Seminar

ChatGPT – KAKO PRIMIJENITI UMJETNU INTELIGENCIJU U VAŠEM RADU I POSLOVANJU?

Predavači: Marko Tisovec

14.06.2024.

Datum

10:00 - 16:00

Sat

190€ *

Kotizacija

* bez PDV-a

-15% do 20.05.

Popust

Uživo, Online

Pratite

Seminar „ChatGPT – kako primijeniti umjetnu inteligenciju u vašem radu i poslovanju“ namijenjen je svima koji se žele upoznati i naučiti kako koristiti umjetnu inteligenciju, a osobito Chat GPT u svom svakodnevnom radu. ChatGPT namijenjen je svima koji žele ubrzati svoje poslovanje, a osobito analizu i prikupljanje tržišnih podataka te koristiti istih u pripremi  tekstova za njihovu objavu prilagođenih individualnim zahtjevima svake od platformi (LinkedIn, Facebook) na kojoj se isti žele objaviti.

Ovaj seminar će vama kao polazniku omogućiti da naučite kako da koristite ChatGPT u svom svakodnevnom radu. Na seminaru ćete prvo imati priliku spoznati kako koristiti Chat GPT u svakodnevnom poslovanju. Tijekom predavanja imati ćete priliku naučiti kako na pravilan način postavljati upite GPT-u i iste nadopunjavati kako biste dobili željene rezultate. Poseban naglasak će pritom biti stavljen na analitičke alate koji pomažu u vođenju poslovanja, te alate za analizu tržišta i pisanje objava prilagođenih individualnim potrebama društvenih mreža.

Syllabus

 1. Što je Chat GPT
 • Kako je nastao
 • Čemu je namijenjen
 • Kako se koristi
 • Koliko košta njegovo korištenje
 • Koji su glavni konkurenti

 

 1. Koje su glavne prednosti u korištenju Chat GPT-a za male tvrtke?
 • U analizi tržišta
 • U ponudi proizvoda na tržištu
 • U analizi poslovanja

 

 1. Kako započeti s korištenje Chat GPT
 • Kako postaviti ciljeve za rad CHAT GPT-a
 • Kako pripremiti podatke koje će Chat GPT koristiti
 • Kako na pravi način postaviti podatke
 • Kako provoditi analizu podataka korištenjem ChatGPT prompt-ova

 

 1. Primjeri kako postavljati pitanja
 • Kako doći do podataka
 • Koji rječnik koristiti
 • Kako razbiti veći zadatak u manje
 • Kako pripremiti rezultat za objavu prema tipu kanala
 • Kako odabrati format ispisa
 • Kako odrediti kako će Chat GPT pristupiti analizi podataka
 • Kako kreirati tekst u skladu s očekivanjima – prema stilu poznatog autora
 • Kako definirati ulogu chat GPT-a
 • Kako definirati ciljnu skupinu i komunikacijski kanal
 • Kako postaviti limite dobivenim rezultatima pretrage
 • Kako Chat GPT pojednostavljuje tekst iz drugih izvora
 • Kako dati ChatGPT-u primjere kako nešto napraviti
 • Kako postaviti način na koji ćemo dobiti odgovor –

 

 1. Koja su ograničenja u korištenju ChatGPT-a

 

 1. Kako pisati upite za Chat GPT – primjeri
 • Kako koristiti ChatGPT u marketingu
 • Kako koristiti Chat GPT u poslovanju
 • Kako pisati
 • Kako otvoriti Chat GPT dokument za Excel i u njega popuniti željene podatke
 • Kako uvesti vanjske podatke u Chat GPT i započeti njihovu obradu

Ciljana skupina

Svi koji žele uključiti automatizaciju u svoj rad ili poslovanje

Prijavite se na seminar

ChatGPT – KAKO PRIMIJENITI UMJETNU INTELIGENCIJU U VAŠEM RADU I POSLOVANJU?