Seminar

FINANCIJE ZA NEFINANCIJAŠE

Predavači: Marko Tisovec

12.06.2024.

Datum

10:00 - 17:00

Sat

190 €*

Kotizacija

* bez PDV-a

-15% do 05.06.

Popust

Uživo, Online

Pratite

KAKO USPJEŠNO RAZUMIJETI, POSTAVLJATI I PRATITI FINANCIJSKE REZULTATE I UPRAVLJATI FINANCIJAMA PODUZEĆA ZA NAFINANCIJAŠE

Jeste li menadžer, direktor ili stručnjak s ograničenom financijskom edukacijom, željni pogledati dublje u financije svog poduzeća? Pridružite se našem ekskluzivnom seminaru ” KAKO USPJEŠNO RAZUMIJETI, POSTAVLJATI I PRATITI FINANCIJSKE REZULTATE I UPRAVLJATI FINANCIJAMA PODUZEĆA ZA NAFINANCIJAŠE” dizajniranom da vas opremi ključnim vještinama financijskog menadžmenta.

Što ćete naučiti:

Razumijevanje  financijskih izvještaja: Uronite u bilance stanja, iskaze poslovnog uspjeha, izvještaje o tokovima gotovine i godišnje izvještaje. Naučite interpretirati ove dokumente kako biste razumjeli financijsko zdravlje vaše tvrtke.

Upravljanje kapitalom: Ovladati umjetnošću planiranja i upravljanja izvorima kapitala. Razumijte upravljanje dugom, trošak duga, strukturu kapitala i izračunajte ponderirani prosječni trošak kapitala (WACC).

Financijska analiza: Koristite ključne financijske pokazatelje za analizu profitabilnosti, likvidnosti, aktivnosti, solventnosti i kvalitete upravljanja. Naš pristup kroz studiju slučaja će vas naučiti kako primijeniti ove koncepte u stvarnim scenarijima.

Utvrđivanja cijene troškova: Naučite odrediti troškove proizvoda, postaviti strategije cijena i rasporediti režijske troškove uporabom tradicionalnih metoda i metode utvrđivanja troškova na temelju aktivnosti (ABC).

Praktične vježbe:

Korištenje umjetne inteligencije ChatGPT-a i ChatPDF-a za tumačenje financijskih izvješća.

Korištenje Excelu u analizi studije slučaja za utvrđivanje strukture troškova i prodajne cijene.

Syllabus

 1. Otključajte tajne financijskih izvještaja – Razumijevanje i tumačenje financijskih izvješća
  1. Bilanca
  2. Račun dobiti i gubitka
  3. Izvještaj o (novčanom toku
  4. Godišnje izvješće
  5. Studija slučaja: kako čitati financijska izvješća poduzeća. U ovoj djelu polaznici će naučiti kako čitati financijska izvješća te kako koristiti umjetnu inteligenciju (ChatGPT i ChatPDF) kako bi ubrzali razumijevanje poslovanja i financijskih rezultata na temelju javno objavljenog godišnjeg izvješća hrvatske firme

 

 1. Ovladajte planiranjem i upravljanjem izvorima kapitalaTrošak izvora sredstava i kako ga utvrditi
  1. Zaduživanje i trošak duga
   • Obračun kredita i kreditnih obveza s primjerom izračuna
  2. Struktura i trošak kapitala
   1. utjecaj financijske poluge
  3. Prosječni trošak kapitala – WACC – kako ga utvrditi i tumačiti

 

 1. Iskoristite financijsku analize za lakše razumijevanje financijskih podataka – Korištenje financijskih pokazatelja u analizi financijskih izvješća
  1. EBT, EBIT i EBITDA
  2. Profitne marže
  3. Horizontalna i vertikalna analiza
  4. Ključni PLASM-a pokazatelj
   • P – Profitabilnosti
   • L – Likvidnosti
   • A – Aktivnosti
   • S – Solventnosti
   • M – Kvalitete upravljanja
  5. Analiza slučaja: Analiza poduzeća temeljem podataka tvrtke – bruto bilance – kratki prikaz pristupa

 

 1. Razvijte stručne vještine određivanja cijene koštanja proizvoda – utvrđivanje cijena koštanja proizvoda
  1. Utvrđivanje cijene koštanja po sastavnici
  2. Alociranje općih troškova na proizvode
   1. Standardna metoda
   2. Activity Based Costing (ABC) metoda

Ciljana skupina

Ovaj je seminar idealan za menadžere, direktore i stručnjake iz nefinancijskih sektora koji žele poboljšati svoju financijsku pismenost i sposobnost strateškog odlučivanja.

Prijavite se na seminar

FINANCIJE ZA NEFINANCIJAŠE