Seminar

Analiza financijskih izvješća – ako analizirati poslovne partnere, odrediti njihovu snagu i financijski kapacitet

Predavači: Marko Tisovec

09.09.2022.

Datum

09:30 - 16:00

Sat

1.390,00kn (184,48EUR)*

Kotizacija

* bez PDV-a

-15% do 30.06.

Popust

Uživo, Online

Pratite

Seminar „Analiza financijskih izvješća – ako analizirati poslovne partnere, odrediti njihovu snagu i financijski kapacitet“ bavi se razumijevanjem i interpretiranjem podataka i financijskih pokazatelja dobivenih iz financijskih izvještaja tvrtki. Naime, kako financijski izvještaji (račun dobiti i gubitka, bilanca i izvješće o novčanom toku, te godišnja izvješća) imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka te su managerima, analitičarima, analitičarima kreditnog rizika neophodna znanja kako čitati, interpretirati i analizirati podatke koji se u njima nalaze.

Stoga će vam ovaj seminar kao polazniku omogućiti da naučite kako da analizirate podatke i utvrdite sve najznačajnije podatke koji se nalaze u financijskim izvješćima te kako da kreirate i interpretirate financijske pokazatelje koji se iz njih dobivaju.

Na seminaru ćete prvo imati priliku naučiti kako financijska izvješća pretvoriti u smislene podatke koji omogućuju ocjenu poslovanja tvrtke u prošlim razdobljima. Nakon toga naučiti ćete kako utvrditi pokazatelje profitabilnosti, likvidnosti, aktivnosti, solventnosti i kvalitete upravljanja te kako ih interpretirati prema standardima struke odnosno sektora. Slijedom toga naučiti čete kako prepoznati tzv. «red flags» – znakova upozorenja na financijske poteškoće te kako utvrditi vjerojatnost odlaska tvrtke u stečaj. Sve navedeno ćete na kraju ovog djela naučiti primijeniti na praktičnom primjeru realnog poduzeća i naučiti kako smisleno ocjenjivati financijske pokazatelje korištenjem Du-Pont modela analize tvrtki.

Poslije praktičnog djela naučiti čete kako analizirati tvrtke korištenjem nefinancijskih podataka. U zadnjem djelu naučiti ćete kako banke i rejting agencije ocjenjuju kvalitetu svojih klijenata temeljem podataka dobivenih iz analize financijskih pokazatelja.

Syllabus

Analiza financijskih izvješća – kako analizirati poslovne partnere, kako odrediti njihovu snagu i kako odrediti koliko ih financijski možemo podržati

 1. Fundamentalna analiza financijskih izvještaja poduzeća –
  1. Kako utvrditi i ocijeniti strukturu izvora sredstava
  2. Kako utvrditi i ocijeniti strukturu imovine tvrtke
  3. Kako utvrditi i ocijeniti kako tvrtka posluje (EBITDA, EBIT, Neto dobit, marže)
 2. Kako utvrditi i ocijeniti financijske pokazatelje (PLASM-a) koji se najčešće koriste u analizi financijskih izvješća
 • P – Pokazatelji profitabilnosti
 • L – Pokazatelji likvidnosti
 • A – Pokazatelji aktivnosti
 • S – Pokazatelji solventnosti
 • M – Pokazatelji kvalitete upravljanja
 1. Kako prepoznati tzv. «red flags» – znakove upozorenja na financijske poteškoće
 2. Kako utvrditi vjerojatnost odlaska tvrtke u stečaj
 • Z-Score
 • Zeta Score
 1. Kako povezati financijske pokazatelje kako bismo smisleno ocijenili poslovanje tvrtke
  1. Du-Pont model analize tvrtki
  2. Analiza poduzeća – praktični primjer ocjene poslovanja poduzeća na temelju javno dostupnih podataka
 2. Kako analizirati tvrtke korištenjem nefinancijskih podataka
 3. Kako rejting agencije i banke ocjenjuju klijente – osnovno o rejting modelima
  1. Što je kreditni rejting odnosno ocjena klijenta
  2. Što su rejting modeli
   1. Kako se kreiraju
  3. Kako da sami stvorite jednostavni rejting model za ocjenu svojih poslovnih partnera

Ciljana skupina

Prijavite se na seminar

Analiza financijskih izvješća – ako analizirati poslovne partnere, odrediti njihovu snagu i financijski kapacitet