara je zamišljen kao kombinacija predavanja i grupnog rada polaznika u kojem će polaznici, na temelju analize slučaja imati priliku samostalno analizirati projekte i donijeti projektne odluke prema potrebama i unutar budžeta poduzeća.

Syllabus

 • Uloga i zadatak financijske funkcije u poduzeću

 

 • Financijska izvješća – kako ih čitati i tumačiti sa stajališta managera
  1. Bilanca
  2. Račun dobiti i gubitka
  3. Izvještaj o (novčanom toku

 

 • Trošak izvora sredstava – trošak kapitala
  1. Zaduživanje
   1. Trošak duga
    • Obračun kredita i kreditnih obveza s primjerom izračuna
   2. Struktura kapitala
    1. utjecaj financijske poluge
    2. utvrđivanje optimalne kapitalne strukture
   3. Prosječni trošak kapitala – WACC

 

 • Kako analizirati financijska izvješća za potrebe upravljanja tvrtkom – fundamentalna analiza
  1. EBT, EBIT i EBITDA
  2. Profitne marže
  3. Horizontalna i vertikalna analiza
  4. Osnovni PLASM-a pokazatelj
   • P – Profitabilnosti
   • L – Likvidnosti
   • A – Aktivnosti
   • S – Solventnosti
   • M – Kvalitete upravljanja
  5. Analiza poduzeća temeljem podataka tvrtke – bruto bilance – kratki prikaz pristupa

 

 • Kako ocjenjivati projekta sa stajališta managementa – metode ocjene investicijskih projekata
  1. Neto sadašnja vrijednost (NPV)
  2. Interna stopa povrata (IRR i MIRR)
  3. Izračun perioda povrata (Payback period)
  4. Izračun računovodstvenog povrata
  5. Praktični primjer
   1. Studija slučaja (case study) u okviru kojih će sudionici praktično primjenjivati stečena znanja.:
    • Primjena metode ocjene investicijskih projekata (NSV, interna stopa povrata, razdoblje povrata) – timski rad u rješavanju studije slučaja

Ciljana skupina

Prijavite se na seminar

KAKO USPJEŠNO UPRAVLJATI POSLOVNIM FINANCIJAMA TVRTKE? – ZA NEFINANCIJSKE MANAGERE